Среда, 25 августа 2021 11:24

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

До професор доктор Васил Кондов,
заместник-ректор по научна дейност
в Тараклийския държавен университет
Гр. Цамблак»

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС


     Уважаеми професор Кондов,

     Позволете ми от името на цялата академична общност на Тараклийския държавен университет «Гр. Цамблак» и от свое име да Ви честитя 70-годишния Ви юбилей.
Вашата професионална дейност, всеотдайното служене на българистичните науки, мъдростта, широтата на мисленето, огромният опит в изследователската и педагогическата дейност предизвикват заслужено уважение от страна на колегите и студентите.
     Неизчерпаемата Ви енергия, високите човешки качества, огромното Ви родолюбие са ярък пример за изпълнение на дълга в полза на съхраняването и развитието на българщината в Молдова и за общата ни университетска кауза.
     Вашият път на езиков археолог е пример за ежедневна и многогодишна упорита работа на специалист, който изцяло изпълнява своя професионален дълг. Научният Ви принос в развитието на езиковата българистика е безценен.
    Достоен плод на Вашето трудолюбие и отдаденост изследване на български диалекти в нашия край са написаните и издадените 11 книги и повече от 152 публикации, които като научен принос Ви нареждат сред бележити българисти-езиковеди. Вашите научни изследвания получават висока оценка от научната общност в България, Молдова, Украйна, Русия, Полша и са образец за изследване на български диалекти.
    Вие щедро споделяте своите знания и опит с млади специалисти и се отличавате с висок професионализъм, ангажираност и отговорност при вземане на важни академични решения.
    Колективът на Тараклийския държавен университет Ви е благодарен за Вашия научен принос, за висококачествената подготовка на млади специалисти българисти, за цялостната Ви дейност, допринесла за утвърждаване на нашето учебно заведение като център на българската духовност в Молдова.
    Желаем Ви неизчерпаема енергия, бодър дух, дълъг творчески живот, крепко здраве!

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!

25 август 2021 година

Ректор на ТДУ «Гр. Цамблак»

доц., д-р Мария ПАСЛАР

Kondov V