Среда, 26 мая 2021 10:16

200 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ГЕОРГИ РАКОВСКИ

 200 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ГЕОРГИ РАКОВСКИ


     На 14 април тази години се навършиха 200 години от рождението на Георги Раковски – основоположник на организираното българско национално-освободително движение, публицист, поет, изследовател.
     Преди началото на Кръглата маса в ТДУ „Гр. Цамблак” представители на българската общественост в града и преподаватели и студенти от университета откриха паметна плоча в чест на събитието установена в университетската градина.
     Приветствени думи поднесоха посланикът на Р. България в Р. Молдова г-н Евгени Стойчев, доц. д-р Прокопиев - представитель на научна секция ,,Военна история и патриотично възпитание, ИПИО, Военна академия ,,Георги Стойков Раковски“, ректорът на ТДУ „Гр. Цамблак“ доц.д-р Мария Паслар.

     На Кръглата маса бяха изнесени доклади, посветени на Георги Раковски, от известни български историци в страната и от преподаватели на университета:
1. Николай Червенков, д.х.и.н. – Връзките на Георги Раковски с бесарабските българи.
2. Иван Думиника, доктор на историческите науки, старши научен сътрудник на Института за културното наследство – Георги Раковски за преселването на българите в Русия.
3. Elena Raceeva, доц. д-р, ТДУ „Гр. Цамблак” – Георги Раковски — възрожденски книжовник и писател.
4. Николай Тодоров, д-р, ТДУ „Гр. Цамблак” – Раковски и тезата за автохтонния балкански произход на българския народ
5. Васил Кондов, доц. д-р, ТДУ „Гр. Цамблак” – За отношението на Г. Раковски към изграждащия се новобългарски книжовен език.