Среда, 01 июня 2022 15:57

СРЕЩА С ЕЗИКОВЕД ОТ ГЕРМАНИЯ

     На 24 май тази година в университета се състоя среща на студенти филолози и историци с езиковеда от Германия доктор Мартин Хенцелманн, който е на кратко посещение в нашата страна – в столицата Кишинев и в университета в Тараклия. Д-р М. Хенцелманн владее свободно български и руски език. Студентите избраха да общуват с него на руски език, тъй като не всички от тях владеят български език. Той сподели с тях за своите интереси към езиците на националните малцинства. Двата славянски езика е овладял в университети в родната си страна. Българският го е усъвършенствал в България. Срещата продължи повече от час време. Студентите с интерес слушаха и задаваха въпроси на езиковеда, свързани с възрастта му /като предположиха, че е на 30, а той им отговори, че е на 38 години/, с изследванията му, с образователната система в неговата страна. Безусловно срещата се оказа ползотворна и за двете страни!

Фотогалерия:

фото_7