Суббота, 03 октября 2020 14:49

Честит 16-годишен рожден ден, ТДУ «Гр. Цамблак»!

Уважаеми колеги, студенти, випускници и служители
на Тараклийския държавен университет «Гр. Цамблак»

      Поздравявам Ви с началото на новата учебна година и с Деня на университета!
      1 октомври за Тараклийския държавен университет «Гр. Цамблак» е особен ден – Денят на неговото откриване.
      Особено ми е приятно да поздравя академичната общност по случай 16-годишнината от създаването му.
      Нашият университет, както и другите висши училища по света, е изправен пред предизвикателства, свързани със световната пандемия, и е поставен в нови условия – онлайн-обучение. Придобихме нов опит, научихме се бързо да реагираме на новата реалност – да обучаваме от дистанция, да използваме цифрови системи за управление на обучението.
Образованието, чиято роля израства всяка година, е важен фактор за успешното развитие на държавата. В началото на новата академична година изказвам едно от най-важните пожелания – съхраняване на стремежа към познания за всичко ново през целия живот.
    Учебното ни заведение осигурява всички необходими условия за изграждане на учебната траектория и за развитието на личността. Важният елемент на успеха, независимо от качеството на образователните програми и високата квалификация на преподавателите, е личният интерес, целенасочеността, работоспособността на всеки студент, неговото желание да бъде успешен.
      2020-2021 е първата учебна година за общо 67 първокурсници.
      Уважаеми първокурсници, избирайки Тараклийския държавен университет, вие направихте добра инвестиция в своето бъдеще. Вашата лична мотивировка да придобивате знания и умения, ще ви позволят в бъдеще да направите успешна професионална реализация и кариера.
      На всички студенти пожелавам упоритост и системност в учебната дейност.
Особени поздравления отправяме към нашите випускници, които започнаха своята трудова дейност. Тази година университетът връчи дипломи за висше образование на 58 випускници.
      Умножавайте славата на ТДУ «Гр. Цамблак» със своя труд и със своето дело!
      В този особен ден изразявам признателност и уважение към всички преподаватели за тяхната всеотдайност, професионални усилия и постижения, за любовта към студентите и верността към академичните ценности на нашата Алма-Матер. Пожелавам Ви здраве, творческа енергия, нови научни идеи. От сърце Ви поздравявам, уважаеми колеги, с професионалния празник Денят на учителите и Ви пожелавам отлични резултати в професионалната подготовка на студентите.
      Нека 17-та академична година на ТДУ «Гр. Цамблак» да бъде по-успешна!
      На добър час!

 

Ректор на ТДУ «Гр. Цамблак»

доц. д-р Мария ПАСЛАР

 rector