Образовательные программы

Programe de studii

ciclul I, studii superioare de licență,

învățământul cu frecvență

Скачать в виде: pdf

Codul

Programe de formarea profesională/specialități

Credite

ECTS

Ani de studii

0112.1/0114.8

Pedagogie preșcolară și limba și literatura română

240

4

0113.1

Pedagogie în învățământul primar

180

3

0114.9/0114.10

Limba și literatura bulgară și engleză

240

4

0114.9/0114.8

Limba și literatura bulgară și română

240

4

0114.12

Muzică

180

3

0114.11

Istorie

180

3

 

Catalog al cursurilor

CATALOGUL UNITĂȚILOR DE CURS/MODULELOR LA LIBERA ALEGERE (L)