Поздравителен адрес
Уважаема Г-жа Кайряк,


     От името на научно-педагогическия персонал на Тараклийския държавен университет «Гр. Цамблак» и лично от мое име най-сърдечно Ви поздравявам по случай Вашия рожден ден, 50 -годишния юбилей.
     Възползваме се от приятния повод, за да изразим искреното си уважение към професионализма, отговорността и усилията, които полагате за развитието на културната дейност в Тараклийския държавен университет.
     Продължавайте все така отговорно и с желание да работите за просперитета на нашето учебно заведение. Нека успехите и натрупаният опит да Ви помагат в осъществяването на нови цели и мечти, а постигнатото да Ви носи удоволствие и радост!
     Желаем Ви здраве, щастие, удовлетворение от постигнатите цели и още много нови предизвикателства, които Ви мотивират да вървите напред. Високо оценяваме Вашата ползотворна дейност в Тараклийския държавен университет «Гр. Цамблак».
     От все сърце Ви пожелаваме неизчерпаема енергия, приятни и радостни грижи! Нека дните Ви да бъдат изпълнени с радост, щастливи мигове сред близки и приятели!
     Честит юбилеен рожден ден!

 

Ректор                                                                                            унив. конф., д-р М.ПАСЛАР

26.09.2021г.

Pozdravitelen adres Kairiak

 

ЕВРОПЕЙСКА НОЩ НА УЧЕНИТЕ 2021 ГОДИНА В РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ
24 – 25 СЕПТЕМВРИ 2021 ГОДИНА

evropeiska nosht na uchenete 1

 

     Европейската нощ на учените 2021 в Русенския университет ще се състои на 24 и 25 септември под мотото „Науката и иновациите са ключ към бъдещето, което искаме“.
     Русенският университет организира Европейска нощ на учените още от нейното първо издание през 2006 г. През последните няколко години е част от консорциума от университети и изследователски институти по проекта К-ТРИО (Knowledge gained in Training, Research and Innovation brings more Opportunities: K*(T+R+I)=O), координиран от Софийския университет. Проектът се финансира от Програма Хоризонт 2020 и е насочен към иницииране и провеждане на Европейската нощ на учените в 6 български града – Бургас, Варна, Пловдив, Русе, София и Стара Загора. Основна цел на проекта е повишаване на обществената осведоменост относно значимостта на научните изследвания и дейността на учените.
     Едно от водещите послания на Нощта на учените през 2021 г. е „Науката и иновациите са в основата на Зелена и Дигитална Европа“. Това е обединяващата нишка на всички събития в програмата на Русенския университет, изпълнена със съдържателни инициативи, призвани да провокират научното любопитство и интереса към научни занимания на различни целеви групи – ученици от основните и средните училища, студенти, докторанти и млади учени, утвърдени изследователи, представители на широката общественост.

ПРОГРАМА
НА ЕВРОПЕЙСКАТА НОЩ НА УЧЕНИТЕ В РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

24 септември 2021 г.
10:00

Откриване на Европейската нощ на учените.
Обявяване на резултатите от състезанието на тема: “Зелените иновации променят живота“.
Откриване на изложба: „Зелените идеи в науката и ежедневния живот“.

Централно фоайе на Ректората
11:00-12:00 Дискусионен клуб на тема: „Европейската Зелена сделка и българският принос“ с участието на проф. Дария Владикова и д-р Мария Цанкова. Зала 1.322 и онлайн
на адрес: https://meet.uni-ruse.bg/b/tva-f2a-2ny
12:00-14:00 Учен за един ден – отворени врати на лабораториите на Русенския университет. Зала 2.203 на Русенския университет
14:00-16:00 Дебат на тема „Зелени иновации“ с участието на ученици от Математическата и Английската гимназия в Русе. Зала 2 на Канев център
16:00-18:00 Научно-приложен семинар за докторанти и млади учени на тема „Една Зелена Европа“ Зала 1 на Канев център
18:00-20:00 Учени на сцената – изява на талантливи учени от Русенския университет Онлайн
на адрес: https://meet.uni-ruse.bg/b/tva-f2a-2ny
25 септември 2021 г.
11:00-12:30 Силата на науката за една по-зелена среда – демонстрации на професионални клубове от Русенския университет Площадка пред Корпус 2 на Русенски университет
11:00-12:30 Алея на Нощта на учените – засаждане на дръвчета и детско шоу в парка на Русенския университет и на територията на неговите филиали в Разград, Силистра, Видин и Тараклия, Молдова (бъдещ филиал). Зелена площ пред Корпус 2 на Русенския университет и зелени площи във филиалите на университета

 

evropeiska nosht na uchenete 

 

ПЛАН
за провеждане на научни конференции
в университета „Гр. Цамблак“ в гр. Тараклия, Р Молдова,
през учебната 2021-2022 година

     I. Международна научно-практическа конференция „Изследване на диалектите и социолингвистичната ситуация в регионите с компактно българско население в Република Молдова и Украйна“, посветена на 70-годишния юбилей на българския диалектолог проф. Васил Кондов на 30 септември от 10.00 в университета „Гр. Цамблак”.

     В програмата на конференцията се предполага обсъждане на следните проблеми:

     – История на изследването на българските диалекти в Република Украйна и Република Молдова от момента на преселването на българите в този край.
     – Изследване на езиковата ситуация в местата с компактно българско население в Република Молдова и Република Украйна.
     – Методологически проблеми при преподаване на роден и държавен език в местата с компактно българско население в Р Молдова и Р Украйна.

     II. Тараклийският районен съвет, Тараклийският държавен университет „Гр. Цамблак” и Научното дружество на българистите в Р Молдова във връзка с Деня на бесарабските българи и 200-годишнината от издаването на „Инструкция за задълженията към селските кметства” на ген. Иван Инзов организират на 29 октомври 2021 г. в университета „Гр. Цамблак” научна конференция на тема: „Българската етническа общност в Република Молдова: история и съвременно състояние”.

   III. Международна научно-практическа конференция «Световна отзивчивост» на Ф. М. Достоевски, посветена на 200-годишния юбилей на писателя в университета „Гр. Цамблак”– на 8 ноября 2021 г.
    Целта на конференцията – осмисляне творчеството на Ф.М. Достоевски в многомерното културно, историческо и лингвистично пространство от позицията на съвременния читател и изследовател, привличане вниманието към универсалните и «вечни» проблеми в произведенията на писателя.
    Научни направления: Феноменът Ф.М. Достоевски в световната култура. Многоликият и многомерен писател-мислител. Идеите и образите на Ф.М. Достоевски в изкуството. Откриване на неизвестното в известния писател. Достоевскознание през XX-XXI век. Педагогическите идеи на Ф.М. Достоевски. Философската антропология на писателя.

    IV. Редакцията на международното историческо списание «Русин»(Р Молдова), Националният изследователски Томски държавен университет (Руска федерация) и Тараклийският държавен университет „Гр. Цамблак” на 11-12 ноември 2021 г. в университета „Гр. Цамблак” организират международна научно-практическа конференцию "Междуетническо взаимодействие в етноконтактна зона (Десети четения в памет на И.А. Анцупов)".

    V. Студентска научно-практическа конференция, посветена на българската просвета и култура и славянската писменост – май 2022 г.

Доц. д-р Васил Кондов,
и.д. зам. ректор по научна дейност

Септември 2021 г.

ТАРАКЛИЙСКИ РАЙОНЕН СЪВЕТ

ТАРАКЛИЙСКИ ДЪРЖАВЕН УНИВЕРСИТЕТ „ГРИГОРИЙ ЦАМБЛАК”

НАУЧНО ДРУЖЕСТВО НА БЪЛГАРИСТИТЕ В РЕПУБЛИКА МОЛДОВА О Р Г А Н И З И Р А Т

на 29 октомври 2021 г.

в университета „Гр. Цамблак” научна конференция на тема:

„Българската етническа общност в Република Молдова: история и съвременно състояние”

във връзка с Деня на бесарабските българи и

200-годишнината от издаването на „Инструкция за задълженията към селските кметства” на ген. ИВАН ИНЗОВ

Желаещите да вземат участие в конференцията да потвърдят това в най-скоро време, а до 20 октомври да изпратят в тезисен вид докладите / съобщенията си със своя снимка, както и сведения за себе си като автори на Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Работни езици на конференцията са: български, румънски, руски, украински.

Участието в работата на конференцията е възможно както онлайн, така и офлайн – чрез лично присъствие, което също е необходимо да се отбележи в заявката за участие.

За допълнителен контакт: Васил Кондов – Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. моб. тел. +373 79 75 92 32

        
Информационное письмо    Информационно писмо  

      Тараклийский государственный университет имени Григория Цамблака проводит 30 сентября – 1 октября 2021 г. в Тараклии (Республика Молдова) международную научно-практическую конференцию „Изучение диалектов и социолингвистической ситуации в регионах с компактным проживанием болгарского населения Республики Молдова и Украины“, посвященной 70-летнему юбилею болгарского диалектолога проф. Василия Кондова.
     В программе конференции предполагается обсуждение следующих проблем:
1. История изучения болгарских диалектов на территории Украины и Молдовы с момента их переселения.
2. Исследование языковой ситуации в местах компактного проживания болгарского населения Республики Молдова и Украины.
3. Методологические проблемы преподавания родного и государственного языков в местах компактного проживания болгарского населения.
     Желающие принять участие в работе конференции могут до 15 сентября 2021 года отправить свои материалы на e –mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.. Объем тезисов – 3000 – 5000 знаков с пробелами. Срок подачи тезисов – до 15 сентября 2021 г.

Доклады на конференцию будут отбираться организационным комитетом на конкурсной основе 20 сентября 2021 г.

Возможные формы участия в конференции:
• очное с предоставлением тезисов доклада;
• онлайн с предоставлением тезисов доклада.

По итогам работы конференции оргкомитетом запланирована публикация статей, выполненных на материале докладов и прошедших процедуру рецензирования. Статьи будут опубликованы в сборнике Тараклийского госуниверситета им. Григория Цамблака.
Срок подачи статей – до 15 октября 2021 г.
Основные требования к материалам: шрифт – 12, интервал 1,15, заглавие - заглавными буквами, в конце материала – фотопортрет автора.

Благодарим за сотрудничество!

Оргкомитет ТГУ им.Гр.Цамблака

 

     Тараклийският държавен университет „ Григорий Цамблак“ провежда на 30 септември – 1 октомври 2021 г. в град Тараклия (Република Молдова) международна научно-практическа конференция на тема: „Изучаване на диалектната и социолингвистичната ситуация в регионите с компактно българско население в Република Молдова и Украйна“, посветена на 70-годишния юбилей на българския диалектолог проф. Васил Кондов.
     Програмата на конференцията включва обсъждане на следните проблеми:
1. История на изучаването на българските говори на територията на Украйна и Молдова от момента на тяхното преселване.
2. Подходи към изследването на езиковата ситуация в местата с компактно българско население в Република Молдова и Украйна.
3. Методологични проблемы при преподаване на родния и държавния език в населените места с компактно българско население.
     Каним желаещите да участват в конференцията до 15 септември тази година да изпратят своите материали на e –mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.. Големината на тезите желателно да е от порядъка на 3000 до 5000 знака.
Докладите ще бъдат избрани от организационния комитет на конкурсна основа до 20 септември 2021 г.

Возможни форми на участие в конференцията са следните:
• присъствено с предоставяне на тезите на доклада;
• онлайн с предоставяне на тезите на доклада.

     След конференцията докладите ще бъдат публикувани в сборника на Тараклийския държавен университет „Григорий Цамблак“.
Крайният срок на предоставяне на подготвените за публикуване статии е 15 октомври 2021 г.
     Основни изисквания към материалите: шрифт – 12, интервал 1,15, заглавие – със заглавни букви, в края на материала – фотоснимка на автора.

 Благодарим предварително за сътрудничеството!

Организационен комитет на конференцията.

 

 

CONSILIUL RECTORILOR DIN
REPUBLICA MOLDOVA


Stimați colegi profesori, membri ai personalului științifico-didactic și
auxiliar, dragi studenți ai universităților din Republica Moldova,

     Ne-аm dorit foarte mult să revenim la normalitate în organizarea procesului de studii în universitățile noastre, începând cu 1 septembrie 2021. Spre regret, evoluția procesului epidemiologie este nefavorabilă, cu tendințe de agravare...
     Dreptul la sănătate trebuie să fie considerat a fi o prioritate, iar cea mai sigură modalitate de a combate pandemia este vaccinarea.
     Să știți că respectăm întru totul drepturile și libertățile fiecăruia dintre Dumneavoastră, inclusiv în a decide vaccinarea, nevaccinarea sau efectuarea testului diagnostic la COVID - 19. Dar, spre regret, avem și un număr mare de persoane infectate în colectivele noastre, iar unii colegi de-ai noștri și-au pierdut viața...

Stimați colegi,
Dragi studenți,


În scopul asigurării unui mediu sigur de activitate în spațiile universitare în noul an de studii, 2021-2022, și în vederea respectării restricțiilor stipulate în Instrucțiunea privind măsurile de organizare a activității instituțiilor de învățământ primar, gimnazial, liceal, profesional tehnic și superior (publice și private) pentru anul de învățământ 2021-2022 în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, aprobat prin Hotărârea Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr.60 din 23 august 2021, Vă îndemnăm să vă pătrunderi de responsabilitatea care ne revine pentru păstrarea sănătății noastre, a tuturor angajaților și a studenților, și să faceți tot posibilul pentru a vă vaccina împotriva COVID - 19. Vaccinarea este necesară!


Consiliul Rectorilor din

Consiliul Rectorilor

din Republica Moldova

consiliul rectorilor anunt vaccinare

До професор доктор Васил Кондов,
заместник-ректор по научна дейност
в Тараклийския държавен университет
Гр. Цамблак»

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС


     Уважаеми професор Кондов,

     Позволете ми от името на цялата академична общност на Тараклийския държавен университет «Гр. Цамблак» и от свое име да Ви честитя 70-годишния Ви юбилей.
Вашата професионална дейност, всеотдайното служене на българистичните науки, мъдростта, широтата на мисленето, огромният опит в изследователската и педагогическата дейност предизвикват заслужено уважение от страна на колегите и студентите.
     Неизчерпаемата Ви енергия, високите човешки качества, огромното Ви родолюбие са ярък пример за изпълнение на дълга в полза на съхраняването и развитието на българщината в Молдова и за общата ни университетска кауза.
     Вашият път на езиков археолог е пример за ежедневна и многогодишна упорита работа на специалист, който изцяло изпълнява своя професионален дълг. Научният Ви принос в развитието на езиковата българистика е безценен.
    Достоен плод на Вашето трудолюбие и отдаденост изследване на български диалекти в нашия край са написаните и издадените 11 книги и повече от 152 публикации, които като научен принос Ви нареждат сред бележити българисти-езиковеди. Вашите научни изследвания получават висока оценка от научната общност в България, Молдова, Украйна, Русия, Полша и са образец за изследване на български диалекти.
    Вие щедро споделяте своите знания и опит с млади специалисти и се отличавате с висок професионализъм, ангажираност и отговорност при вземане на важни академични решения.
    Колективът на Тараклийския държавен университет Ви е благодарен за Вашия научен принос, за висококачествената подготовка на млади специалисти българисти, за цялостната Ви дейност, допринесла за утвърждаване на нашето учебно заведение като център на българската духовност в Молдова.
    Желаем Ви неизчерпаема енергия, бодър дух, дълъг творчески живот, крепко здраве!

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!

25 август 2021 година

Ректор на ТДУ «Гр. Цамблак»

доц., д-р Мария ПАСЛАР

Kondov V

dostoИнформационное письмо

Тараклийский государственный университет им. Гр. Цамблака (Молдова)

проводит 8 ноября 2021 года

международную научно-практическую конференцию

«Всемирная отзывчивость» Ф. М. Достоевского,

 приуроченную к 200-летнему юбилею писателя

Цель конференции: осмысление творчества Ф. М. Достоевского в многомерном культурном, историческом и лингвистическом пространстве с позиций современного читателя и исследователя, привлечение внимания к универсальным и «вечным» проблемам в произведениях писателя.

Научные направления:

Феномен Ф. М. Достоевского в мировой культуре.

Многоликий и многомерный писатель-мыслитель.

Идеи и образы Ф. М. Достоевского в искусстве.

Открытие  неизвестного в известном  писателе.

Достоевсковедение в XX-XXI веке.

Педагогические идеи Ф. М. Достоевского.  

Философская антропология  Ф. М. Достоевского. Безусловная значимость человека.

Предполагается проведение круглого стола на тему: «Всечеловечность и «боль о человеке» в творчестве Ф. М. Достоевского».

Рабочие языки конференции: русский, болгарский, румынский, английский, гагаузский, украинский.

Заявки на участие в конференции принимаются до 15 октября 2021 г. по электронной почте Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. Заявка должна включать следующие данные: ФИО, место работы (учебы), должность, ученое звание, ученая степень; тема доклада, тезисы; контактные телефоны, электронный и почтовый адрес. Материалы конференции будут опубликованы в ежегоднике университета, а также в электронном виде. Статьи в сборник можно подавать после проведения конференции.

Конференция  пройдет в формате онлайн  и оффлайн.

     Тараклийский государственный университет им. Гр. Цамблака с 13 по 23 августа 2021 года продолжает приём документов выпускников общеобразовательных и профессиональных учебных заведений на 2021-2022 учебный год на бюджетные и контрактные места.

obiavlenie_ru.jpg obiavlenie_bg.jpg

 

ТАРАКЛИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ГРИГОРИЯ ЦАМБЛАКА

  

Объявляет прием студентов на 2021-2022 учебный год на I цикл высшего образования лиценциатура на бюджетной и контрактной основе по следующим образовательным программам:

♦ Педагогика начального образования
♦ Музыка
♦ Дошкольная педагогика и румынский язык и литература
♦ История
♦ Язык и литература:
     ˅ Болгарский язык и литература/Румынский язык и литература
     ˅ Болгарский язык и литература/Английский язык и литература

• Прием документов для поступления на обучение по образовательным программам осуществляется с 19 июля по 30 июля 2021 года. Подача заявлений осуществляется онлайн или с физическим присутствием абитуриентов.

• Необходимые документы:
- заявление на участие в конкурсе на имя ректора;
- документ об образовании (в оригинале) с соответствующим приложением;
- копия удостоверения личности;
- 6 фото 3х 4;
- копия приписного свидетельства (для юношей) и другие документы по необходимости.
• Объявление промежуточных результатов: 3 августа 2021 года
• Представление документов в оригинале с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований с 4 августа по 10 августа 2021 года
• Объявление финальных результатов: 12 августа 2021 года
• Телефон приемной комиссии: 079884367


     Университет успешно сотрудничает с вузами Республики Болгария. Правительство Республики Болгария оказывает финансовую и научно-методическую помощь университету.
     С 2017 года ТГУ входит в состав Международного консорциума в сфере образования и науки с болгарскими вузами – Русенским университетом им. Ангела Кынчева и Великотырновским университетом им. Св. Св. Кирилла и Мефодия, Республика Болгария.
     Кроме государственной молдавской стипендии, студенты Тараклийского государственного университета обеспечиваются стипендией, предоставляемой Республикой Болгария.
     Все иногородние студенты обеспечиваются общежитием.
     Прием документов и зачисление производится в соответствии с Регламентом по организации и осуществлению приема в вузы Республики Молдова (I цикл) на 2021-2022 учебный год.

Наш адрес: г.Тараклия, ул.Мира, 9,
Тел. (0294) 24-9-06, 23-9-21
E-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Web страница ТГУ: www.tdu-tar.md

un