Baza normativă

Regulamentul privind organizarea admiterii în Ciclui I – studii superioare de licență pentru anul universitar 2020-2021, în cadrul Universității de Stat «Gr. Țamblac» din Taraclia.
Ordin nr. 275 din 09.03.2020, privind aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea admiterii în ciclul I – studii de licență pentru anul universitar 2020-2021
Ordin nr. 532 din 10.06.2020 Сu privire la termenele de organizare și desfășurare a sesiunii de baza – admiterea 2020-2021
Ordin nr. 531 din 10.06.2020 Сu privire la admiterea online în instituțiile superior

Ordin nr. 704 din 24.07.2020 Сu privire la planurtrile de admiterea la studii superioare de licența (ciclul I), studii superioare integrate și studii superioare de master (ciclul II) în instituțiile publice de învâțâmînt suptrior

Приказ 61 от 09 июля 2020 О создании приёмной комиссии на 22020/2021 учебный год.
Приказ 62 от 09 июля 2020 Об утверждении сроков организаци приема на 22020/2021 учебный год.
Приказ 63 от 09 июля 2020 Об утверждении регламента по организации приема в ТГУ на 22020/2021 учебный год.
Приказ 64 от 09 июля 2020 Об абитуриенских взносах.
Приказ 65 от 10 июля 2020 О создании комиссии по рассмотрению жалоб.
Приказ 66 от 10 июля 2020 О назначении комиссии по проведению спец. проб для определения компетенций.

Приказ 67 от 24 июля 2020 Об утверждении квот по категориям кандидатов на приме 2020-2021 учебный год
Приказ 68 от 24 июля 2020 Об организации и проведении приема иностранных граждан в ТГУ на 2020-2021 учебный год