header.jpg

Расписание зимней сессии 2018 - 2019

Скачать:  .DOC  или .PDF;

Расписание весенней сессии 2018 - 2019

Скачать:  .DOC  или .PDF;

 

SESIUNEA DE IARNĂ, ANUL DE STUDII 2018/2019

 

Anul de studii

Denumerea unității de curs/modulului

Data

Audit.

Numele, prenumele lectorului/asistentului.

Anul II

Limba și literatura bulgară și română

1. Teoria educației

26.12.2018

8

ex. lec.M.Colari

as.lec.D.Terzi

2. Istoria literaturii universale

21.12.2018

42

ex. lec.M.Calceva

as.lec.D.Terzi

3.Modulul:

1.Istoria cultura și tradițiile poporului bulgar.

2.Istoria cultura și tradițiile poporului roman.

10.01.2019

31

ex. lec.N.Mostovoi

as. prof. int. dr. N.Russev

4.Structuri politice ale Europei

29.12.2018

8.30

6

ex.lec.G.Carpaciova

as. lec.M.Calceva

5.Folclorul bulgăresc și mitologie

18.12.2018

8.30

37

ex.dr.M.Chirova

as.prof. dr.V.Condov

6.Limba bulgară contemporană. Morfologie

14.01.2019

38

ex.prof.int.dr.V.Condov

as. dr.M.Chirova

7.Modulul:

1.Literatura română veche

2.Folcloristică și mitologie

15.12.2018

47

ex.lec.S.Țâbarnea

as. N.Zlatanova

Anul IV

Limba și literatura

bulgară/română

1. Limba română contemporană. Sintaxă.

15.12.2018

27

ex.lec.I.Garanovscaia

as.M.Cemeruc

2.Istoria literaturii bulgare contemporane.

14.01.2019

37

ex. dr.Chirova

as.T.Siumbeli

3. Istoria literaturii române contemporane

21.12.2018

27

ex.lec.I.Garanovscaia

as.T.Siumbeli

4. Teoria literaturii

18.12.2018

37

ex.dr.M.Chirova

as. prof.int.dr.V.Condov

5. Literatura contemporană a bulgarilor din Basarabia și Tavria

26.12.2018

38

ex.conf.univ.dr.E.Rațeeva

as. prof.int.dr.V.Condov

Anul III

Limba și literatura

română și engleză

1. Istoria literaturii americane

29.12.2018

31

ex.lec.S.Usataia

as.lec.S.Țâbarnea

2. Psihologie pedagogică

18.12.2018

8

ex.lec.M.Colari

as.T.Siumbeli

3. Curriculum. Teoria și metodologia educației

26.12.2018

41

ex.lec.M.Reaboi

as.lec.I.Garanovscaia

4. Bazele statului și ale dreptului RM

14.01.2019

22

ex.dr.V.Domentean

as.N.Zlatanova

5. Istoria literaturii române (literatura interbelică)

21.12.2018

8.30

47

ex.lec.S.Țâbarnea

as.lec.D.Terzi

6. Civilizația și cultura Marii Britaniei și SUA.

15.12.2018

31

ex.conf.univ.dr,A.Chirdeachin

as.lec.S.Usataia

7. Limba română contemporană. Morfologie.

10.01.2019

36

ex.lec.D.Terzi

as. lec.S.Țâbarnea

8. Limba română și comunicare III

12.01.2019

36

ex.lec.D.Terzi

as. lec.S.Țâbarnea

Anul IV

Limba și literatura

română și engleză

1. Limba română contemporană. Sintaxă.

10.01.2019

27

ex.lec.I.Garanovscaia

as.N.Zlatanova

2. Istoria limbii române

15.12.2018

38

ex.conf.univ.dr.S.Dermenji

as.lec.A.Calcev

3. Limba română contemporană. Stilistică.

29.12.2018

37

ex.conf.univ.dr.S.Dermenji

as.lec.M.Cemeruc

4.Istoria literaturii engleze

26.12.2018

22

ex.conf.univ.dr,A.Chirdeachin

as.M.Cemeruc

Anul I

Limba și literatura

bulgară și engleză

1. Limba română pentru alolingvi

18.12.2018

36

ex.lec.D.Terzi

as.lec.A.Miculschi

2. Pedagogia. Pedagogie general. Teoria educației

21.12.2018

12.30

8

ex.lec.M.Colari

as.lec.A.Miculschi

3. Modulul: l. Întroducerea în teoria literaturii

2.Analiza textului literar

15.12.2018

8.30

37

ex.dr.M.Chirova

as.lec.M.Colari

4. Modulul: 1.Întroducere în lingvistică

2.Limba bulgara veche

10.01.2019

38

ex.lec.dr.N.Todorov

as. lec.T.Caireac

5. Filosofie

26.12.2018

31

ex.conf.int.dr.T.Batâr

as.lec.M.Calceva

6. Limba și comunicare (limba bulgară)

14.01.2019

37

ex.dr.N.Todorov

as.lec.M.Colari

7. Limba și comunicare (limba engleză)

29.12.2018

31

ex.lec.S.Usataia

as.lec.D.Terzi

Anul I

I s t o r i e

1. Etnologie

15.12.2018

45

ex.prof.int.dr.S.Suleac

as.A.Zlobina

2. Psihologie generală și psihologia vârstelor

29.12.2018

49

ex.conf.int.dr.A.Plătică

as.lec.M.Colari

3. Discipline istorice suplimentare

26.12.2018

9

ex.prof,int.dr.N.Russev

as.A.Zlobina

4. Limba română (pentru alolingvi)

18.12.2018

12.30

47

ex.lec.S.Țâbarnea

as.lec.S.Usataia

5. Limba bulgară

21.12.2018

38

ex.dr.M.Chirova

as.prof.int.dr.V.Condov

6. Istoria veche a spațiului românesc

10.01.2019

12.30

22

ex.conf.int.dr.V.Polivțev

as.A.Zlobina

7. Istoria antică (orientul antic)

14.01.2019

12.30

22

ex.conf.int.dr.V.Polivțev

as.A.Zlobina

Anul II

I s t o r i e

1. Istoriografia universală

14.01.2019

8.30

45

ex.conf.int.dr.V.Polivțev

as.lec.M.Reaboi

2. Modulul: 1.Metodologia cercetărilor istorice

2.Metode interactive ale educației

15.12.2018

22

ex.prof.int.dr.N.Russev, ex.lec.G.Carpaciova

as.T.Siumbeli

3. Modulul: 1.Pedagogie generală

2.Educație incluzivă

18.12.2018

41

ex.lec.M.Reaboi

as.lec.M.Calceva

4. Psihologie pedagogică

21.12.2018

8.30

8

ex.lec.M.Colari

as.conf.int.dr.A.Plătică

5. Politologie

10.01.2019

22

ex.dr.V.Domentean

as.M. Cemeruc

6. Istoria universală medievală

26.12.2018

22

ex.prof.int.dr.N.Russev

as.lec.N.Mostovoi

7.Istoria Europei Centrale și a Europei de Sud-Est în Evul Mediu

29.12.2018

22

ex.prof.int.dr.N.Russev

as.A.Zlobina

Anul III

I s t o r i e

1.Istoria țărilor orientale

26.12.2018

45

ex.conf.int.dr.V.Polivțev

as.prof.int.dr.S.Suleac

2.Relații internaționale

14.01.2019

47

ex.conf.int.dr.T.Batâr

as.lec.N.Mostovoi

3.Etică profesională

18.12.2018

12.30

26

ex.lec.E.Darmanceva

as.lec.G.Carpaciova

4.Istoria modernă și contemporană a Europei de Est și de Sud-Est.

15.12.2018

6

ex.conf.int.dr.V.Polivțev

as.dr.N.Todorov

5.Istoria contemporană a Europei și a Americii

10.01.2019

45

ex.conf.int.dr.V.Polivțev

as.prof.int.dr.S.Suleac

6.Modulul: 1.Culturologie

2.Istoria diasporei bulgare în Moldova

21.12.2018

7

ex.prof.int.dr.S.Suleac, ex.lec.N.Mostovoi

as.dr.N.Todorov

7.Modulul: 1.Istoria Moldovei (modernă și contemporană)

2.Istoria Bulgariei (modernă și contemporană)

29.12.2018

36

ex.conf.int.dr.V.Polivțev, lec.N.Mostovoi

as.dr.N.Todorov

Anul II

Contabilitate

1.Macroeconomie

15.12.2018

7

ex.conf.univ.dr.R.Batiscev

as. lec. A. Miculschii

2.Management

18.12.2018

8.30

9

ex.dr.Ch.Darmancev

as.conf.univ.dr.R.Batiscev

3.Marketing

21.12.2018

8.30

9

ex.dr.Ch.Darmancev

as.conf.univ.dr.R.Batiscev

4.Bazele statului și ale dreptului RM

10.01.2019

8.30

23

ex.lec.N.Mostovoi

as.lec.A.Miculschii

5.Finanțe de stat

29.12.2018

12.30

7

ex.conf.univ.dr.R.Batișcev

as.dr.Ch.Darmancev

6.Economie, organizare și planificare la intreprinderi

26.12.2018

8.30

9

ex.dr.Ch.Darmancev

as. conf.univ.dr.R.Batișcev

Anul III

Contabilitate

1.Banii și credite

15.12.2018

7

ex.conf.univ.dr.R.Batișcev

as. llec. A. Miculschii

2.Finanțare și eficacitate a investițiilor

29.12.2018

12.30

7

ex.conf.univ.dr.R.Batișcev

as.dr.Ch.Darmancev

3.Tehnica și evidența operațiilor bancare

10.01.2019

7

ex.conf.univ.dr.R.Batișcev

as.dr.Ch.Darmancev

4.Tehnologii informaționale în contabilitate

26.12.2018

54

ex.lec.A.Miculschi

as.lec.O.Stoianov

5.Marketing în domeniul prestării serviciilor

18.12.2018

12.30

9

ex.dr.Ch.Darmancev

as.lec.O.Stoianov

6.Calculile fiscale cu buget

21.12.2018

12.30

9

ex.dr.K.Darmancev

as.lec.O.Stoianov

Anul I

Pedagogie în învățământul primar

1.Limba română pentru alolingvi

18.12.2018

8.30

47

ex.lec.S.Țâbarnea

as.N.Zlatanova

2.Practicum la limba bulgară

21.12.2018

37

ex.conf.univ.dr.M.Paslari

as.M. Cemeruc

3.Literatura bulgară pentru copii

15.12.2018

12.30

23

ex.dr.M.Chirova

as.prof.int.dr.V.Condov

4.Științe ale naturii

26.12.2018

26

ex.lec.E.Darmanceva

as.G.Muntean

5.Anatomie, fiziologie și igiena a micului școlar

10.01.2019

26

ex.lec.E.Darmanceva

as.G.Muntean

6.Modulul: 1.Psihologie generală

2.Educație incluzivă

29.12.2018

8

41

ex.lec.M.Colari, ex.lec.M.Reaboi

as.lec.T.Caireac

Anul II

Pedagogie în învățământul primar

1.Tehnologiile educaționale

21.12.2018

8.30

41

ex.lec.M.Reaboi

as.lec.T.Caireac

2.Psihologia pedagogică a vârstelor

18.12.2018

8

ex.lec.M.Colari

as.G.Muntean

3.Istoria cultura și tradițiile poporului bulgar

29.12.2018

6

ex.lec.N.Mostovoi

as.prof.int.dr.S.Suleac

4.Bazele cercetărilor științifice

10.01.2019

8

ex.lec.M.Colari

as.lec.S.Usataia

5.Modulul: 1.Bazele musicale de alfabetizare

2.Didactica muzicii

15.12.2018

5

ex.conf.int.dr.V.Velixar

as. lec.P.Velixar

6.Didactica istoriei

26.12.2018

6

ex.lec.G.Carpaciova

as. P.Velixar

7.Educație parentală

14.01.2019

49

ex.conf.int.dr.A.Plâtică

as.lec.M.Calceva

Anul III

Pedagogie în învățământul

primar

1.Etică profesională

26.12.2018

26

ex.lec.E.Darmanceva

as.lec.I.Alieva

2.Bazele statului și ale dreptului RM

29.12.2018

22

ex.dr.V.Domentean

as.prof.int.dr.N.Russev

3.Didactica educației fizice

10.01.2019

23

ex.lec.O.Stoianov

as.lec.A.Calcev

4. Didactica educației tehnologice

21.12.2018

23

ex.lec.A.Calcev

as.T. Siumbeli

5. Ritmica și coregrafie

18.12.2018

s/d

ex.lec.T.Caireac

as.lec.A.Calcev

6.Didactica artelor plastice. Bazele artelor plastice.

14.01.2019

45

ex.lec. P.Velixar

as.lec.A.Calcev

7.Managementul resurselor umane

15.12.2018

8,30

9

ex.dr.Ch.Darmancev

as.lec.E.Darmanceva

Anul I

Pedagogie preșcolară/limba și literatura română

1.Pedagogie generală. Educația incluzivă

10.01.2019

49

ex.conf.int.dr.A.Plătică

as.lec.I.Alieva

2.Anatomie, fiziologie și igigena a preșcolarului

29.12.2018

26

ex.lec.E.Darmanceva

as.lec.I.Alieva

3.Curs practic la limba bulgară

26.12.2018

37

ex.conf.univ.dr.M.Paslari

as.conf.univ.dr.A.Chirdeachin

4.Filosofie

15.12.2018

41

ex.conf.int.dr.T.Batâr

as.lec.I.Alieva

5. Ritmica și coregrafie

18.12.2018

s/d

ex.lec.T.Caireac

as. lec.I.Alieva

6.Limba și comunicare (limba română pentru alolingvi)

21.12.2018

27

ex.lec.I.Garanovscaia

as. N. Zlatanova

Anul III

Pedagogie preșcolară/limba și literatura română

1.Bazele proiectării didactice în instituțiile preșcolare

14.01.2019

6

ex.lec.I.Alieva

as.lec.T.Caireac

2.Didactica formării alfabetizării în gradiniță de copii

15.12.2018

42

ex.lec.M.Calceva

as.S.Usataia

3.Teoria și metodica formării bazelor matematice la copii de vârstă preșcolară

10.01.2019

41

ex.lec.M.Reaboi

as.conf. univ. dr. M. Paslari

4.Didactica familiarizării cu mediul înconjurator și cultura ecologică

18.12.2018

8.30

26

ex.lec.E.Darmanceva

as.M. Cemeruc

5.Educație tehnologică

29.12.2018

23

ex.lec.A.Calcev

as.conf.int.dr.V.Velixar

6.Literatura română pentru copii

21.12.2018

12.30

47

ex.lec.S.Țâbarnea

as.lec.D.Terzi

7.Fonetica și lexicologia limbii române

26.12.2018

47

ex.lec.S.Țâbarnea

as.D.Terzi

Anul I V

Pedagogie preșcolară/limba și literatura română

1.Sintaxa limbii române

29.12.2018

27

ex.lec.I.Garanovscaia

as.N. Zlatanova

2.Dezvoltarea vorbirii coerente. Lucrul asupra textului

15.12.2018

36

ex.lec.D.Terzi

as.conf.univ.S.Dermenji

3.Teoria și didactica dezvoltării vorbirii coerente la limba română

14.01.2019

27

ex.lec.I.Garanovscaia

as.conf.univ.S.Dermenji

4.Structuri politice ale Europei contemporane

26.12.2018

6

ex.lec.G.Carpaciova

as.conf.univ.S.Dermenji

5.Stilistică cultura comunicării

10.01.2019

27

ex.lec.I.Garanovscaia

as.conf.univ.S.Dermenji

6.Relații internaționale

18.12.2018

45

ex.conf.univ.dr.T.Batâr

as.conf.univ.A.Chirdeachin

7.Culturologie

21.12.2018

31

ex.conf.univ.dr.T.Batâr

as.conf.univ.A.Chirdeachin

Anul I

M u z i c ă

1.Modulul: 1.Pedagogie generală

2.Educație incluzivă

15.12.2018

49

ex.conf.int.dr.A.Plătică

as.G. Muntean

2. Psihologia generală.Psihologia vârstelor

18.12.2018

49

ex.conf.int.dr.A.Plătică

as.G.Muntean

3.Modulul: 1.Solfegiu

2.Teoria elementară a muzicii

21.12.2018

8.30

4

ex.conf.int.dr.V.Nevzorova

as.conf.int.dr.V.Velixar

4.Curs practic la limba bulgară

26.12.2018

38

ex.dr.M.Chirova

as.conf. univ.dr.M.Paslari

5.Limba străină (engleză)

29.12.2018

31

ex.conf.univ.dr,A.Chirdeachin

as.prof.univ.dr.M.Paslari

6.Instrumentul muzical

10.01.2019

sala de fest

Ex.profesori de muzică

as.conf.univ.dr. M.Tetelea

7.Modulul: 1.Clasa corală

2.Canto

3.Dirijare

14.01.2019

sala de fest

ex.conf.int.dr.V.Nevzorova

conf.int.dr.V.Velixar

lec.V.Terzi, lec.N.Derivolcova

as.conf.univ.dr. M.Tetelea

Anul II

M u z i c ă

1.Modulul: 1.Teoria educației

2.Bazele cercetărilor științifice

15.12.2018

12.30

5

ex.conf.int.dr.V.Velixar

ex.conf.univ.dr.M.Tetelea

as.lec. N. Derivolcova

2.Modulul: 1.Solfegiu

2.Armonie

18.12.2018

8.30

4

ex.conf.int.dr.V.Nevzorova

as.conf.univ.dr. M.Tetelea

3. Istoria muzicii

21.12.2018

8.30

4

ex.conf.int.dr.V.Nevzorova

as.conf.univ.dr. M.Tetelea

4.Teoria proectării curriculare. Repertoriul muzical pentru gradinița de copii și gimnaziu

14.01.2019

5

ex.conf.int.dr.V.Velixar

as.G.Muntean

5.Modulul: 1.Instrumentul muzical

2.Instrumentul suplimentar

29.12.2018

sala de fest.

ex.conf.int.dr.V.Nevzorova, lec.V.Terzi,

lec.I.Ignatiuc, lec.M.Țoneva

as.conf.univ.dr. M.Tetelea

6.Modulul: 1.Clasă corală

2.Canto

3.Dirijare

26.12.2018

sala de fest.

ex.conf.int.dr.V.Nevzorova , conf.int.dr.V.Velixar lec.N.Derivolcova, lec.V.Terzi

as.conf.univ.dr. M.Tetelea

7.Didactica lucrului cu colectivul muzical

10.01.2019

5

ex.conf.int.dr.V.Velixar

as.lec. A. Miculschii

Anul III

M u z i c ă

1.Solfegiu

10.01.2019

4

ex.conf.int.dr.V.Nevzorova

as.lec. M. Calceva

2.Istoria muzicii. Analiza creatiei muzicale

29.12.2018

4

ex.conf.int.dr.V.Nevzorova

as.G. Muntean

3.Modulul: 1.Bazele statului și ale dreptului RM

2.Politologie

26.12.2018

22

ex.dr.V.Domentean

as.T.Siumbeli

4.Modulul: 1.Estetica muzicii

2.Psihologia perceperii muzicale

15.12.2018

12.00

27

ex.conf.univ.dr.M.Tetelea

ex.conf.int.dr.A.Plătică

5.Instrumentul muzical

18.12.2018

sala de fest

ex.conf.int.dr.V.Nevzorova, lec.V.Terzi, I.Ignatiuc, M.Țoneva, A.Vitanova

as.lec.dr.N..Todorov

6.Modulul: 1.Clasa corală

2.Canto

3.Dirijare

21.12.2018

sala de fest

ex.conf.int.dr.V.Nevzorova

ex.conf.int.dr.V.Velixar

lec.V.Terzi, N.Derivolcova

as.lec.dr.V.Todorov

 

 

SESIUNEA DE PRIMĂVARĂ, ANUL DE STUDII 2018/2019

 

Denumerea specialității

№№

Denumerea unității/

modulului de curs

Data

Audit.

Numele, prenumele lectorului

Anul IV

Limba și literatura engleză și română

1

Culturologie

15.03.

37

Conf.univ.inter. dr.T.Batîr

2

Modulul:

1.Limba engleză contemporană. Sintaxă.

2. Limba engleză contemporană. Stilistică

09.03.

22

Conf.univ.dr.A.Chirdeachin

3

Istoria limbii engleze

02.03.

22

Conf.univ.dr.A.Chirdeachin

4

Teoria literaturii

17.03.

38

Conf.univ. dr.S.Dermenji

5

Dezvoltarea vorbirii coerente

12.03

36

Lec.D.Terzi

6

Managementul resurselor umane.

05.03.

9

Dr.K.Darmancev

Anul IV

Pedagogie preșcolară/lim,a și literatura română

1

Managementul resurselor umane.

04.03.

9

Dr.K.Darmancev

2

Etica profesională

11.03.

36

Lec.I.Alieva

3

Frazeologia limbii române

07.03.

47

Lec.S.Țîbarnea

Anul IV

Limba și literatura bulgară și română

1

Culturologie

14.03.

37

Conf.univ.inter. dr.T.Batîr

2

Sociolingvistică. Dialectologie

04.03.

38

Prof.univ.inter.dr.V.Condov

3

Modulului:

1.Gramatica istorică a limbii bulgare

2.Istoria limbii bulgare literare

07.03.

37

Dr. N.Todorov

4

Limba bulgară contemporană. Stilistică

11.03.

37

Dr. N.Todorov

5.

Limba română contemporană. Stilistică.

17.03.

 

Conf.univ. dr.S.Dermenji

Anul III

Istorie

1.

Cultura comunicării

19.02.

47

Lec.S.Țîbarnea

2.

Curriculum. Teoria și metodologia

22.02.

37

Conf.univ.V.Bocancea

Anul III

Pedagogie în învățământul primar

1.

Didactica lucrului educativ.

17.03.

9

Conf.univ. dr.N.Gorbaciova

2

Tehnologii informaționale în educație.

11.03.

54

Lec.A.Miculsschi

3

Educație modului sănatos de viață

14.03.

27

Lec.E.Darmanceva

Anul III

Contabilitate

1

Afaceri de asigurare și particularitățile evidenței în companiile de asigurări

05.03.

31

Conf.univ.dr.R.Batiscev

2

Piața hîrtiilor de valoare și organizarea bursei

09.03.

31

Conf.univ.dr.R.Batiscev

3

Contabilitatea în domenii

25.02.

9

Lec.N.Lisciuc

4

Modulul:

1. Contabilitatea în comerț și în micul business

2. Contabilitatea în sectorul agrar

28.02

9

Conf.univ.dr.V.Scerbatiuc

Lec.N.Lisciuc

5

Contabilitatea în organizațiile bugetare

03.03

9

Lec.N.Lisciuc

Anul III

Muzică

1

Solfegiu

08.04

4

Conf.univ.int.dr.V.Nevzorova

2

Istoria muzicii. Folcloristica muzicală

11.04.

4

Conf.univ.int.dr.V.Nevzorova

3

Instrumentul muzical

15.04.

s/f

Dr.V.Todorov, V.Terzi, M.Țoneva, G.Ignatiuc

4

Modulul:

1. Orchestrare

2. Aranjament

18.04.

1

Lec.V.Terzi

5

Clasa corală. Dirijare. Canto

22.04.

s/f

dr.V.Nevzorova, lec.N.Derivolcova, V.Terzi, V.Velixar,

Please publish modules in offcanvas position.