Понедельник, 11 ноября 2019 14:17

Деня на науката в Историческия музей в столицата на страната гр. Кишинев

     След провеждането на голяма международна научна конференция на 30-31.10 - 01.11. университетът "Григорий Цамблак" в гр. Тараклия взе участие и в отбелязването Деня на науката в Историческия музей в столицата на страната гр. Кишинев. Забележително е, че тъкмо / точно нашият студентски екип беше избран да открие концерта в чест на празника на науката! ... Ето ги и имената на студентите ни танцьори и певци, които добре се справиха с отговорната задача: Василий Чебан, Татяна Татар, Родика Маковей, Арина Колчева, Денис Паслар, Алина Гергеледжи. Ръководител на групата - Татяна Кайряк, преподавател по хореография. Снимките са дело на колегите д-р Н. Тодоров и Н. Жекова, медицински асистент.

-

 

 

-  -  -  -