Атрибутика

  

         Логотип университета Гимн университета
 logotip  himn

  

 

Текст гимна на Болгарском языке:

 

Химн ТДУ "Гр.Цамблак"

Вече двеста години изминаха,

Нека българско знаме тук рее,

Откогато българи Дунав преминаха.

И духът на Олимпий живее.

Градове и села изградиха в Буджак. 

И венецът е ВУЗа Цамблак.

Нека учи, расте и твори младежта,  

В Бесарабската родна земя.

Градове и села изградиха в Буджак. 

И венецът е ВУЗа Цамблак.

Нека учи, расте и твори младежта,  

В Бесарабската родна земя.                                                

                            Виталий Тодоров.