Oferta educațională

Oferta educațională la studii superioare de licență,
ciclul I, pentru anul de studii 2020-2021
studii cu frecvență (în baza diplomelor de bacalaureat, colegiu, studii superioare de licență)

 

 Codul  Specialitatea  Limba de instruire  Credite  Termen de studii
 0113.1  Pedagogie în învățământul primar  rusă   180   3
 0114.12  Muzică   rusă   180   3
 0114.11  Istorie  rusă  180   3
0112.1
0114.8
Pedagogie preșcolară/
Limba și literatura română

 romănă 
 rusă 

 240   4
0114.9
0114.10
Limba și literatura bulgară/engleză

 bulgară
 engleză
 rusă

 240   4
0114.9
0114.8
Limba și literatura bulgară/română  bulgară
 română
 240   4