Пятница, 06 марта 2020 11:23

Посещение на група учени от България в ТДУ «Гр. Цамблак»

      На 04.03.2020 г. В университета беще на  посещение група  учени от България. Двама от  тях - доцент Татяна Буруджиева /катедра по политология към Соф. университет/ и съветник на вице-президента на Република България;  доцент Харалан Александров /Нов български университет/ са командировани от Президентството на  страната. Те  бяха  придружавани от представител на  Българската  Академия на науките  академик Александров – председател на Съвета за издателска дейност.

    Основната задача на групата  при посещението в университета  - придобиване  на информация по въпроса  за трансформиране на  университета «Гр.Цамблака» във филиал на Русенския университет  «Ангел Кънчев». Другата важна задача – събиране на информация и работа върху проект: Изработване на политики за българите в чужбина от страна на държавата.

 гости 1   гости 2 гости 4