Среда, 03 ноября 2021 17:46

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ В ТДУ „ГР. ЦАМБЛАК”

     На 30 септември тази година в ТДУ „Гр. Цамблак” се състоя Международна научно-практическа конференция „Изследване на диалектите и социолингвистичната ситуация в регионите с компактно българско население в Република Молдова и Украйна“, посветена на 70-годишния юбилей на българския диалектолог проф. Васил Кондов.
     С приветствени думи към юбиляря се обърнаха представители на: българското посолство в Р Молдова, на Райсъвет-Тараклия, на тараклийския градски съвет, на Управлението на образованието на район Тараклия, на Дружеството на българистите в Р Молдова, на регионалното дружество на писателите в Р Молдова, на Административния съвет на фонда „Български дух“. Работата на конференцията беше организирана в две секции. По време на конференцията бяха изнесени 16 доклада от Молдова, Украйна, България и Унгария предимно в режим онлайн. Пленарен доклад за научното творчество на юбиляря изнесе ректорът на университета доц. д-р Мария Паслар.

Открыть фотоальбом

фото_6