За 6 септември 0001

За 6 септември 0002

Република България

Вицепрезидент

  
ДО
ДРУЖЕСТВАТА НА БЪЛГАРИ ПО СВЕТА

 

     Уважаеми госпожи и господа,

     Днес в България е свят празничен ден, честваме събитието от 6 септември 1885 година. Отбелязваме Съединението като силен и горд държавнически акт в Третото българско царство. Към Съединението са съпричастни неизброими наши сънародници и герои - бунтовници от Чирпан, Пазарджик, Панагюрище, Голямо Конаре, четници на Продан Тишков - Чардафон и Георги Чолаков, опълченци като Сава Муткуров, Димитър Ризов, революционери като майор Данаил Николаев, майор Райчо Николов и много други. Княз Александър I Батенберг подкрепя присъединяването на османската област Източна Румелия към Княжество България, като веднага назначава администрация от Княжеството в Пловдив на мястото на сваления османски губернатор Гаврил Кръстевич.

     За нас, българите, Съединението от 6 септември 1885 година е ден на осъзнато могъщество, на национална принадлежност, на непотъпкано чувство за държавност. Тази всенародна битка ревизира Берлинския договор, коригира териториалното ощетяване, подтиква Великите сили към установяването на нов ред и проправя път, по който българите ще продължат след двайсетина години с присъединяването на други отнети наши земи на Балканите.
     Историческият акт на разширяване на Княжеството ражда и закалява цяла плеяда бъдещи политици като Захари Стоянов, Драган Цанков, Константин Величков и техният плам ще увенчае бурния политически и стопански растеж в края на XIX век в младото княжество. То е възстановено на европейската карта и като въглени в него са живи хилядолетни държавнически традиции.

     Съединението е порив за справедливост, всенароден избор на вярна посока, цел и перспектива към човешкия прогрес и просперитет на току-що освободеното Отечество. Неслучайно заветът, живото послание, изписано и на фасадата на Народното събрание в София, гласи: „Съединението прави силата“.

     Съединението е неподражаем успех. То е урок по достойнство пред цяла Европа и целия свят. Съединението е и непомръкващ пример за отстоявана отговорност.

     Уверено твърдя, че 6 септември е най-големият урок в българската история по единение в мисли, чувства и дела. Един завет обедини всички българи срещу неправдата. Един народ, пълен със самочувствие, дръзна да се изправи срещу Великите сили и националистическите кроежи, и най-вече срещу това някой друг да решава съдбата му. И успя!

     Славната ни история ми дава право да се обърна днес към всички вас, скъпи сънародници, навсякъде по света. От сърце ви поздравявам за вашия поклон към българското минало и за родолюбивата идея да бъдем заедно, съединени от един достоен празник.

     Бъдете здрави, силни и горди като българи! Зад нас и в кръвта ни е и тази спечелена битка. Осъзнавайки храброто ни наследство, бъдете още по- сплотени и достойни в делата си.

     Честит празник и помнете: Съединението прави силата!

ИЛИЯНА ЙОТОВА

ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

header

Кандидатстудентска кампания 2022/2023
Прием на граждани от Молдова за обучение в Тараклийския държавен университет „Григорий Цамблак“,
Република Молдова

     Тараклийският държавен университет «Григорий Цамблак» обявява допълнителен прием на кандидат-студенти от Република Молдова.

     Молдовските граждани кандидатстват с изпращане на документи по елекронен път: https://tdu-tar.md/index.php/admiterea/nregistrarea-online и лично подават кандидатстудентски документи.

     Според действащата нормативна уредба на Република Молдова молдовските граждани имат възможност да се обучават:

а/ с държавна поръчка;
б/ и срещу заплащане с годишна такса в молдовски леи (обучението по контракт за сметка на юридически и физически лица) по специалности с образователно-квалификационна степен «лиценциат» с редовна форма на обучение:

1. Начална училищна педагогика – 5 500
2. Музика – 6 000
3. История – 6 000
4. Предучилищна педагогика и румънски език – 5 500
5. Български и румънски език и литература – 5 500
6. Български и английски език и литература – 5 500

     Студентите, обучаващите се в ТДУ «Гр. Цамблак», имат възможност да получават две стипендии, предоставени от Република Молдова и от Република България.

За повече информация може да се обадите на телефон: (373) 079031406;
(373) 294 24-9-06, email Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

 

Скачать .PDF

 logotip
header

Кандидатстудентска кампания 2022/2023
Прием на граждани от Украйна за обучение в Тараклийския държавен университет „Григорий Цамблак“,
Република Молдова

     Тараклийският държавен университет «Григорий Цамблак» обявява допълнителен прием на кандидат-студенти от Украйна.
     Украинските граждани кандидатстват с изпращане на документи по елекронен път: https://tdu-tar.md/index.php/admiterea/nregistrarea-online
     Според действащата нормативна уредба на Република Молдова чуждестранни граждани имат възможност да се обучават:
а/ с държавна поръчка
б/ и срещу заплащане с годишна такса, която е определена за молдовските граждани, за учебната 2022-2023 година (в молдовски леи) по специалности с образователно-квалификационна степен «лиценциат/бакалавър» с редовна форма на обучение:

1. Начална училищна педагогика – 5 500
2. Музика – 6 000
3. История – 6 000
4. Предучилищна педагогика и румънски език – 5 500
5. Български и румънски език и литература – 5 500
6. Български и английски език и литература – 5 500

За повече информация може да се обадите на телефон: (373) 079031406;
(373) 294 24-9-06, email Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

logotip
Скачать .PDf

16 выпуск Тараклийского государственного университета
имени Гр. Цамблака.

     По многолетней традиции, сегодня 17 июня 2022 года, состоялась встреча выпускников 2021-2022 учебного года с ректором Тараклийского государственного университета имени Гр. Цамблака университетским конференциаром, доктором Марией Пасларь и преподавателями.
     С поздравлениями и напутственными словами к выпускникам обратилась ректор университета. В своей речи ректор ТГУ обратила внимание на важность и значимость образования для современного поколения. Выразила уверенность, что выпускники университета продолжат свое обучение в магистратуре и докторантуре. Доктор конференциар Пасларь отметила особую сложность периода, в котором пришлось работать практически два года - период пандемии, онлайн обучения. Тем не менее, результаты сдачи экзаменов на степень лиценциат и защита дипломных работ, были высоки. Студенты продемонстрировали прекрасную подготовку и серьёзное отношение к сдаче экзаменов на степень лиценциат.
     Студенты, получившие самые высокие баллы за годы обучения и за государственные экзамены на степень лиценциат, были отмечены грамотами. Это Лия Сонгрова, Диана Лужанская, Инна Тимофеева, Нелли Узунова, Светлана Дарманчева, Юлия Василиогло. За отличную и хорошую учёбу, за участие в научной деятельности университета, за активное участие в общественной жизни университета и города также грамотами и словами благодарности были поощрены десятки выпускников. Практически каждому были адресованы слова, касающиеся индивидуальных особенностей и их вклада в жизнь ТГУ.
     Были отмечены лучшие дипломные работы студентов и особенно, работа самого взрослого студента Василия Дечева специальности «История». Работа имеет краеведческую ценность и может иметь продолжение, так как представляет интерес к прошлому нашего края и его жителей.
С напутствиями и пожеланиями выступили и.о. проректора по учебной деятельности Терзи Д.Г., заведующие кафедрами Гарановская И.И., Сюмбели Т.А., кураторы выпускных групп. Бесконечные слова благодарности получили преподавательский состав и администрация вуза от выпускников за профессионализм, терпение, выдержку, за знания, умения, навыки, которые приобрели в стенах университета.
     Встреча прошла в тёплой, приятной обстановке и завершилась общими фотографиями на фоне здания нашего прекрасного университета.

     В добрый путь, дорогие наши выпускники!

д-р Мария Коларь

Открыть фотоальбом:

фото_1

В ТГУ прошел семинар по цифровым технологиям

     15 июня 2022 года в Тараклийском государственном университете им. Гр. Цамблака прошел семинар по использованию информационных технологий в области образования и науки и продвижению услуг, предоставляемых Ассоциацией RENAM, которая занимается развитием коммуникационной и информационной инфраструктурой высших учебных заведений Молдовы, обеспечивает широкий доступ к национальным и международным информационным ресурсам.
     Исполнительный директор Ассоциации RENAM Анатолий Гончарук обозначил основные цифровые сервисы для высших учебных заведений Молдовы: Cloud (доступ к облачной инфраструктуре); EDUGAIN (доступ к европейским научно-образовательным ресурсам); EDUROAM (роуминг в сетях Wi-Fi); SCV (поддержка видеоконференций); TCS (цифровой сертификат безопасности).
     Цель данного семинара – повышение уровня цифровых компетенций научно-педагогического персонала. В эпоху цифровизации университет должен иметь современную цифровую образовательную среду, используя информационные технологии для повышения качества подготовки специалистов с высшим образованием.

Ректор ТГУ
доц. д-р М.Пасларь

 

Открыть фотоальбом:

фото_2

За визитата на делегация на Русенския университет «Ангел Кънчев», България в ТДУ «Гр. Цамблак»

     На 14 юни 2022 г. ръководството на ТДУ «Гр. Цамблак» посрещна делегация от партньорското висше учебно заведение – Русенския университет «Ангел Кънчев», Република България: проф. д-р Красимир Мартев, директор на Дирекцията за чуждестранни студенти, доц. д-р Свилена Рускова, ръководител на катедра «Мениджмът и социални дейности» и доц. д-р Даниел Павлов, ръководител на Предприемаческия център към РУ.
     Членовете на българската делегация се срещнаха с научно-педагогическия персонал на ТДУ «Гр. Цамблак» и със студентите, които вече две години се обучават в Русенския университет в специалността «Бизнес-мениджмънт» в учебната сграда на ТДУ, Молдова. Обучението на молдовските етнически българи в Русенския университет на територията на ТДУ способствува за тяхното задържане по родните си места.
     Двете страни обсъдиха възможността за по-нататъшно взаимодействие за организиране на обучение на етнически българи в следващата академична година още в две други специалности – «Земеделска техника и технологии» и «Компютърни системи и технологии» на Русенския университет «Ангел Кънчев». Обучението в Русенския университет на молдовски етнически българи на територията на ТДУ способства те бъдат задържани в родните си места.
     Беше обсъден въпросът за участие на студенти от ТДУ в образователни програми «Еразъм», за възможността на студенти за образователна международна мобилност и за преобразуването на ТДУ във филиал на Русенския университет «Ангел Кънчев».
     През февруари 2022 г. е подписан договор между Русенския и Тараклийския университет за осъществяване на мобилност в европейски вузове.
     Гостуващата делегация посети етнографския музей и музея на историята на ТДУ «Гр.Цамблак» и разгледа материалната база на Тараклийския университет.
Домакините и гостите коментираха, че двата университета ще продължат сътрудничество си в подготовката на кадри за нуждите на региона.

Ректор на ТДУ «Гр.Цамблак»
доц. д-р Мария Пасларь

Фотогалерея:

фото_22