Материалы отфильтрованы по дате: ноября 2019

     След провеждането на голяма международна научна конференция на 30-31.10 - 01.11. университетът "Григорий Цамблак" в гр. Тараклия взе участие и в отбелязването Деня на науката в Историческия музей в столицата на страната гр. Кишинев. Забележително е, че тъкмо / точно нашият студентски екип беше избран да открие концерта в чест на празника на науката! ... Ето ги и имената на студентите ни танцьори и певци, които добре се справиха с отговорната задача: Василий Чебан, Татяна Татар, Родика Маковей, Арина Колчева, Денис Паслар, Алина Гергеледжи. Ръководител на групата - Татяна Кайряк, преподавател по хореография. Снимките са дело на колегите д-р Н. Тодоров и Н. Жекова, медицински асистент.

-

 

«ГАГАУЗИЯ – КАРЬЕРНЫЙ ФОРУМ»


     8 ноября, студенты Тараклийского государственного университета им. Гр. Цамблак приняли участие в в работе секции «ГАГАУЗИЯ – КАРЬЕРНЫЙ ФОРУМ», который проходил в рамках V Международного Инвестиционного Форума «INVEST GAGAUZIA - 2019», в Комратском государственном университете.
     Тараклийский университет представил себя на выставке-презентации стендов высших/ профессиональных учебных заведений и компаний Гагаузии и Молдовы. Студенты получили подробную информацию о имеющихся возможностях трудоустройства в регионе, а также участвовали в мастер – классе по подготовке профессиональной карьеры.

 

- -  - -

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА КНИГАТА НА РУСКА ДАСКАЛОВА «ДУХОВНИТЕ СИНОВЕ НА БЕСАРАБСКИТЕ БЪЛГАРИ»


     На 29 октомври 2019 година в Тараклийски държавен университет «Григорий Цамблак» беше организирана презентация на книгата на Руска Даскалова «Духовните синове на бесарабските българи».
     На презентацията присътстваха: ръководството, преподавателите и студентите-филолози от 1, 2 и 3 курсове на университета.
     Гост на презентацията беше Димитър Боримечков, известен будител, поет, писател, журналист, фотокореспондент, постоянен водещ на притурката «Светлина» към районния вестник «Свет». Димитър Боримечков разказа за историята на възникването на празника на бесарабските българи, като обърна внимание на книгата «Духовните синове на бесарабските българи» и на творчеството на поетите и писателите от Бесарабия.
     Встъпително слово казаха старшия библиотекар Татяна Терзи и доц. д-р Елена Рацеева, преподавател по български език в Тараклийски държавен университет «Григорий Цамблак». Мероприятието, организирано от библиотеката на Тараклийски държавен университет «Григорий Цамблак», беше посветено на Деня на бесарабските българи.

«ДУХОВНИТЕ СИНОВЕ НА БЕСАРАБСКИТЕ БЪЛГАРИ»   «ДУХОВНИТЕ СИНОВЕ НА БЕСАРАБСКИТЕ БЪЛГАРИ»