Среда, 22 сентября 2021 15:19

План за провеждане на научни конференции в университета „Гр. Цамблак“ в гр. Тараклия, Р Молдова, през учебната 2021-2022 година

 

ПЛАН
за провеждане на научни конференции
в университета „Гр. Цамблак“ в гр. Тараклия, Р Молдова,
през учебната 2021-2022 година

     I. Международна научно-практическа конференция „Изследване на диалектите и социолингвистичната ситуация в регионите с компактно българско население в Република Молдова и Украйна“, посветена на 70-годишния юбилей на българския диалектолог проф. Васил Кондов на 30 септември от 10.00 в университета „Гр. Цамблак”.

     В програмата на конференцията се предполага обсъждане на следните проблеми:

     – История на изследването на българските диалекти в Република Украйна и Република Молдова от момента на преселването на българите в този край.
     – Изследване на езиковата ситуация в местата с компактно българско население в Република Молдова и Република Украйна.
     – Методологически проблеми при преподаване на роден и държавен език в местата с компактно българско население в Р Молдова и Р Украйна.

     II. Тараклийският районен съвет, Тараклийският държавен университет „Гр. Цамблак” и Научното дружество на българистите в Р Молдова във връзка с Деня на бесарабските българи и 200-годишнината от издаването на „Инструкция за задълженията към селските кметства” на ген. Иван Инзов организират на 29 октомври 2021 г. в университета „Гр. Цамблак” научна конференция на тема: „Българската етническа общност в Република Молдова: история и съвременно състояние”.

   III. Международна научно-практическа конференция «Световна отзивчивост» на Ф. М. Достоевски, посветена на 200-годишния юбилей на писателя в университета „Гр. Цамблак”– на 8 ноября 2021 г.
    Целта на конференцията – осмисляне творчеството на Ф.М. Достоевски в многомерното културно, историческо и лингвистично пространство от позицията на съвременния читател и изследовател, привличане вниманието към универсалните и «вечни» проблеми в произведенията на писателя.
    Научни направления: Феноменът Ф.М. Достоевски в световната култура. Многоликият и многомерен писател-мислител. Идеите и образите на Ф.М. Достоевски в изкуството. Откриване на неизвестното в известния писател. Достоевскознание през XX-XXI век. Педагогическите идеи на Ф.М. Достоевски. Философската антропология на писателя.

    IV. Редакцията на международното историческо списание «Русин»(Р Молдова), Националният изследователски Томски държавен университет (Руска федерация) и Тараклийският държавен университет „Гр. Цамблак” на 11-12 ноември 2021 г. в университета „Гр. Цамблак” организират международна научно-практическа конференцию "Междуетническо взаимодействие в етноконтактна зона (Десети четения в памет на И.А. Анцупов)".

    V. Студентска научно-практическа конференция, посветена на българската просвета и култура и славянската писменост – май 2022 г.

Доц. д-р Васил Кондов,
и.д. зам. ректор по научна дейност

Септември 2021 г.