НАШАТА АLMA MATER – НА 15 ГОДИНИ!
Красимир Вълчев, министър на образованието и науката
на Република България:
Тараклийският университет «Григорий Цамблак»
е духовен и научен мост между България и Молдова ТГУ 15 лет

      На 1 октомври тази година нашият университет навърши 15 години. За историята това не е голям период от време. Но за нас, преподавателите и студентите, за служителите и за всички, които са имали и продължават да имат някакво отношение към него, всяка година от неговата история е свързана с много усилия и труд за неговото оцеляване и развитие в днешните трудни условия на борба за оцеляване, за живот в нашата държава, в този свят.
Затова подготовката към отбелязването на тази скромна годишнина беше много сериозна. Ние трябваше да покажем, че през изминатото време ние не само оцеляваме, но и постигаме добри резултати.
      Празникът бе посветен на всички преподаватели, служители, работили и работещи в университета хора, «които са показали силата на българския дух, ярката си индивидуалност и професионализъм, на бившите и настоящи възпитаници, на обществени дейци учени-българисти, благодарение на които функционира това уникално висше учебно заведение в бесарабския град Тарклия», обявиха водещите на събранието. С подаръци и поздравителни адреси пристигнаха почетни и високопоставените гости от Молдова, Приднестровието, Украйна, Румъния и България. Събранието откри ректорът на университета д-р Мария Паслар, която подробно разказа за постиженията и трудностите с които се сблъсква висшето училище.
  В бъдеще «ще направим всичко най-възможно Тараклийският университет да се съхрани в системата на висшето образование на Молдова», увери присъстващите съветникът на президента на Молдова г-н Корнелиу Попович. Той подчерта, че днес висшето образование в републиката преживява не най-леките времена — изгубихме голямо количество студенти. Преди няколко години имахме повече от 120 хиляди студенти, сега са 60 хиляди. Поради миграцията вече имаме и недостиг на висококвалифицирани кадри и за това смятам, че дойде времето да се разработи програма за спасяването на висшето образование на република Молдова. Не е случаен фактът, че преди седмица Тараклийският университет подписа спогодба за консорциума с българския университет. Според мен, това е бъдещето на всички университети у нас», каза от сцената съветникът на молдовския президент.
     „Днес е голям празник на двата народа на Молдова и България, които имат такава скъпа рожба — Тараклийски държавен университет «Григорий Цамблак», каза съветникът на министъра на образованието и науката на Република България Костадин Костадинов.
     От името на министър Красимир Вълчев и цялото министерство на образованието Костадинов поздрави преподавателите и студентите по случай годишнината от откриването на университета и 10-ата годишнина, откакто той носи името на Григори Цамблак, осъществил повече от 500 години духовен и научен мост между България и Молдова.
Българският посланик Евгений Стойчев заяви, че 15 години не са много за висше учебно заведение, което е създадено с поглед и надежда към бъдещето за осигуряване на условия за съвременно обучение и подготовка на сегашните и бъдещите поколения на район Тараклия и на република Молдова. Според него обаче 15 години са достатъчни да бъдат направени изводи и равносметка на изминалия път, да бъдат набелязани приоритетите и съответните нужди на българската общност и младежта от региона в съответствието със съвременните критерии и приоритети на молдовската образователна система, с европейските амбиции на страната и съвременните предизвикателства на времето.
  «Същевременно трябва да признаем, че са необходими още много усилия за постигане на тези цели, коитобиха позволили университетът да отговаря на актуалните критерии за превръщането и утвърждаването му като привлекателно и модерно висше учебно заведение. Смятам, че срочните приоритетни цели пред университета, с оглед неговото запазване и развитие, за трансформацията му във филиална българско висше учебно заведение и внедряване на нови специалности, които да повишат интереса на младите хора. Изискват се общи, еднопосочени, последователни, целенасочени усилия на местно и държавно равнище, наобществено и институционално ниво. Искам да ви уверя, че България ще продължи да оказва материална и техническа помощ в рамките на своите възможности и с подкрепата на държавното ръководство на Република Молдова ще можем да направим това заедно. И след трансформирането на университета България ще поеме изцяло издръжката му и ще положи максимални усилия за неговото развитие и утвърждаване в полза на младите хора от Тараклийския район и република Молдова», каза българския посланик.
     С поздравителния адрес към присъстващите в аулата на университета се обърна трети президент на Молдова Владимир Воронин, който на първи октомври през 2004 година заедно с Българския президент Георги Първанов отвориха университета. «Днес, 15 години по-късно, можем спокойно да кажем: решението за университета беше правилно и навреме. Идеята, която стои в основата на Университета в Тараклия, е преминала изпитанието на времето. През годините почти хиляда млади мъже и жени са получили дипломи от вашия университет. Повечето от тях съставляват културния, научния, политическия елит не само на Тараклия, но и на цяла Молдова», изтъкна Владимир Воронин.
     Топли думи за университета изказаха и първият ректор на учебното заведение д-р Николай Червенков, представителите на местното ръководство, ректори, дипломати и общественици.
     Студентите от специалност «Музика», танцов състав на университета и ансамбъл «Родолюбие» изпълниха инструментални, вокални и танцови произведения от български и молдовски автори.
     Наши гости, които дойдоха да уважат празника ни, бяха:

- Корнелиу Попович, съветник на Президента на Република Молдова.
- Надежда Велишко, началник на Дирекция за политика в областта на висшето
образование на Министерството на просветата, културата и изследванията на Република Молдова.
- Костадин Костадинов, професор, доктор, съветник на Министъра на образованието
и науката на Република България.
- Владимир Воронин, трети Президент на Република Молдова.
- Евгени Стойчев, извънреден и пълномощен посланик на Република България в
Република Молдова.
- Виктор Костецкий, представител на Россътрудничество в Република Молдова.
- Анка Корфу, Генерален консул към Посолството на Р. Румъния в Р. Молдова.
- Фьодор Сабий – председател на Българската община в Република Молдова.
- Едуард Коропчану, професор, доктор, ректор на Тирасполския държавен университет.
- Юлияна Попова, професор, доктор, заместник-ректор на Русенския университет
«Ангел Кънчев», Р. България.
- Юлиан-Габриел Бърсан, проф., доктор, ректор на университета «Dunărea de jos»,
Румъния.
- Ярослав Кичук, професор, доктор, ректор на Измаилския държавен университет,
Република Украйна.
- Николай Червенков, доктор хабилитат на исторически науки, първи ректор на ТДУ «Гр.
Цамблак»
- Виктор Витков, председател на район Тараклия.
- Татяна Танасова-Тодорова, бесарабска българска поетеса, член на Управителния Съвет
на дружеството «Родолюбец» за връзки с бесарабски и таврийски българи, гр.София, България.
- Дора Димитриева, председател на Съвета за стратегическо и институционално развитие
на ТДУ «Гр. Цамблак».
- Александър Лисица, представител на Републиканската Конфедерация на синдикатите в
район Тараклия, председател на Съвета на учителските синдикати в район Тараклия
- Сергей Филиппов, примар на гр. Тараклия.
- Нина Автутова, директор на българския професионален ансамбъл «Родолюбие»
- Представители на университети от страната и извън нея, преподаватели, студенти, гости.

Голяма част от преподавателите на университета бяха наградени с дипломи и подаръци.

Списък на преподавателите, наградени с дипломи по случай 15-годишнината
на ТДУ „Гр. Цамблак”:

1. От Президента на страната г-н Игор Додон
- Мария Пасларь, доц., доктор, ректор ТДУ „Гр. Цамблак”
- Васил Кондов, и.д. професор, доктор, зам. ректор по научна дейност
- Сергей Суляк, и.о. професор, доктор по история
2. От Правителството на страната
- Валентина Невзорова, и.д. университетски конференциар, доктор
- Адина Плътикъ, и.д. университетски конференциар, доктор
зав. кафедрой «Педагогика»
- Дора Терзи, зам. ректор по учебна дейност

3. От Министерството на Образованието, културата и изследванията
- Вероника Великсар, и.д. университетски конференциар, доктор
- Кирил Дарманчев, доктор, университетски преподавател.
- Инна Гарановская, университетски асистент
- Андрей Микульский, университетски асистент

4. От Посолството на Република България в Република Молдова
- Николай Тодоров, доктор, университетски преподавател
- Виталий Терзи, университетски асистент
- Елена Рацеева, доктор, университетски конференциар
- Татяна Кайряк, университетски асистент
- Светлана Цъбарня, университетски асистент; инспектор по международна дейност

5. От Профсоюзната организация
- Сергей Тулуш, зам. ректор по АХД
- Татяна Терзи, старши библиотекар

6. От Университета

- Мария Колар, университетски асистент
- Николай Мостовой, университетски асистент
- Мария Рябой, университетски асистент
- Татяна Батър, и.д. университетски конференциар, доктор
- Николай Руссев, д.х.и.н., и.д. университетски професор

7. От 3-тия президент на страната г-н Владимир Воронин – с книга и часовник

- Дора Терзи – зам. ректор по учебна дейност, унивесритетски асистент
- Адина Плътикъ – и.д. университетски конференциар, доктор по психология, зав. катедра «Педагогика»
- Инна Гарановская – университетски асистент, зав. катедра «Филология, история и
обществени
дисциплини», методист по качество
- Мария Паслар – доцент, доктор, ректор на университета
- Елена Рацеева – университетски конференциар, доктор по история
- Сергей Тулуш - проректор по административно-стопанска дейност
- Васил Кондов - и.д. университетски професор, доктор по филология, зам. ректор по
научна дейтност
- Кирил Дарманчев – доктор по селско-стопански науки, университетски преподавател
- Николай Руссев – д.х.и.н., и.д. университетски професор
- Андрей Микульский – университетски асистент, администратор на компютърната мрежа

 ТГУ 15 лет tuk.md 
  ТГУ 15 лет tuk.md
 ТГУ 15 лет  ТГУ 15 лет
 ТГУ 15 лет  ТГУ 15 лет
 ТГУ 15 лет  ТГУ 15 лет
 ТГУ 15 лет  Юбилей ТГУ
 ТГУ 15 лет  ТГУ 15 лет
 ТГУ 15 лет  ТГУ 15 лет
ТГУ 15 лет ТГУ 15 лет tuk.md
ТГУ 15 лет ТГУ 15 лет
ТГУ 15 лет ТГУ 15 лет tuk.md
ТГУ 15 лет tuk.md ТГУ 15 лет
ТГУ 15 лет ТГУ 15 лет
ТГУ 15 лет ТГУ 15 лет
ТГУ 15 лет ТГУ 15 лет
ТГУ 15 лет tuk.md
ТГУ 15 лет tuk.md ТГУ 15 лет
ТГУ 15 лет tuk.md ТГУ 15 лет
ТГУ 15 лет ТГУ 15 лет
 ТГУ 15 лет  ТГУ 15 лет
  15 лет ТГУ
 15 лет ТГУ  ТГУ 15 лет
 ТГУ 15 лет tuk.md  ТГУ 15 лет
 ТГУ 15 лет  ТГУ 15 лет
ТГУ 15 лет
ТГУ 15 лет 15 лет ТГУ

   В четверг, 10 октября 2019 года, мир праздновал день психического здоровья. В рамках данного праздника кафедра «Педагогика» Тараклийского Государственного Университета совместно с Центром Ментального Здоровья (под руководством заведующей Алленовой Елены) организовали круглый стол на тему: «Борьба с суицидом среди подростков и молодёжи».
   На мероприятии присутствовали приглашенные: протоиерей Виталий Зеленский из Свято–Успенской церкви села Копчак, Сакалы Виталий представитель муниципальной полиции сектора Тараклия, Узун Илья представитель отдела охраны общественного правопорядка, Ирина Микульская командир военного центра и Деличебан Алексей заведующий центром Дружественной Молодёжи «ИСИДА». В круглом столе участвовали студенты кафедры «Педагогики» и «Филологии и общественных наук».
   Цель данного мероприятия состояла в обучении участников круглого стола в работе с молодёжью способам распознавания кризисных состояний, признаков изменения в их поведения и некоторые методики по формированию стрессоустойчивости.
   С участниками было проведено анкетирование на определение уровня знаний о ментальном здоровье и суицидальных настроях. Обсуждали причины возникновения суицидальных мыслей и их влияния на
поведенческие реакции. Рассмотрели профилактику суицида с религиозной, законодательной, медицинской и педагогической точки зрения. Участникам круглого стола было продемонстрированы методики по стабилизации эмоционального состояния и формирования стрессоустойчивости. В конце мероприятия участникам роздали «памятки» по способам снятия
психологического и эмоционального напряжения.

 • докладчик Сакалы Виталий
 • докладчик Георги Анна
 • докладчик Деличебан Алексей
 • докладчик Алленова Елена

ТАРАКЛИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

имени Григория Цамблака

 

Объявляет набор студентов на 2019- 2020 учебный год на I цикл высшего образования лиценциат на бюджетной и контрактной основе по следующим специальностям:

 ♦ Педагогика начального образования и болгарский язык

♦ Музыка

♦ Дошкольная педагогика и румынский язык и литература

♦ История

♦ Язык и литература:

             ˅ Болгарский язык и литература/Румынский язык и литература

             ˅ Болгарский язык и литература/Английский язык и литература

 

Документы:

     - заявление на имя ректора;

     - документ об образовании (в оригинале) с соответствующим приложением;

     - ксерокопия удостоверения личности;

     - 6 фото 3х 4;

     - медицинская справка ф.№ 086;

     - ксерокопия приписного свидетельства (для юношей).

 

            Университет успешно сотрудничает с вузами Республики Болгария. Правительство Республики Болгария оказывает финансовую и научно-методическую помощь университету.

            С 2017 года ТГУ входит в состав Международного консорциума в сфере образования и науки с болгарскими вузами – Русенским и Великотырновским.

            Кроме государственной стипендии, студенты Тараклийского государственного университета обеспечиваются стипендией, предоставляемой Республикой Болгария, куда они ежегодно направляются для совместного обучения и специализации.

            Студенты имеют возможность обучаться на военной кафедре при Комратском государственном университете.

            Все иногородние студенты обеспечиваются общежитием.

            Прием документов и зачисление производится в соответствии с Регламентом по организации и осуществлению приема в вузы Республики Молдова (I цикл) на 2019-2020 учебный год.

 

Наш адрес: г.Тараклия, ул.Мира, 9,                               тел./факс (0294) 24-9-06, 23-9-21

            E-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.                                         Web страница ТГУ: www.tdu-tar.md

Брошюра на русском языке                         

Брошюра на болгарском языке

   15 мая 2019 года в день семьи, любви и верности в фойе университета был организован и проведен танцевальный флешмоб. В флешмобе приняло участие более тридцати студентов. Цель данного мероприятия «Мы, студенты, за крепкую, дружную и верную семью».

Г.Д.Мунтян,
инструктор по воспитательной работе ТГУ.

 • фото_1
 • фото_2
 • фото_3
 • фото_4
 • фото_5
 • фото_6
 • фото_7
 • фото_8

   В рамках кампании по инициативе Министерства образования, культуры и исследования был проведен ряд мероприятий и в университете им. Гр. Цамблака в г.Тараклия, с 1 апреля по 31 июня этого года.
Одним из них был конкурс постеров «Сердце отдаю детям», где студенты проявили активность, судя по результатам их творчества.
   Проведено было и интервью со студентами, в котором они отвечали на такие вопросы, как:
   - Почему ты выбрал профессию педагога? Плюсы и минусы в профессии педагога? Пожелания бушующим педагогам.

  Господин Рой Ханс, представитель посольства Нидерландов в Республике Молдова, а также госпожа Аня Гюнтер, представитель по политическим вопросам посольства Швеции посетили Тараклийский государственный университет с целью ознакомления и возможного развития сотрудничества между Тараклийским Университетом и Университетами Швеции и Голандии. Программа посещения содержала встречу с Администрацией Университета и семинар для студентов гуманитарного профиля. На встрече с Администрацией Тараклийского университета госпожа Ректор доц. д-р Мария Пасларь обозначила самые острые проблемы современного образования и конкретно реальное состояние образовательного процесса в Тараклийском государственном Университете. Во время оживленной дискуссии мы узнали, что господин Рой Ханс тоже окончил небольшой университет в Голандии и это не помешало ему сделать блестящую карьеру. Он положительно отозвался о современных методах преподавания. Госпожа Аня Гюнтер, представитель посольства Швеции, владеющая русским языком, положительно отозвалась о возможностях сотрудничества между университетами Швеции и Тараклийским госуниверситетом. Программа наших гостей содержала встречу со студентами, где были показаны особенности и специфика образования в Швеции и Нидерландах, а также культурные и национальные аспекты более северных стран. Студенты задавали самые разные вопросы, на которые с глубоким пониманием ответили представители дипломатических миссий Швеции и Нидерландов. И хотя южный темперамент отличается от северного, наши гости почувствовали искренние теплые чувства нашего благодатного края.


доктор В.З.Доментян,
унив. преподаватель

   Среди выпускников лицейских классов была проведена профориентационная работа по вопросу об обучении в Тараклийском государственном университет им.Гр.Цамблака.
   В рамках утвержденного Плана профориентационной работы ТГУ на 2019 -2020 учебный год проведены мероприятия по привлечению выпускников лицейских классов южного региона страны с целью выбора профессии, по которой наше учебное заведение осуществляет подготовку специалистов.
   Основная задача вуза – заинтересовать как можно больше абитуриентов, продемонстрировать им перспективы принятого решения.
   18 апреля была проведена встреча с лицеистами учебных заведений Тараклийского района в рамках Дней открытых дверей. Университет заинтересован в привлечении таких студентов, которые осознанно и целенаправленно выбирают специальность и образовательное учреждение.
   В апреле месяце проводились выездные информационные дни для абитуриентов учебных заведений г. Кагула ( лицеи и колледжи), г. Чадыр-Лунга, г. Твардица, г. Вулканешты, с.Чумай, с.Копчак, с.Светлый (колледж и лицей), с. Конгаз, с. Кирсово, г. Комрат, г. Тараклия, г. Бесарабяска, с. Абаклия, с. Кортен, с.Валя Пержей, г.Болград, Украина.
   Всего 33 учебных заведений были посещены научно-педагогическим персоналом и студентами нашего университета.
   Размещена рекламная информация в национальном журнале «Абитуриент» об условиях поступления в Тараклийский государственный университет.
   На официальном сайте ТГУ активно обновляется веб- страница «Абитуриент», содержащая информацию, с которой университет знакомит поступающих: Регламент приема абитуриента на 2019 -2020 учебный год, состав приемной комиссии, программа проведения специальных проб для определения компетенций абитуриентов, поступающих на специальность «Музыка».

Ректор ТГУ
доц. д-р Мария ПАСЛАРЬ

ЕС и Восточное партнёрство: динамика взаимоотношений. Результаты и перспективы развития Молдовы в рамках Восточного партнёрства

   На основании рекомендательного письма Министерства просвещения, культуры и исследований РМ о проведении мероприятий в рамках университетов, посвящённых 10-летию участия Молдовы в программе Восточного партнёрства, 5-летию подписания Соглашения Молдовы об ассоциации с Европейским Союзом и 5-летию либерализации визового режима в Тараклийском университете были проведены кураторские лекции на тему "Приумножаем самобытность через культурное многообразие", дебаты "Мы познаём мир, мир познаёт нас" (руководитель - преподаватель Карпачёва Г. Г.).
   На предложение провести Круглы й стол на тему "Восточное партнёрство: динамика взаимоотношений. Результаты и перспективы развития Молдовы в рамках Восточного партнёрства" (руководитель д-р Батыр Т. Б.) живо откликнулась группа БРФ (4 курс), по двое студентов- гр. РАФ Куличков А. и Антонов А. (4 курс) (Куратор Терзи Д. Г), и гр. БРФ - Тимофеева Инна и Василиогло Юлия (1 курс) (Куратор Гарановская И. И.).
   В течении двух часов ребята обсуждали не только точки зрения экспертов по результатам деятельности и перспективам развития Молдовы в рамках Восточного партнёрства за последние пять лет, но и смело высказывали и аргументировали свои мнения , порой даже вступали друг с другом в спор, доказав тем самым, что внешний и внутренний политический курс Молдовы далеко им не безразличен. Напротив, своей подготовкой к дискуссии, постановкой вопросов студенты проявили сопричастность к судьбе Молдовы.
   В ходе проведения этих и других мероприятий по данной тематике было продемонстрировано, что молодёжь нашего университета способна своими идеями и действиями строить настоящее и будущее нашей страны и всего европейского пространства.

доктор Т.Батыр,
и.о. унив. доц.

 

IMG 4001 IMG 4010 IMG 4014 IMG 4060

 

 

На 18 април 2019 г. празничната Актова зала на Тараклийския държавен университет „Григорий Цамблак” събра студенти, ученици, преподаватели и гости на Годишен пролетен великденски концерт. В него участваха млади и талантливи музиканти – студенти и възпитаници на висшето учебно заведение. Датата съвпадна с Деня на отворените врати на ТДУ „Григорий Цамблак” – в университета пристигнаха ученици от средния курс в района, за да се запознаят с възможностите за продължаване на образованието си в него. Ректорът доц. д-р Мария Паслар, преподаватели и представители на община Тараклия представиха пред младите хора условията при обучение и перспективите, които ще имат, ако постъпят в университета. „Тук ще имате възможност да добиете специалности, които ще ви дадат професия, път и сигурност в живота”, изтъкна доц. Паслар, която представи специалностите, по които се обучават студентите в университета. „Има и още нещо, което е много важно – преподавателите ще се отнесат с онази грижа и внимание към вас, с каквато се отнасят вашите родители”, допълни ректорът на ТДУ „Григорий Цамблак”. Тя представи и бонусите при избор на този университет – настаняване в общежитие, две стипендии – и от Молдова, и от България, годишни практики в България и др. Пълната зала аплодира ректора и преподавателите, след което посрещна участниците в годишния концерт. Водещата Мариана Маринкова – студентка от първи курс „Български и английски език и литература”, призова да посрещнем пролетта с радост и вдъхновение, защото нашият университет има с какво да се гордее. Представени бяха изпълнения в три музикални блока – „Класика“, „Джаз и естрада“ и „Народна музика от България и Молдова“. Тържеството беше открито с «Фантазия Експромт / Импровизация до диез минор» за акордеон на Фридерик Шопен и «Полет на земна пчела» на Николай Римский-Корсаков в изпълнение на Дан Бъркъ. Класическата част на концерта продължи с Елисавета Морар, която изпълни „Соната” на Иозеф Хайдън, Вадим Орленко – с изпълнение на Бах-Гуно «Аве Мария», с Ливиу Банару – изпълнения на цинбал, с Андрей Палик, който представи «Отцвели уж давно хризантемы в саду» на Никола́й Ива́нович Хари́то. Във втората част „Джаз и естрада” бяха представени «Прелюдия» от Джордж Гершуин в изпълнение на Виталий Тодоров, «Песен за Джо» на Ришар Галяно в изпълнение на Юрий Констандогло, «Ъгълче на земята» по текст на Сергей Маслоброд в изпълние на преподавателката Татяна Батър, «Танго Ел-Чокло» на Анхелем Вильолдо в изпълнение на Анна Витанова и Лилия Камински. Естрадната част продължи с Антонина Тодорова и Иван Бузаджи, които изпълниха «Кон те партиро» на Франческо Сартори и Лучио Кварантото, с Акулина Мечкар и «Флик-фляк» на Алберт Фоссен, със Сергей Мутавчи, който претвори «Синята вечност» на Муслим Магомаев и Генадий Козловский, с Иван Бузаджи и Антонина Тодорова, които събраха аплодисментите с «Шълоу» на Ендрю Уайет и Ентони Росомандо. Фолкрорната част – български и молдовски народни песни, беше открита от Хорът на Тараклийския държавен университет „Григорий Цамблак”, който изпълни българската народна песен „Димано дилберо”. След него на сцената излезе „Бесарабия микс”, съставен от бивши студенти на Тараклийския университет, които изпълниха „Райчева ръченица” на Александър Райчев. Песента „Полегнала е Тодора” бе представена от Юлия Куртева и Виталий Тодоров. Алина Гергеледжи и Константин Мирча изпълниха „Горнодиканско хоро”. «Тараклия наша зелена» изпяха Карагуца Кристина и Алина Гергеледжи, Мария Така събра овациите с «Турналар» на С. Пометко. Последва изпълнение на цимбал на Ливиу Банару – «Войничеаска»на Серджиу Крецу. В заключителната част оркестърът на ТДУ изпълни «Hora olăerească» , а танцовият състав на ТДУ – Молдовски танц. Студентите в Тараклийския държавен университет „Григорий Цамблак” за пореден път доказаха своя талант и своя професионализъм, които развиват под ръководството на преподавателите си. И за поредна година техните постижения ни носят радост и вдъхновение!

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

   07.05.2019г. В Тараклийском государственном университете им. Гр. Цамблака в рамках Центра содействия трудоустройству и гидирования в карьере прошел информационный день по вопросам трудоустройства для выпускников университета 2019 года. На встрече присутствовали выпускники специальностей «Болгарский и румынский язык и литература», «Румынский и английский язык и литература», «Дошкольная педагогика и румынский язык», «Педагогика начального образования», «Музыка», «История», «Бухгалтерский учет», преподаватели университета, представители районных служб и конфедерации профсоюзов Республики Молдова.
   Мероприятие открыла ректор ТГУ доц. д-р Мария Пасларь. В своем выступлении ректор подчеркнула, что университет должен учитывать пожелания работодателей при подготовке специалистов. Именно взаимодействие вуза с работодателями является актуальным направлением работы вуза. доц. д-р М.Пасларь отметила, что встреча с работодателями позволяет обеспечить студентов информацией о предложениях работодателей о содержании работы , особенностях будущей профессии, предоставляет выпускникам возможность решения вопроса трудоустройства и самореализации.
   Перед студентами выступили : начальник Отдела занятости населения района Тараклия Владимир Таукчи, начальник Методического центра Управления образования, молодежи и спорта Ольга Вичева, представитель Конфедерации профсоюзов Республики Молдова в районе Тараклия Александр Лисица.
Владимир Таукчи рассказал о деятельности Отдела занятости населения , ознакомил выпускников с новшествами и изменениями в законодательстве о содействии занятости населения, а также с возможностями трудоустройства в стране и за рубежом .
Ольга Вичева обратила внимание выпускников на значение мотивации и развития такого качества как «педагогическая способность» в работе молодого специалиста. Также сообщила выпускникам о вакантных местах в образовательных учреждениях с целью получения персонального распределения на работу в районе и пожелала выпускникам успехов в профессиональной деятельности.
   Александр Лисица в качестве представителя Конфедерации профсоюзов РМ в районе Тараклия проинформировал студентов о порядке трудоустройства молодого специалиста, о льготах и денежных пособиях, предусмотренных для молодых специалистов, выпускников педагогических специальностей, работающих по распределению и защите их прав. Представил вниманию выпускников Гид молодого специалиста . Выразил готовность оказывать консультативную помощь и по вопросам , связанным с трудовой деятельностью будущих молодых специалистов.
Студенты активно задавали вопросы специалистам , интересовались уровнем заработной платы. В рамках встречи студенты получили исчерпывающую информацию по заданным вопросам.

   Будем надеяться на то, что наши выпускники найдут достойное применение своим знаниям , полученным в нашем университете!


Т.А.Сюмбели, инспектор центра по содействию трудоустройству

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4