Вторник, 22 октября 2019 15:31

НАШАТА АLMA MATER – НА 15 ГОДИНИ!

НАШАТА АLMA MATER – НА 15 ГОДИНИ!
Красимир Вълчев, министър на образованието и науката
на Република България:
Тараклийският университет «Григорий Цамблак»
е духовен и научен мост между България и Молдова ТГУ 15 лет

      На 1 октомври тази година нашият университет навърши 15 години. За историята това не е голям период от време. Но за нас, преподавателите и студентите, за служителите и за всички, които са имали и продължават да имат някакво отношение към него, всяка година от неговата история е свързана с много усилия и труд за неговото оцеляване и развитие в днешните трудни условия на борба за оцеляване, за живот в нашата държава, в този свят.
Затова подготовката към отбелязването на тази скромна годишнина беше много сериозна. Ние трябваше да покажем, че през изминатото време ние не само оцеляваме, но и постигаме добри резултати.
      Празникът бе посветен на всички преподаватели, служители, работили и работещи в университета хора, «които са показали силата на българския дух, ярката си индивидуалност и професионализъм, на бившите и настоящи възпитаници, на обществени дейци учени-българисти, благодарение на които функционира това уникално висше учебно заведение в бесарабския град Тарклия», обявиха водещите на събранието. С подаръци и поздравителни адреси пристигнаха почетни и високопоставените гости от Молдова, Приднестровието, Украйна, Румъния и България. Събранието откри ректорът на университета д-р Мария Паслар, която подробно разказа за постиженията и трудностите с които се сблъсква висшето училище.
  В бъдеще «ще направим всичко най-възможно Тараклийският университет да се съхрани в системата на висшето образование на Молдова», увери присъстващите съветникът на президента на Молдова г-н Корнелиу Попович. Той подчерта, че днес висшето образование в републиката преживява не най-леките времена — изгубихме голямо количество студенти. Преди няколко години имахме повече от 120 хиляди студенти, сега са 60 хиляди. Поради миграцията вече имаме и недостиг на висококвалифицирани кадри и за това смятам, че дойде времето да се разработи програма за спасяването на висшето образование на република Молдова. Не е случаен фактът, че преди седмица Тараклийският университет подписа спогодба за консорциума с българския университет. Според мен, това е бъдещето на всички университети у нас», каза от сцената съветникът на молдовския президент.
     „Днес е голям празник на двата народа на Молдова и България, които имат такава скъпа рожба — Тараклийски държавен университет «Григорий Цамблак», каза съветникът на министъра на образованието и науката на Република България Костадин Костадинов.
     От името на министър Красимир Вълчев и цялото министерство на образованието Костадинов поздрави преподавателите и студентите по случай годишнината от откриването на университета и 10-ата годишнина, откакто той носи името на Григори Цамблак, осъществил повече от 500 години духовен и научен мост между България и Молдова.
Българският посланик Евгений Стойчев заяви, че 15 години не са много за висше учебно заведение, което е създадено с поглед и надежда към бъдещето за осигуряване на условия за съвременно обучение и подготовка на сегашните и бъдещите поколения на район Тараклия и на република Молдова. Според него обаче 15 години са достатъчни да бъдат направени изводи и равносметка на изминалия път, да бъдат набелязани приоритетите и съответните нужди на българската общност и младежта от региона в съответствието със съвременните критерии и приоритети на молдовската образователна система, с европейските амбиции на страната и съвременните предизвикателства на времето.
  «Същевременно трябва да признаем, че са необходими още много усилия за постигане на тези цели, коитобиха позволили университетът да отговаря на актуалните критерии за превръщането и утвърждаването му като привлекателно и модерно висше учебно заведение. Смятам, че срочните приоритетни цели пред университета, с оглед неговото запазване и развитие, за трансформацията му във филиална българско висше учебно заведение и внедряване на нови специалности, които да повишат интереса на младите хора. Изискват се общи, еднопосочени, последователни, целенасочени усилия на местно и държавно равнище, наобществено и институционално ниво. Искам да ви уверя, че България ще продължи да оказва материална и техническа помощ в рамките на своите възможности и с подкрепата на държавното ръководство на Република Молдова ще можем да направим това заедно. И след трансформирането на университета България ще поеме изцяло издръжката му и ще положи максимални усилия за неговото развитие и утвърждаване в полза на младите хора от Тараклийския район и република Молдова», каза българския посланик.
     С поздравителния адрес към присъстващите в аулата на университета се обърна трети президент на Молдова Владимир Воронин, който на първи октомври през 2004 година заедно с Българския президент Георги Първанов отвориха университета. «Днес, 15 години по-късно, можем спокойно да кажем: решението за университета беше правилно и навреме. Идеята, която стои в основата на Университета в Тараклия, е преминала изпитанието на времето. През годините почти хиляда млади мъже и жени са получили дипломи от вашия университет. Повечето от тях съставляват културния, научния, политическия елит не само на Тараклия, но и на цяла Молдова», изтъкна Владимир Воронин.
     Топли думи за университета изказаха и първият ректор на учебното заведение д-р Николай Червенков, представителите на местното ръководство, ректори, дипломати и общественици.
     Студентите от специалност «Музика», танцов състав на университета и ансамбъл «Родолюбие» изпълниха инструментални, вокални и танцови произведения от български и молдовски автори.
     Наши гости, които дойдоха да уважат празника ни, бяха:

- Корнелиу Попович, съветник на Президента на Република Молдова.
- Надежда Велишко, началник на Дирекция за политика в областта на висшето
образование на Министерството на просветата, културата и изследванията на Република Молдова.
- Костадин Костадинов, професор, доктор, съветник на Министъра на образованието
и науката на Република България.
- Владимир Воронин, трети Президент на Република Молдова.
- Евгени Стойчев, извънреден и пълномощен посланик на Република България в
Република Молдова.
- Виктор Костецкий, представител на Россътрудничество в Република Молдова.
- Анка Корфу, Генерален консул към Посолството на Р. Румъния в Р. Молдова.
- Фьодор Сабий – председател на Българската община в Република Молдова.
- Едуард Коропчану, професор, доктор, ректор на Тирасполския държавен университет.
- Юлияна Попова, професор, доктор, заместник-ректор на Русенския университет
«Ангел Кънчев», Р. България.
- Юлиан-Габриел Бърсан, проф., доктор, ректор на университета «Dunărea de jos»,
Румъния.
- Ярослав Кичук, професор, доктор, ректор на Измаилския държавен университет,
Република Украйна.
- Николай Червенков, доктор хабилитат на исторически науки, първи ректор на ТДУ «Гр.
Цамблак»
- Виктор Витков, председател на район Тараклия.
- Татяна Танасова-Тодорова, бесарабска българска поетеса, член на Управителния Съвет
на дружеството «Родолюбец» за връзки с бесарабски и таврийски българи, гр.София, България.
- Дора Димитриева, председател на Съвета за стратегическо и институционално развитие
на ТДУ «Гр. Цамблак».
- Александър Лисица, представител на Републиканската Конфедерация на синдикатите в
район Тараклия, председател на Съвета на учителските синдикати в район Тараклия
- Сергей Филиппов, примар на гр. Тараклия.
- Нина Автутова, директор на българския професионален ансамбъл «Родолюбие»
- Представители на университети от страната и извън нея, преподаватели, студенти, гости.

Голяма част от преподавателите на университета бяха наградени с дипломи и подаръци.

Списък на преподавателите, наградени с дипломи по случай 15-годишнината
на ТДУ „Гр. Цамблак”:

1. От Президента на страната г-н Игор Додон
- Мария Пасларь, доц., доктор, ректор ТДУ „Гр. Цамблак”
- Васил Кондов, и.д. професор, доктор, зам. ректор по научна дейност
- Сергей Суляк, и.о. професор, доктор по история
2. От Правителството на страната
- Валентина Невзорова, и.д. университетски конференциар, доктор
- Адина Плътикъ, и.д. университетски конференциар, доктор
зав. кафедрой «Педагогика»
- Дора Терзи, зам. ректор по учебна дейност

3. От Министерството на Образованието, културата и изследванията
- Вероника Великсар, и.д. университетски конференциар, доктор
- Кирил Дарманчев, доктор, университетски преподавател.
- Инна Гарановская, университетски асистент
- Андрей Микульский, университетски асистент

4. От Посолството на Република България в Република Молдова
- Николай Тодоров, доктор, университетски преподавател
- Виталий Терзи, университетски асистент
- Елена Рацеева, доктор, университетски конференциар
- Татяна Кайряк, университетски асистент
- Светлана Цъбарня, университетски асистент; инспектор по международна дейност

5. От Профсоюзната организация
- Сергей Тулуш, зам. ректор по АХД
- Татяна Терзи, старши библиотекар

6. От Университета

- Мария Колар, университетски асистент
- Николай Мостовой, университетски асистент
- Мария Рябой, университетски асистент
- Татяна Батър, и.д. университетски конференциар, доктор
- Николай Руссев, д.х.и.н., и.д. университетски професор

7. От 3-тия президент на страната г-н Владимир Воронин – с книга и часовник

- Дора Терзи – зам. ректор по учебна дейност, унивесритетски асистент
- Адина Плътикъ – и.д. университетски конференциар, доктор по психология, зав. катедра «Педагогика»
- Инна Гарановская – университетски асистент, зав. катедра «Филология, история и
обществени
дисциплини», методист по качество
- Мария Паслар – доцент, доктор, ректор на университета
- Елена Рацеева – университетски конференциар, доктор по история
- Сергей Тулуш - проректор по административно-стопанска дейност
- Васил Кондов - и.д. университетски професор, доктор по филология, зам. ректор по
научна дейтност
- Кирил Дарманчев – доктор по селско-стопански науки, университетски преподавател
- Николай Руссев – д.х.и.н., и.д. университетски професор
- Андрей Микульский – университетски асистент, администратор на компютърната мрежа

 ТГУ 15 лет tuk.md 
  ТГУ 15 лет tuk.md
 ТГУ 15 лет  ТГУ 15 лет
 ТГУ 15 лет  ТГУ 15 лет
 ТГУ 15 лет  ТГУ 15 лет
 ТГУ 15 лет  Юбилей ТГУ
 ТГУ 15 лет  ТГУ 15 лет
 ТГУ 15 лет  ТГУ 15 лет
ТГУ 15 лет ТГУ 15 лет tuk.md
ТГУ 15 лет ТГУ 15 лет
ТГУ 15 лет ТГУ 15 лет tuk.md
ТГУ 15 лет tuk.md ТГУ 15 лет
ТГУ 15 лет ТГУ 15 лет
ТГУ 15 лет ТГУ 15 лет
ТГУ 15 лет ТГУ 15 лет
ТГУ 15 лет tuk.md
ТГУ 15 лет tuk.md ТГУ 15 лет
ТГУ 15 лет tuk.md ТГУ 15 лет
ТГУ 15 лет ТГУ 15 лет
 ТГУ 15 лет  ТГУ 15 лет
  15 лет ТГУ
 15 лет ТГУ  ТГУ 15 лет
 ТГУ 15 лет tuk.md  ТГУ 15 лет
 ТГУ 15 лет  ТГУ 15 лет
ТГУ 15 лет
ТГУ 15 лет 15 лет ТГУ