ЕС и Восточное партнёрство: динамика взаимоотношений. Результаты и перспективы развития Молдовы в рамках Восточного партнёрства

   На основании рекомендательного письма Министерства просвещения, культуры и исследований РМ о проведении мероприятий в рамках университетов, посвящённых 10-летию участия Молдовы в программе Восточного партнёрства, 5-летию подписания Соглашения Молдовы об ассоциации с Европейским Союзом и 5-летию либерализации визового режима в Тараклийском университете были проведены кураторские лекции на тему "Приумножаем самобытность через культурное многообразие", дебаты "Мы познаём мир, мир познаёт нас" (руководитель - преподаватель Карпачёва Г. Г.).
   На предложение провести Круглы й стол на тему "Восточное партнёрство: динамика взаимоотношений. Результаты и перспективы развития Молдовы в рамках Восточного партнёрства" (руководитель д-р Батыр Т. Б.) живо откликнулась группа БРФ (4 курс), по двое студентов- гр. РАФ Куличков А. и Антонов А. (4 курс) (Куратор Терзи Д. Г), и гр. БРФ - Тимофеева Инна и Василиогло Юлия (1 курс) (Куратор Гарановская И. И.).
   В течении двух часов ребята обсуждали не только точки зрения экспертов по результатам деятельности и перспективам развития Молдовы в рамках Восточного партнёрства за последние пять лет, но и смело высказывали и аргументировали свои мнения , порой даже вступали друг с другом в спор, доказав тем самым, что внешний и внутренний политический курс Молдовы далеко им не безразличен. Напротив, своей подготовкой к дискуссии, постановкой вопросов студенты проявили сопричастность к судьбе Молдовы.
   В ходе проведения этих и других мероприятий по данной тематике было продемонстрировано, что молодёжь нашего университета способна своими идеями и действиями строить настоящее и будущее нашей страны и всего европейского пространства.

доктор Т.Батыр,
и.о. унив. доц.

 

IMG 4001 IMG 4010 IMG 4014 IMG 4060

 

 

На 18 април 2019 г. празничната Актова зала на Тараклийския държавен университет „Григорий Цамблак” събра студенти, ученици, преподаватели и гости на Годишен пролетен великденски концерт. В него участваха млади и талантливи музиканти – студенти и възпитаници на висшето учебно заведение. Датата съвпадна с Деня на отворените врати на ТДУ „Григорий Цамблак” – в университета пристигнаха ученици от средния курс в района, за да се запознаят с възможностите за продължаване на образованието си в него. Ректорът доц. д-р Мария Паслар, преподаватели и представители на община Тараклия представиха пред младите хора условията при обучение и перспективите, които ще имат, ако постъпят в университета. „Тук ще имате възможност да добиете специалности, които ще ви дадат професия, път и сигурност в живота”, изтъкна доц. Паслар, която представи специалностите, по които се обучават студентите в университета. „Има и още нещо, което е много важно – преподавателите ще се отнесат с онази грижа и внимание към вас, с каквато се отнасят вашите родители”, допълни ректорът на ТДУ „Григорий Цамблак”. Тя представи и бонусите при избор на този университет – настаняване в общежитие, две стипендии – и от Молдова, и от България, годишни практики в България и др. Пълната зала аплодира ректора и преподавателите, след което посрещна участниците в годишния концерт. Водещата Мариана Маринкова – студентка от първи курс „Български и английски език и литература”, призова да посрещнем пролетта с радост и вдъхновение, защото нашият университет има с какво да се гордее. Представени бяха изпълнения в три музикални блока – „Класика“, „Джаз и естрада“ и „Народна музика от България и Молдова“. Тържеството беше открито с «Фантазия Експромт / Импровизация до диез минор» за акордеон на Фридерик Шопен и «Полет на земна пчела» на Николай Римский-Корсаков в изпълнение на Дан Бъркъ. Класическата част на концерта продължи с Елисавета Морар, която изпълни „Соната” на Иозеф Хайдън, Вадим Орленко – с изпълнение на Бах-Гуно «Аве Мария», с Ливиу Банару – изпълнения на цинбал, с Андрей Палик, който представи «Отцвели уж давно хризантемы в саду» на Никола́й Ива́нович Хари́то. Във втората част „Джаз и естрада” бяха представени «Прелюдия» от Джордж Гершуин в изпълнение на Виталий Тодоров, «Песен за Джо» на Ришар Галяно в изпълнение на Юрий Констандогло, «Ъгълче на земята» по текст на Сергей Маслоброд в изпълние на преподавателката Татяна Батър, «Танго Ел-Чокло» на Анхелем Вильолдо в изпълнение на Анна Витанова и Лилия Камински. Естрадната част продължи с Антонина Тодорова и Иван Бузаджи, които изпълниха «Кон те партиро» на Франческо Сартори и Лучио Кварантото, с Акулина Мечкар и «Флик-фляк» на Алберт Фоссен, със Сергей Мутавчи, който претвори «Синята вечност» на Муслим Магомаев и Генадий Козловский, с Иван Бузаджи и Антонина Тодорова, които събраха аплодисментите с «Шълоу» на Ендрю Уайет и Ентони Росомандо. Фолкрорната част – български и молдовски народни песни, беше открита от Хорът на Тараклийския държавен университет „Григорий Цамблак”, който изпълни българската народна песен „Димано дилберо”. След него на сцената излезе „Бесарабия микс”, съставен от бивши студенти на Тараклийския университет, които изпълниха „Райчева ръченица” на Александър Райчев. Песента „Полегнала е Тодора” бе представена от Юлия Куртева и Виталий Тодоров. Алина Гергеледжи и Константин Мирча изпълниха „Горнодиканско хоро”. «Тараклия наша зелена» изпяха Карагуца Кристина и Алина Гергеледжи, Мария Така събра овациите с «Турналар» на С. Пометко. Последва изпълнение на цимбал на Ливиу Банару – «Войничеаска»на Серджиу Крецу. В заключителната част оркестърът на ТДУ изпълни «Hora olăerească» , а танцовият състав на ТДУ – Молдовски танц. Студентите в Тараклийския държавен университет „Григорий Цамблак” за пореден път доказаха своя талант и своя професионализъм, които развиват под ръководството на преподавателите си. И за поредна година техните постижения ни носят радост и вдъхновение!

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

   07.05.2019г. В Тараклийском государственном университете им. Гр. Цамблака в рамках Центра содействия трудоустройству и гидирования в карьере прошел информационный день по вопросам трудоустройства для выпускников университета 2019 года. На встрече присутствовали выпускники специальностей «Болгарский и румынский язык и литература», «Румынский и английский язык и литература», «Дошкольная педагогика и румынский язык», «Педагогика начального образования», «Музыка», «История», «Бухгалтерский учет», преподаватели университета, представители районных служб и конфедерации профсоюзов Республики Молдова.
   Мероприятие открыла ректор ТГУ доц. д-р Мария Пасларь. В своем выступлении ректор подчеркнула, что университет должен учитывать пожелания работодателей при подготовке специалистов. Именно взаимодействие вуза с работодателями является актуальным направлением работы вуза. доц. д-р М.Пасларь отметила, что встреча с работодателями позволяет обеспечить студентов информацией о предложениях работодателей о содержании работы , особенностях будущей профессии, предоставляет выпускникам возможность решения вопроса трудоустройства и самореализации.
   Перед студентами выступили : начальник Отдела занятости населения района Тараклия Владимир Таукчи, начальник Методического центра Управления образования, молодежи и спорта Ольга Вичева, представитель Конфедерации профсоюзов Республики Молдова в районе Тараклия Александр Лисица.
Владимир Таукчи рассказал о деятельности Отдела занятости населения , ознакомил выпускников с новшествами и изменениями в законодательстве о содействии занятости населения, а также с возможностями трудоустройства в стране и за рубежом .
Ольга Вичева обратила внимание выпускников на значение мотивации и развития такого качества как «педагогическая способность» в работе молодого специалиста. Также сообщила выпускникам о вакантных местах в образовательных учреждениях с целью получения персонального распределения на работу в районе и пожелала выпускникам успехов в профессиональной деятельности.
   Александр Лисица в качестве представителя Конфедерации профсоюзов РМ в районе Тараклия проинформировал студентов о порядке трудоустройства молодого специалиста, о льготах и денежных пособиях, предусмотренных для молодых специалистов, выпускников педагогических специальностей, работающих по распределению и защите их прав. Представил вниманию выпускников Гид молодого специалиста . Выразил готовность оказывать консультативную помощь и по вопросам , связанным с трудовой деятельностью будущих молодых специалистов.
Студенты активно задавали вопросы специалистам , интересовались уровнем заработной платы. В рамках встречи студенты получили исчерпывающую информацию по заданным вопросам.

   Будем надеяться на то, что наши выпускники найдут достойное применение своим знаниям , полученным в нашем университете!


Т.А.Сюмбели, инспектор центра по содействию трудоустройству

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

   13 мая 2019 года в Тараклийском государственном университете состоялась встреча студентов с врачом-гинекологом Деличебан А.Н., заведующим Центром здоровья дружественным молодежи «ИСИДА» в рамках Дня семьи. Алексей Николаевич осветил проблему ранних браков, и их отрицательных последствиях. Обратил внимание и на положительные моменты ранних браков – крепкие семьи Студенты имели возможность получить ответы на интересующие их вопросы. Встреча была очень интересной и полезной.

Г.Д.Мунтян,

инструктор по воспитательной работе ТГУ.

 • 1
 • 2

Студенты III и IV курсов специальности «Дошкольная педагогика и румынский язык» провели волонтерскую работу в центре «Золотой ключик», который был открыт неправительственной организацией «Прима». Данное учреждение организовано для работы с детьми дошкольного возраста, имеющие проблемы в развитии. Специалисты работают по системе Монтессори.

Центр «Золотой ключик» оснащен наглядным материалом для проведения занятий и обучающих игр.

Мы присутствовали и оказывали помощь воспитателю Кореновской М.А. во время проведения занятий. Изучили методику работы с детьми – аутистами по пиктограмме.

В практической работе с ребенком – Дауном, оказали помощь в упражнениях по развитию малкой моторики и выработке навыков слогового чтения.

Дети, посещающие центр раннего развития «Золотой ключик» имеют индивидуальные проблемы развития и нуждаются в индивидуальной работе.

 

 • Волонтерская работа_1
 • Волонтерская работа_2
 • Волонтерская работа_3
 • Волонтерская работа_4
 • Волонтерская работа_5
 • Волонтерская работа_6
 • Волонтерская работа_7
 • Волонтерская работа_8
 • Волонтерская работа_9
 • Волонтерская работа_10

Наш современник: д.э.н. Дарманчев Кирилл Павлович

 17 октября 2018 года в Тараклийском государственном университете им. Григория Цамблака состоялся круглый стол на тему: «НАШ СОВРЕМЕННИК: Кириллу Павловичу Дарманчеву – 70 лет». На встрече присутствовали преподаватели и студенты университета, а также приглашенные организатором гости – Боримечков И.И., Боримечков Д.И., Куртев Н.Д., Танов Д.Х. Ведущий мероприятия – проф.д.х.и.н. Руссев Н.Д.

Д.э.н. Дарманчев К.П. рассказал присутствующим о своей биографии, семье и происхождении рода, раскрыл некоторые интересные ее факты, связанные с учебой, службой в рядах Советской армии. Он также описал свой трудовой путь от молодого специалиста до руководителя хозяйства и администратора района. Информация сопровождалась фотослайдами из личного архива. Д.э.н. Дарманчев К.П. открыл участникам встречи некоторые подробности своей научной деятельности, представив научные труды в области менеджмента.

Особое место в жизни главного лица мероприятия занимали друзья и коллеги, которые с особой теплотой и уважением высказались о личности Дарманчева К.П., ее достойном вкладе в развитие социально-экономической сферы района и активном участии в политической жизни нашей республики.

Кирилл Павлович – значимая фигура Тараклийского университета, что было наглядно представлено на мероприятии. В его адрес прозвучали самые искренние слова благодарности и поздравления с юбилеем от студентов и преподавателей.

 • Круглый стол на тему: «НАШ СОВРЕМЕННИК: Кириллу Павловичу Дарманчеву – 70 лет». _1
 • Круглый стол на тему: «НАШ СОВРЕМЕННИК: Кириллу Павловичу Дарманчеву – 70 лет». _2
 • Круглый стол на тему: «НАШ СОВРЕМЕННИК: Кириллу Павловичу Дарманчеву – 70 лет». _3
 • Круглый стол на тему: «НАШ СОВРЕМЕННИК: Кириллу Павловичу Дарманчеву – 70 лет». _4
 • Круглый стол на тему: «НАШ СОВРЕМЕННИК: Кириллу Павловичу Дарманчеву – 70 лет». _5
 • Круглый стол на тему: «НАШ СОВРЕМЕННИК: Кириллу Павловичу Дарманчеву – 70 лет». _6
 • Круглый стол на тему: «НАШ СОВРЕМЕННИК: Кириллу Павловичу Дарманчеву – 70 лет». _7
 • Круглый стол на тему: «НАШ СОВРЕМЕННИК: Кириллу Павловичу Дарманчеву – 70 лет». _8