Taxa de studii

Aprobat
de Consiliul pentru Dezvoltare
Strategică Instituțională
Proces verbal nr. 24 din 16.04.2024 

TAXA DE STUDII

Valoarea taxei anuale de studii pentru anul universitar 2024-2025

pe programe de studii superioare de licență

 

Codul
specialității

Program de studii

Cuantumul taxei
anuale, lei

0113.1

 Pedagogie în învățământul primar

6000

0114.12

 Muzică

6500

0114.11

 Istorie 

6000

0112.1/0114.8

 Pedagogie preșcolară/ Limba și literatura română

6500

0114.9/0114.10

 Limba și literatura bulgară/Limba engleză

6000

0114.9/0114.8

 Limba și literatura bulgară/ Limba și literatura română

6000