На 18 септември 2020 г. в ТДУ «Гр. Цамблак» на посещени бяха представители на една от най-големите банки в Молдова - Moldindconbanc.
     Гостите бяха посрещнати от ректора на ТДУ «Гр.Цамблак», конференциар университар доктор Мария Паслар. В съставата на групата бяха: председателят на район Тараклия г-н Иван Паслар, кметът на гр.Тараклия Вячеслав Лупов, заместник-председателят на Управителния съвет на банката г-жа Пенка Кратунова.
     Ректорът на университета представи на гостите етнографския музей с експонатите му, събрани от академичната общност на университета.
     Госпожа Пенка Кратунова в книгата за пожелания на гостите на музея отрази следното: «С възхищение и обич се прекланям пред българите в Молдова! Те, далеч от българската земя, съхраняват духа, традициите и ги предават на децата».
     Академичната общност на ТДУ «Гр.Цамблак» изразява голяма благодарност на г-жа Пенка Кратунова за високата оценка на дейността на университета сред българската общност в Молдова. В главното унвиерситеско помещение, залата за тържествени академични събрания и церемонии, бяха направени снимки за спомен от този ден.

 

гости ТГУ гости ТГУ гости ТГУ гости ТГУ гости ТГУ гости ТГУ

Информационное сообщение
о проведении выборов в состав Совета
по стратегическому институциональному развитию
Тараклийского государственного университета
имени Григория Цамблака

     В соответствии со ст. 104 Кодекса об образовании Республики Молдова № 152 от 17.07.2014г., с Регламентом об условиях проведения выборов членов Совета по стратегическому развитию Тараклийского государственного университета имени Григория Цамблака из числа титулованных научно-дидактических кадров университета от 15.05.2015 г. Пр.№ 9 и на основании решения Сената (протокол № 1 от 10.09.2020 г.) избирательная комиссия, утвержденная приказом ректора № 82 о.д. от 10.09.2020 г., объявляет о начале процедуры проведения выборов в состав Совета по стратегическому институциональному развитию вуза двух кандидатур из числа штатных научно-дидактических кадров.

 

Требования к кандидатам, участвующим в конкурсе:

     - обладают научной степенью и научно-педагогическими званием; являются штатными преподавателями одной из кафедр вуза, не занимают руководящие должности и не являются членами Сената университета;
    -не превышают пенсионного возраста (П. 35 Решения Парламента Республики Молдова № 854 от 21.09.2010 г.).

 

     Избирательная комиссия регистрирует кандидатов на основании решения академических кафедр университета в течение недели с 14 по 18 сентября 2020 г.
     Выборы кандидатов в состав Совета состоятся 21 сентября 2020 г. в 13.00 часов.
     Для проведения выборов приглашается штатный профессорско-преподавательский персонал вуза и представители студенчества, члены Сената ТГУ.

 

11.09.2020 г.

Избирательная комиссия

  Делегация от с.Колибабовка, Леовски район, на 2 септември 2020 г. посети Тараклийския държавен университет «Гр.Цамблак». Целта на посещението е запознаване с висшето учебно заведение в Тараклия. Делегацията начело с кмета на селото Иван Искимжи посети музея на историята университета, етнографския му музей, аулата и се разходи в кампуса на университета, за да разгледа условията за обучение.

делегация_4 делегация_7 делегация_11 делегация_12

Уважаемые студенты Тараклийского государственного университета «Григорий Цамблак», руководство и преподаватели университета с нетерпением ожидают вас в учебном заведении 1 сентября 2020 года.
  Для студентов 2-4-х курсов учебный процесс начнется в режиме онлайн с кураторского часа, затем по расписаниюВ дальнейшем, модель обучения может быть изменена на гибридную (сочетание онлайн и офлайн обучения) с учетом эпидемиологической обстановки в республике и в населенных пунктах.
  Для студентов первых курсов 01.09.2020, во вторник, в 8.30 будет организована очная встреча с ректором и администрацией университета, затем встреча с кураторами групп и знакомство с университетом. При себе необходимо иметь средства индивидуальной защиты (маски, дезинфицирующие средства).


С уважением, администрация ТГУ.

   rector

     Уважаеми преподаватели, студенти и служители,
     Поздравявам Ви от името на Академичното ръководство на Тараклийския държавен университет «Гр.Цамблак» и лично от мое име     с най-светлия празник – 24 май, Ден на славянската писменост и българската просвета и култура!
     В деня на знанието и духовността приемете най-искрените ни пожелания за здраве и творчески успехи.
     На 24 май се прекланяме пред всички учители, които са основните пазители на българската духовност и със словото си изграждат     духовната крепост на знанието.
     Трябва да се гордеем и с научните постижения на бесарабските учени в областта на българистиката, с професионалните умения и    таланта на дейците на просветата и културата, които поддържат интелектуалния потенциал на българската общност в Молдова.
     За развитието на българската просвета има принос и Тараклийския държавен университет «Гр.Цамблак», който е духовен,     образователен и културен център за българите в Молдова.
     Всяка година отбелязваме святото дело на равноапостолите Св.Св.Кирилл и Методий, сътворили азбуката и дали правото на       българите и всички славяни да се гордеятсъс своята писменост.
     Нека ценим високо просветата, науката и културата и да опазваме родния български език, чрез който се отваря прозореца на знанието към света.
Трябва да предаваме на младото поколение българското слово, вярата и науката, да насърчаваме стремежа към знания и духовност!
     Скъпи студенти, вие сте тези, от които зависи бъдещето развитие на нашата държава, запазването на духовното богатство на бесарабските българи. Пожелавам ви да бъдете последователни в усвояването на знанията и успешни в професионалната си реализация.
     Уважаеми преподаватели, пожелаваме ви здраве, висок професионализъм, вдъхновение и продължавайте да съхранявате и да предавате на поколенията културното наследие на българския народ.
     Гордеем се с това, че ние, българското население в Молдова, се осъзнаваме като част от българския народ, защото сме запазили досега езика, обичаите традиците и этническото самочувствие!
     Честит празник!


Ректор на ТДУ
«Гр.Цамблак»
доц. д-р Мария ПАСЛАРЬ
Май, 2020  

 P1070716

P1060349 P1100010 P1060393  P1060415

covid19 moldova online monitoring  

Меры профилактики и борьбы
с коронавирусной инфекцией в ТГУ им. Гр. Цамблака

   Тараклийский государственный университет им. Гр.Цамблака защищает своих студентов и персонал.
При появлении первой информации о вспышке коронавируса COVID-19 под руководством ректора ТГУ была сформирована рабочая группа по координации мероприятий по предотвращению коронавирусной инфекции и мониторингу ситуации с заболеванием в ТГУ.
   Изданы приказы ректора:
1) О мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции № 23 о.д. от 25.02.2020 г;
2) О мерах по предотвращению заражения коронавирусной инфекции № 26 о.д. от 10.03.2020г.;
3) О приостановлении учебного процесса № 27 о.д. от 11.03.2020 г.
4) Об организации образовательной деятельности в Тараклийском государственном университете им. Гр. Цамблака в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции № 30 о.д. от 18.03.2020 г.
(в условиях карантина).

   По всем направлениям административной, учебной и хозяйственной деятельности была разработана схема конкретных действий, направленных на защиту студентов и коллектива, а также дезинфекцию помещений университета и студенческого общежития:
- закуплены специальные дезинфицирующие средства;
- проведено обучение хозяйственного персонала правилам использования специальных дезинфицирующих средств;
- выделены помещения в учебном корпусе и общежитии для временной изоляции заболевших;
- распространена памятка о правилах гигиены в целях предотвращения заражения инфекцией коронавируса;
- проводится мониторинг состояния здоровья студентов и персонала ТГУ.

Далее