На 28-29 октомври тази година /2020/ се състоя поредната научна конференция "9-ти Анцуповски четения", организирана от Университета "Григорий Цамблак" в гр. Тараклия, Република Молдова, Томския научно-изследователски университет, Руска федерация и Редакцията на списанието "Русин" /Кишинев/, която протече предимно в онлайн режим.

Във форума участваха 72 учени от 8 държави: Белорусия, България, Молдова, Полша, Русия, Сърбия, Украйна, Унгария. Бяха изнесени 59 доклада и научни съобщения. Приветствено слово към участниците в конференцията произнесе председателят на район Тараклия г-н Иван Паслар.

Структурата на конференцията беше класическа: Пленарно заседание и заседания в секции. Основен организатор - доц. д-р Сергей Суляк, който е и ръководител / председател на Секция 1; Секция 2 - председател - доц. д-р Васил Кондов, Секция 3 - председател доц. д-р Владимир Поливцев.

Програма.

Анцуповские чтения 2020 Анцуповские чтения 2020 Анцуповские чтения 2020 Анцуповские чтения 2020 Анцуповские чтения 2020

Неделя борьбы с трафиком людей в ТГУ

     В период с 19 по 25 октября 2020 года Тараклийский государственный университет принял активное участие в проведении Недели борьбы с трафиком людей. Республика Молдова подписала в 2005 году Конвенцию Совета Европы о противодействии торговле людьми.
     Целями Конвенции являются предотвращение торговли людьми (траффикинга), защита прав лиц, ставших жертвой торговли людьми.
     Предотвращение торговли людьми предусматривает общегосударственные меры: экономические, социальные, правовые, образовательно-воспитательные.
     Задачи университета – повысить уровень осведомленности студентов и сообщить им об угрозе данного явления.
     С целью реализации плана мероприятий университета и повышения правовой информированности студентов в сфере противодействия торговле людьми в Тараклийском госуниверситете проведены следующие мероприятия:

1. Встреча с советником Бюро пробации Чебану Н.В. по обсуждению проблем, связанные с последствиями и трудностями, встающие перед жертвами траффикинга.

круглый стол

круглый стол

2. Лекция представителей правоохранительных органов и демонстрация документального фильма по предупреждению торговли людьми. Лекцию провели Факиров Д.В., начальник службы коммунитарной полиции и Узун И.А., главный инспектор отдела коммунитарной полиции.

круглый стол

3. Вместе с капитаном Пограничной полиции Валерием Зебели обсудили проблему трудоустройства за границей и как обезопасить себя, планируя свой отъезд.

Встреча с пограничной полицией

4. Лекция прокурора района Тараклия Кирнева Б.И. на тему: «Борьба с торговлей людьми – дело всего общества».

круглый стол

5. Тематический флэшмоб с участием студентов ТГУ.

флешмоб в ТГУ

флешмоб в ТГУ

флешмоб в ТГУ

флешмоб в ТГУ

6. Информация Ангелины Гайдаржи, журналиста TUК.md, о роли СМИ в предотвращении торговли людьми.

встреча_1

7. Лекция Деличебан А.Н., директора Центра здоровья дружественного молодежи «ИСИДА», на тему: «Экономические и психические факторы торговли людьми».

лекция ИСИДА

лекция ИСИДА

8. Лекция преподавателя доктора Валентина Доментян на тему: «Торговля людьми в современном мире».

9. Кураторы академических групп провели дискуссии на темы: «Почему бы я хотел (а) или не хотел(а) работать за границей?»; «Чужая страна, чужой народ… Факторы риска работы за границей».

10. В течение недели в фойе университета демонстрировали фильмы и видеоролики о жертвах траффикинга.

 

 

Първи ноември – Ден на българската духовност

Уважаеми преподаватели и студенти,

     От името на ръководството на Тараклийския държавен университет «Гр.Цамблак» и лично от мое име Ви поздравявам по случай 1 ноември – Деня на народните будители.
     На тази дата изразяваме почитта си към онези светли личности, които с думи и със знание са будили умовете на хората и са издигали идеи за свобода, независимост и просвещение.
     Българските духовници векове наред са отстоявали вярата и българщината и са опазили родния език и историята.
     Днес ние поздравяваме с празника переподавателите, които допринасят за професионалното и личностното израстване на младите хора, както и просветните и културните дейци.
     Нека в днешния ден се огледаме край нас и с още по-голямо уважение погледнем тези хора, които полагат усилия, за да крепят културния и просветния дух на българите в Молдова. Те са около нас и творят, и обучават, и възпитават младото поколение българи.
     Пожелавам ни да носим в сърцата си възрожденския дух на знанието и творчеството, да бъдем достойни членове на академичната ни общност и да развиваме и съхраняваме академичните традиции на нашия Университет!

Нека бъдем горди, че сме българи!

Честит празник на всички будители!

Ректор
на ТДУ «Гр.Цамблак
доц. д-р Мария ПАСЛАР

 Ден на нродните будители

 

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

по случай Деня на бесарабските българи

      Уважаеми преподаватели, студенти и служители, честит Ден на бесарабските българи!
      На 29 октомври българите в Молдова и в Украйна отбелязват своя празник – Деня на българската духовност и самосъзнание. Този празник обединява всички българи в Бесарабия, изпълнени с обич към своите български корени.
      Далеч от родината (метрополията) бесарабските българи полагат усилия за съхраняване на своя роден език, българските традиции и своята вяра, и създават своя история, която е част от историята на България.
    Нашите предци в една пустош благодарение на трудолюбието и упоритостта са създали своя малка България: изграждали са селища, градини, църкви и училища.
      Бесарабските българи създават първата гимназия за всички българи в Болград, който се формира като културен център на българските колонии в Бесарабия. Активно участват и в Руско-турската освободителна война, допринасят за развитието на България като независима държава.
      Днес отдаваме дължимото им за развитието на България и опазването на българската идентичност. Сред тях са: Министър-председатели на България – Александър Малинов и Димитър Греков; академик Александър Теодоров-Балан, първият ректор на Софийския университет; проф. Димитър Агура – един от първите преподаватели по история в Софийския университет; генерали от българската армия: генерал Данаил Николаев; генерал Георги Тодоров; генерал Иван Колев; майор Олимпий Панов и други политици,
      Никога не трябва за забравяме кои сме и гордо да вървим напред.
Поздравявам всички бесарабски българи по случай празника и пожелавам здраве, силен български дух!


Ректор на ТДУ
«Гр. Цамблак»
доц. д-р Мария ПАСЛАР

Ден на бесарабските българи

 

Уважаеми колеги, студенти, випускници и служители
на Тараклийския държавен университет «Гр. Цамблак»

      Поздравявам Ви с началото на новата учебна година и с Деня на университета!
      1 октомври за Тараклийския държавен университет «Гр. Цамблак» е особен ден – Денят на неговото откриване.
      Особено ми е приятно да поздравя академичната общност по случай 16-годишнината от създаването му.
      Нашият университет, както и другите висши училища по света, е изправен пред предизвикателства, свързани със световната пандемия, и е поставен в нови условия – онлайн-обучение. Придобихме нов опит, научихме се бързо да реагираме на новата реалност – да обучаваме от дистанция, да използваме цифрови системи за управление на обучението.
Образованието, чиято роля израства всяка година, е важен фактор за успешното развитие на държавата. В началото на новата академична година изказвам едно от най-важните пожелания – съхраняване на стремежа към познания за всичко ново през целия живот.
    Учебното ни заведение осигурява всички необходими условия за изграждане на учебната траектория и за развитието на личността. Важният елемент на успеха, независимо от качеството на образователните програми и високата квалификация на преподавателите, е личният интерес, целенасочеността, работоспособността на всеки студент, неговото желание да бъде успешен.
      2020-2021 е първата учебна година за общо 67 първокурсници.
      Уважаеми първокурсници, избирайки Тараклийския държавен университет, вие направихте добра инвестиция в своето бъдеще. Вашата лична мотивировка да придобивате знания и умения, ще ви позволят в бъдеще да направите успешна професионална реализация и кариера.
      На всички студенти пожелавам упоритост и системност в учебната дейност.
Особени поздравления отправяме към нашите випускници, които започнаха своята трудова дейност. Тази година университетът връчи дипломи за висше образование на 58 випускници.
      Умножавайте славата на ТДУ «Гр. Цамблак» със своя труд и със своето дело!
      В този особен ден изразявам признателност и уважение към всички преподаватели за тяхната всеотдайност, професионални усилия и постижения, за любовта към студентите и верността към академичните ценности на нашата Алма-Матер. Пожелавам Ви здраве, творческа енергия, нови научни идеи. От сърце Ви поздравявам, уважаеми колеги, с професионалния празник Денят на учителите и Ви пожелавам отлични резултати в професионалната подготовка на студентите.
      Нека 17-та академична година на ТДУ «Гр. Цамблак» да бъде по-успешна!
      На добър час!

 

Ректор на ТДУ «Гр. Цамблак»

доц. д-р Мария ПАСЛАР

 rector

 

В РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ 26 ПЪРВОКУРСНИЦИ
ОТ ТАРАКЛИЯ ЗАПОЧНАХА
ОБУЧЕНИЕТО СИ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА „БИЗНЕС МЕНИДЖМЪНТ“

      29 септември 2020 г., започна обучението на първите студенти на Русенския университет по специалност „Бизнес мениджмънт“ в Тараклийския държавен университет „Григорий Цамблак“. Общо 26 младежи ще присъстват на онлайн лекции през следващите 2 седмици, провеждани чрез системата на Русенския университет BigBlueButton. След това, обучението им ще продължи в присъствена или онлайн среда, в зависимост от международните противоепидемичните мерки.
    Първокурсниците бяха приветствани от ректора на Русенския университет чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев и академичното ръководство: проф. д-р Велизара Пенчева, председател на Общото събрание, проф. Пламен Даскалов, зам.-ректор по развитие, координация и продължаващо обучение, доц. д-р Десислава Атанасова, зам.-ректор по интернационализация и комуникационна политика, проф. д-р Юлиана Попова, координатор интеринституционални комуникации, проф. д-р Красимир Мартев, директор на дирекция „Чуждестранни студенти“. Координатор на обучението по специалността е ръководителят на катедра „Мениджмънт и бизнес развитие“ - доц. д-р Павел Витлеемов.
    Ректорът чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев поздрави първокурсниците от името на ректорското ръководство и ги увери, че изборът им да бъдат част от семейството на Русенския университет е правилен. Обеща им, че лично ще имат възможността да се убедят в качествата и капацитета на университета, когато пристигнат в Русе. „Дипломата от Русенския университет отваря врати към целия свят, това е диплома от международно признат университет“, добави проф. Белоев. „Реализирането на обучението по специалност „Бизнес и мениджмънт“ е резултат от многогодишното ползотворно сътрудничество между Тараклийския държавен университет „Григорий Цамблак“ и Русенския университет, и ние ще работим за разширяване на сътрудничеството и стартиране на обучение и по други специалности“, завърши проф. Белоев.
    Доц. д-р Мария Паслар, ректор на Тараклийския държавен университет „Григорий Цамблак“ благодари за възможността за обучение, която дава Русенския университет на младежите в Тараклия. Тя сподели убедеността си, че заедно с Европейската диплома, студентите ще получат и много добри професионални навици, което ще бъде висок старт в тяхното развитие. Накрая проф. Паслар изрази надеждата си, че съвместната работа между двете институции ще продължава да се задълбочава и развива.
    Сутрешната лекция на студентите предвиждаше запознаване със системата за онлайн обучение, представена от доц. д-р Галина Иванова, директор на „Център за докторанти“. Следобед студентите започнаха обучение по дисциплината „Основи на публичната администрация“.


НАТАША МИНКОВА, ВЕРГИЛИЯ ГРЪНЧАРОВА.
г. Русе. Болгария.

 

В Русенския университет 20200929 0921102  Русе 2020

 

     На 18 септември 2020 г. в ТДУ «Гр. Цамблак» на посещени бяха представители на една от най-големите банки в Молдова - Moldindconbanc.
     Гостите бяха посрещнати от ректора на ТДУ «Гр.Цамблак», конференциар университар доктор Мария Паслар. В съставата на групата бяха: председателят на район Тараклия г-н Иван Паслар, кметът на гр.Тараклия Вячеслав Лупов, заместник-председателят на Управителния съвет на банката г-жа Пенка Кратунова.
     Ректорът на университета представи на гостите етнографския музей с експонатите му, събрани от академичната общност на университета.
     Госпожа Пенка Кратунова в книгата за пожелания на гостите на музея отрази следното: «С възхищение и обич се прекланям пред българите в Молдова! Те, далеч от българската земя, съхраняват духа, традициите и ги предават на децата».
     Академичната общност на ТДУ «Гр.Цамблак» изразява голяма благодарност на г-жа Пенка Кратунова за високата оценка на дейността на университета сред българската общност в Молдова. В главното унвиерситеско помещение, залата за тържествени академични събрания и церемонии, бяха направени снимки за спомен от този ден.

 

гости ТГУ гости ТГУ гости ТГУ гости ТГУ гости ТГУ гости ТГУ

Информационное сообщение
о проведении выборов в состав Совета
по стратегическому институциональному развитию
Тараклийского государственного университета
имени Григория Цамблака

     В соответствии со ст. 104 Кодекса об образовании Республики Молдова № 152 от 17.07.2014г., с Регламентом об условиях проведения выборов членов Совета по стратегическому развитию Тараклийского государственного университета имени Григория Цамблака из числа титулованных научно-дидактических кадров университета от 15.05.2015 г. Пр.№ 9 и на основании решения Сената (протокол № 1 от 10.09.2020 г.) избирательная комиссия, утвержденная приказом ректора № 82 о.д. от 10.09.2020 г., объявляет о начале процедуры проведения выборов в состав Совета по стратегическому институциональному развитию вуза двух кандидатур из числа штатных научно-дидактических кадров.

 

Требования к кандидатам, участвующим в конкурсе:

     - обладают научной степенью и научно-педагогическими званием; являются штатными преподавателями одной из кафедр вуза, не занимают руководящие должности и не являются членами Сената университета;
    -не превышают пенсионного возраста (П. 35 Решения Парламента Республики Молдова № 854 от 21.09.2010 г.).

 

     Избирательная комиссия регистрирует кандидатов на основании решения академических кафедр университета в течение недели с 14 по 18 сентября 2020 г.
     Выборы кандидатов в состав Совета состоятся 21 сентября 2020 г. в 13.00 часов.
     Для проведения выборов приглашается штатный профессорско-преподавательский персонал вуза и представители студенчества, члены Сената ТГУ.

 

11.09.2020 г.

Избирательная комиссия

Страница 1 из 6