Материалы отфильтрованы по дате: октября 2020

Първи ноември – Ден на българската духовност

Уважаеми преподаватели и студенти,

     От името на ръководството на Тараклийския държавен университет «Гр.Цамблак» и лично от мое име Ви поздравявам по случай 1 ноември – Деня на народните будители.
     На тази дата изразяваме почитта си към онези светли личности, които с думи и със знание са будили умовете на хората и са издигали идеи за свобода, независимост и просвещение.
     Българските духовници векове наред са отстоявали вярата и българщината и са опазили родния език и историята.
     Днес ние поздравяваме с празника переподавателите, които допринасят за професионалното и личностното израстване на младите хора, както и просветните и културните дейци.
     Нека в днешния ден се огледаме край нас и с още по-голямо уважение погледнем тези хора, които полагат усилия, за да крепят културния и просветния дух на българите в Молдова. Те са около нас и творят, и обучават, и възпитават младото поколение българи.
     Пожелавам ни да носим в сърцата си възрожденския дух на знанието и творчеството, да бъдем достойни членове на академичната ни общност и да развиваме и съхраняваме академичните традиции на нашия Университет!

Нека бъдем горди, че сме българи!

Честит празник на всички будители!

Ректор
на ТДУ «Гр.Цамблак
доц. д-р Мария ПАСЛАР

 Ден на нродните будители

 

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

по случай Деня на бесарабските българи

      Уважаеми преподаватели, студенти и служители, честит Ден на бесарабските българи!
      На 29 октомври българите в Молдова и в Украйна отбелязват своя празник – Деня на българската духовност и самосъзнание. Този празник обединява всички българи в Бесарабия, изпълнени с обич към своите български корени.
      Далеч от родината (метрополията) бесарабските българи полагат усилия за съхраняване на своя роден език, българските традиции и своята вяра, и създават своя история, която е част от историята на България.
    Нашите предци в една пустош благодарение на трудолюбието и упоритостта са създали своя малка България: изграждали са селища, градини, църкви и училища.
      Бесарабските българи създават първата гимназия за всички българи в Болград, който се формира като културен център на българските колонии в Бесарабия. Активно участват и в Руско-турската освободителна война, допринасят за развитието на България като независима държава.
      Днес отдаваме дължимото им за развитието на България и опазването на българската идентичност. Сред тях са: Министър-председатели на България – Александър Малинов и Димитър Греков; академик Александър Теодоров-Балан, първият ректор на Софийския университет; проф. Димитър Агура – един от първите преподаватели по история в Софийския университет; генерали от българската армия: генерал Данаил Николаев; генерал Георги Тодоров; генерал Иван Колев; майор Олимпий Панов и други политици,
      Никога не трябва за забравяме кои сме и гордо да вървим напред.
Поздравявам всички бесарабски българи по случай празника и пожелавам здраве, силен български дух!


Ректор на ТДУ
«Гр. Цамблак»
доц. д-р Мария ПАСЛАР

Ден на бесарабските българи

 

Понедельник, 05 октября 2020 10:59

С Днем учителя!

Уважаеми колеги, студенти, випускници и служители
на Тараклийския държавен университет «Гр. Цамблак»

      Поздравявам Ви с началото на новата учебна година и с Деня на университета!
      1 октомври за Тараклийския държавен университет «Гр. Цамблак» е особен ден – Денят на неговото откриване.
      Особено ми е приятно да поздравя академичната общност по случай 16-годишнината от създаването му.
      Нашият университет, както и другите висши училища по света, е изправен пред предизвикателства, свързани със световната пандемия, и е поставен в нови условия – онлайн-обучение. Придобихме нов опит, научихме се бързо да реагираме на новата реалност – да обучаваме от дистанция, да използваме цифрови системи за управление на обучението.
Образованието, чиято роля израства всяка година, е важен фактор за успешното развитие на държавата. В началото на новата академична година изказвам едно от най-важните пожелания – съхраняване на стремежа към познания за всичко ново през целия живот.
    Учебното ни заведение осигурява всички необходими условия за изграждане на учебната траектория и за развитието на личността. Важният елемент на успеха, независимо от качеството на образователните програми и високата квалификация на преподавателите, е личният интерес, целенасочеността, работоспособността на всеки студент, неговото желание да бъде успешен.
      2020-2021 е първата учебна година за общо 67 първокурсници.
      Уважаеми първокурсници, избирайки Тараклийския държавен университет, вие направихте добра инвестиция в своето бъдеще. Вашата лична мотивировка да придобивате знания и умения, ще ви позволят в бъдеще да направите успешна професионална реализация и кариера.
      На всички студенти пожелавам упоритост и системност в учебната дейност.
Особени поздравления отправяме към нашите випускници, които започнаха своята трудова дейност. Тази година университетът връчи дипломи за висше образование на 58 випускници.
      Умножавайте славата на ТДУ «Гр. Цамблак» със своя труд и със своето дело!
      В този особен ден изразявам признателност и уважение към всички преподаватели за тяхната всеотдайност, професионални усилия и постижения, за любовта към студентите и верността към академичните ценности на нашата Алма-Матер. Пожелавам Ви здраве, творческа енергия, нови научни идеи. От сърце Ви поздравявам, уважаеми колеги, с професионалния празник Денят на учителите и Ви пожелавам отлични резултати в професионалната подготовка на студентите.
      Нека 17-та академична година на ТДУ «Гр. Цамблак» да бъде по-успешна!
      На добър час!

 

Ректор на ТДУ «Гр. Цамблак»

доц. д-р Мария ПАСЛАР

 rector

 

В РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ 26 ПЪРВОКУРСНИЦИ
ОТ ТАРАКЛИЯ ЗАПОЧНАХА
ОБУЧЕНИЕТО СИ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА „БИЗНЕС МЕНИДЖМЪНТ“

      29 септември 2020 г., започна обучението на първите студенти на Русенския университет по специалност „Бизнес мениджмънт“ в Тараклийския държавен университет „Григорий Цамблак“. Общо 26 младежи ще присъстват на онлайн лекции през следващите 2 седмици, провеждани чрез системата на Русенския университет BigBlueButton. След това, обучението им ще продължи в присъствена или онлайн среда, в зависимост от международните противоепидемичните мерки.
    Първокурсниците бяха приветствани от ректора на Русенския университет чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев и академичното ръководство: проф. д-р Велизара Пенчева, председател на Общото събрание, проф. Пламен Даскалов, зам.-ректор по развитие, координация и продължаващо обучение, доц. д-р Десислава Атанасова, зам.-ректор по интернационализация и комуникационна политика, проф. д-р Юлиана Попова, координатор интеринституционални комуникации, проф. д-р Красимир Мартев, директор на дирекция „Чуждестранни студенти“. Координатор на обучението по специалността е ръководителят на катедра „Мениджмънт и бизнес развитие“ - доц. д-р Павел Витлеемов.
    Ректорът чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев поздрави първокурсниците от името на ректорското ръководство и ги увери, че изборът им да бъдат част от семейството на Русенския университет е правилен. Обеща им, че лично ще имат възможността да се убедят в качествата и капацитета на университета, когато пристигнат в Русе. „Дипломата от Русенския университет отваря врати към целия свят, това е диплома от международно признат университет“, добави проф. Белоев. „Реализирането на обучението по специалност „Бизнес и мениджмънт“ е резултат от многогодишното ползотворно сътрудничество между Тараклийския държавен университет „Григорий Цамблак“ и Русенския университет, и ние ще работим за разширяване на сътрудничеството и стартиране на обучение и по други специалности“, завърши проф. Белоев.
    Доц. д-р Мария Паслар, ректор на Тараклийския държавен университет „Григорий Цамблак“ благодари за възможността за обучение, която дава Русенския университет на младежите в Тараклия. Тя сподели убедеността си, че заедно с Европейската диплома, студентите ще получат и много добри професионални навици, което ще бъде висок старт в тяхното развитие. Накрая проф. Паслар изрази надеждата си, че съвместната работа между двете институции ще продължава да се задълбочава и развива.
    Сутрешната лекция на студентите предвиждаше запознаване със системата за онлайн обучение, представена от доц. д-р Галина Иванова, директор на „Център за докторанти“. Следобед студентите започнаха обучение по дисциплината „Основи на публичната администрация“.


НАТАША МИНКОВА, ВЕРГИЛИЯ ГРЪНЧАРОВА.
г. Русе. Болгария.

 

В Русенския университет 20200929 0921102  Русе 2020