Oferta educațională

 

Oferta educațională la studii superioare de licență,
ciclul I, pentru anul de studii 2021-2022
studii cu frecvență (în baza diplomelor de bacalaureat, colegiu, studii superioare de licență

Codul

Specialitatea

Limba de instruire

Credite

Termen de studii

0113.1

Pedagogie în învățământul primar

 rusă 

 180 

 3

0114.12

 Muzică 

 rusă 

 180 

 3

0114.11

 Istorie

 rusă

 180 

 3

0112.1
0114.8

Pedagogie preșcolară/
Limba și literatura română

romănă 
rusă 

 240 

 4

0114.9
0114.10

Limba și literatura bulgară/engleză

 bulgară
 engleză
 rusă

 240 

 4

0114.9
0114.8

Limba și literatura bulgară/română

bulgară
romănă 

 240 

 4