Среда, 15 июня 2022 13:36

За визитата на делегация на Русенския университет «Ангел Кънчев», България в ТДУ «Гр. Цамблак»

За визитата на делегация на Русенския университет «Ангел Кънчев», България в ТДУ «Гр. Цамблак»

     На 14 юни 2022 г. ръководството на ТДУ «Гр. Цамблак» посрещна делегация от партньорското висше учебно заведение – Русенския университет «Ангел Кънчев», Република България: проф. д-р Красимир Мартев, директор на Дирекцията за чуждестранни студенти, доц. д-р Свилена Рускова, ръководител на катедра «Мениджмът и социални дейности» и доц. д-р Даниел Павлов, ръководител на Предприемаческия център към РУ.
     Членовете на българската делегация се срещнаха с научно-педагогическия персонал на ТДУ «Гр. Цамблак» и със студентите, които вече две години се обучават в Русенския университет в специалността «Бизнес-мениджмънт» в учебната сграда на ТДУ, Молдова. Обучението на молдовските етнически българи в Русенския университет на територията на ТДУ способствува за тяхното задържане по родните си места.
     Двете страни обсъдиха възможността за по-нататъшно взаимодействие за организиране на обучение на етнически българи в следващата академична година още в две други специалности – «Земеделска техника и технологии» и «Компютърни системи и технологии» на Русенския университет «Ангел Кънчев». Обучението в Русенския университет на молдовски етнически българи на територията на ТДУ способства те бъдат задържани в родните си места.
     Беше обсъден въпросът за участие на студенти от ТДУ в образователни програми «Еразъм», за възможността на студенти за образователна международна мобилност и за преобразуването на ТДУ във филиал на Русенския университет «Ангел Кънчев».
     През февруари 2022 г. е подписан договор между Русенския и Тараклийския университет за осъществяване на мобилност в европейски вузове.
     Гостуващата делегация посети етнографския музей и музея на историята на ТДУ «Гр.Цамблак» и разгледа материалната база на Тараклийския университет.
Домакините и гостите коментираха, че двата университета ще продължат сътрудничество си в подготовката на кадри за нуждите на региона.

Ректор на ТДУ «Гр.Цамблак»
доц. д-р Мария Пасларь

Фотогалерея:

фото_22