Пятница, 22 мая 2020 14:08

24 май, Ден на славянската писменост и българската просвета и култура! Избранное

   rector

     Уважаеми преподаватели, студенти и служители,
     Поздравявам Ви от името на Академичното ръководство на Тараклийския държавен университет «Гр.Цамблак» и лично от мое име     с най-светлия празник – 24 май, Ден на славянската писменост и българската просвета и култура!
     В деня на знанието и духовността приемете най-искрените ни пожелания за здраве и творчески успехи.
     На 24 май се прекланяме пред всички учители, които са основните пазители на българската духовност и със словото си изграждат     духовната крепост на знанието.
     Трябва да се гордеем и с научните постижения на бесарабските учени в областта на българистиката, с професионалните умения и    таланта на дейците на просветата и културата, които поддържат интелектуалния потенциал на българската общност в Молдова.
     За развитието на българската просвета има принос и Тараклийския държавен университет «Гр.Цамблак», който е духовен,     образователен и културен център за българите в Молдова.
     Всяка година отбелязваме святото дело на равноапостолите Св.Св.Кирилл и Методий, сътворили азбуката и дали правото на       българите и всички славяни да се гордеятсъс своята писменост.
     Нека ценим високо просветата, науката и културата и да опазваме родния български език, чрез който се отваря прозореца на знанието към света.
Трябва да предаваме на младото поколение българското слово, вярата и науката, да насърчаваме стремежа към знания и духовност!
     Скъпи студенти, вие сте тези, от които зависи бъдещето развитие на нашата държава, запазването на духовното богатство на бесарабските българи. Пожелавам ви да бъдете последователни в усвояването на знанията и успешни в професионалната си реализация.
     Уважаеми преподаватели, пожелаваме ви здраве, висок професионализъм, вдъхновение и продължавайте да съхранявате и да предавате на поколенията културното наследие на българския народ.
     Гордеем се с това, че ние, българското население в Молдова, се осъзнаваме като част от българския народ, защото сме запазили досега езика, обичаите традиците и этническото самочувствие!
     Честит празник!


Ректор на ТДУ
«Гр.Цамблак»
доц. д-р Мария ПАСЛАРЬ
Май, 2020  

 P1070716

P1060349 P1100010 P1060393  P1060415