Taxa de studii

Aprobat
de Consiliului pentru Dezvoltare
Strategică Instituțională
Proces verbal nr. 2 din 16.03.2021
  

 

Taxa de studii  

Valoarea taxei anuale de studii pentru anul universitar 2021-2022 pe specialități la ciclul I (studii superioare de licență).

Codul
specialității
 Specialitatea 

Cuantumul taxei
anuale, lei

0113.1  Pedagogie în învățământul primar  5500
0114.12  Muzică  6000
0114.11  Istorie   6000
0112.1
0114.8
 Pedagogie preșcolară/
 Limba și literatura română
 5500
0114.9
0114.10
 Limba și literatura bulgară/engleză  5500
0114.9
0114.8
 Limba și literatura bulgară/română  5500