База данных

 

Manualele școlare în formatul PDF: http://ctice.gov.md/manuale-scolare/ 
Instrumentul Bibliometric Național https://ibn.idsi.md/ 
Portalul Serviciilor Publice https://servicii.gov.md/ 
Registrul de stat logo-book al actelor juridice  https://www.legis.md/
REVISTA LIMBA ROMÂNĂ https://www.referat.ro/
Scribd https://www.scribd.com/home
Directory of Open Access Books: https://doabooks.org/
Science Direct https://www.sciencedirect.com/org 
Scopus https://www.scopus.com/
ISI Web of Knowledge http://webofknowledge.com/
EBSCO Publishing https://www.ebsco.com/