Четверг, 29 октября 2020 10:17

Първи ноември – Ден на българската духовност

Първи ноември – Ден на българската духовност

Уважаеми преподаватели и студенти,

     От името на ръководството на Тараклийския държавен университет «Гр.Цамблак» и лично от мое име Ви поздравявам по случай 1 ноември – Деня на народните будители.
     На тази дата изразяваме почитта си към онези светли личности, които с думи и със знание са будили умовете на хората и са издигали идеи за свобода, независимост и просвещение.
     Българските духовници векове наред са отстоявали вярата и българщината и са опазили родния език и историята.
     Днес ние поздравяваме с празника переподавателите, които допринасят за професионалното и личностното израстване на младите хора, както и просветните и културните дейци.
     Нека в днешния ден се огледаме край нас и с още по-голямо уважение погледнем тези хора, които полагат усилия, за да крепят културния и просветния дух на българите в Молдова. Те са около нас и творят, и обучават, и възпитават младото поколение българи.
     Пожелавам ни да носим в сърцата си възрожденския дух на знанието и творчеството, да бъдем достойни членове на академичната ни общност и да развиваме и съхраняваме академичните традиции на нашия Университет!

Нека бъдем горди, че сме българи!

Честит празник на всички будители!

Ректор
на ТДУ «Гр.Цамблак
доц. д-р Мария ПАСЛАР

 Ден на нродните будители