Публикации

10 godini Десет години - Тараклийски Държавен Университет «Григорий Цамблак».
Съставители М. Паслар, Н. Червенков.
Тараклия, 2014., 320с.
godish 1 Годишник ТДУ «Дунав - Днестър». Обществознание. Езикознание. Педагогика.
Т 1., Кишинев, 2007., 282с.
godish 2 Годишник ТДУ «Дунав - Днестър». Обществознание. Езикознание. Педагогика.
Т 2., Кагул, 2010., 329с.
godish 3 Годишник ТДУ «Дунав - Днестър». Обществознание. Езикознание. Педагогика.
Т 3., Кишинев, 2014., 286с
godish 4 Годишник ТДУ «Дунав - Днестър». Обществознание. Езикознание. Педагогика.
Т 4., Тараклия, 2016., 269с.
godish 5 Годишник ТДУ «Дунав - Днестър». Обществознание. Езикознание. Педагогика.
Т 5., Тараклия, 2017., 282с.
godish 6 Годишник ТДУ «Дунав - Днестър». Обществознание. Езикознание. Педагогика.
Т 6. Тараклия, 2018., 426с.
godish 7 Годишник ТДУ «Дунав - Днестър». Обществознание. Езикознание. Педагогика.
Т 7. Тараклия, 2020., 483с.
Godishnic 8 Годишник ТДУ «Дунав - Днестър». История. Етнология. Социология. Езикознание. Фолклор. Литературознание. Едагогика. Рецензии. Т 8. Тараклия, 2022., 499с.
Godishnic 9 Годишник ТДУ «Дунав - Днестър». История. Езикознание. Фолклор. Литературознание. Педагогика. Рецензии. Т 9. Тараклия, 2023., 421с.
Relatii 2007 Молдовско-български връзки: Бележити личности. Образование и наука.
Кагул, 2007., 177с.
Relatii 2011 Молдовско-български връзки: Бележити личности. Образование и наука.
Кагул, 2011., 316с.
Relatii 2016 Молдовско-български връзки: Бележити личности. Образование и наука.
Кишинев, 2016., 546с.
Bolgaria metropol България: метрополия и диаспора.
Сборник по случай 65-годишната на д.и.н. Николай Червенков.
Отговорен редактор К. Калчев.
Кишинев, 2013., 480с.

 

Mostove kreposti Йорданова М.В. Мостове и крепости на смисъла. Литературнокритически статии и интерпретации на южнославянския роман от XX век., Кахул, 2012., 113с.
Taraclia i taraclitii Кайряк П.А. Тараклия и тараклийци., Кишинев, 2014., 256с.
Besarab hroniki 1 Куртев Н., Малешкова А. Бесарабски хроники. Т 1., Кишинев., 2013., 370с.
Besarab hroniki 2 Куртев Н., Малешкова А. Бесарабски хроники. Т 2., Кишинев., 2013., 346с.
Poslovitii Куртев Н., Малешкова А. Пословици, поговорки, устойчиви словосочетания., Кишинев, 2015., 236с.
Poslovitii Куртев Н., Малешкова А. Буджакско всекидневие. Разкази., Кишинев, 2018., 288с.
Obagateavane Паслар М. Обогатяване на лексикалния запас на учениците при изучаване на книжовния български език в мултилингвалната среда (Република Молдова)., Тараклия, 2013., 224с.
<Bolgarska fonetika Кондов В. Българска фонетика за българите в Молдова и Украйна., Кагул, 2013., 170с.
<Bolg iazik Кондов В. Българският език в Русия, СССР, Молдова и Украйна. Библиография: 1844-2014., Тараклия, 2016., 246с. (фрагмент)
<Kratk recnik Кондов, В. Кратък речник на кортенския говор в Бесарабия (Република Молдова)., Тараклия., 2017., 400с. (фрагмент)
<Iazik bolgar Кондов, В. Езикът на българите на Пусто пладне: в Русия, СССР, Молдова и Украйна. История и съвременно състояние (Класификация, библиография, карти, снимки, текстове)., Тараклия., 2018., 290с.
<Slovar_spravoc Речник на лингвистичните термини в българсия език с руски и румънски съответствия.
Съставители: Паслар М., Сорочану Е., Шаршов Т., Кишинев., 2014., 328с.
<Slovar_spravoc

Condov V. Bibliografia (1981-2011). Comrat, 2011., 68p.

 

<Bilgari iujna Moldova Тодоров, Н.Н. Българите в Южна Молдова (очерк за етнокултурната им идентичност от преселването до края на двадесетия век)., Тараклия, 2018., 160с. (фрагмент)
Osnovi menedjmenta К.П. Дарманчев. Основы менеджмента., Тараклия., 2015., 187с.
Economika_organiz planirovania Пармакли Д.М., К.П. Дарманчев. Экономика, организация и планирование на предприятии., Тараклия., 2014., 240с.
Osnovi macroeconom Пармакли Д.М. Основы макроэкономики., Тараклия., 2013., 176с.
Osnovi microeconom Пармакли, Д.М. Основы микроэкономики. Тараклия., 2014., 142с.
Bolgar narod pes Великсар, В. Българската народна песен в мултиетническа среда в Тараклийски район (Р. Молдова)., Тараклия., 2017., 222с.(фрагмент)
100 bolgarski pesni Великсар, В. 100 български песни от Тараклийско., Тараклия., 2017., 84с. (фрагмент)
Dezvoltarea Platica, A. Dezvoltarea attitudinilor si relatiilor interpersonale ale preadoleccentului cu dizabilitdte auditiva., Chisinau., 2018., 54p.
Dezvoltarea

Derescu, P. Functionalitatea elementelor orale in limbajul literaturii artistice (in proza scurta a scriitorilor din Moldova din dec. 6-8 ale secolului al XX- lea)., Chisinau., 2011., 218p.

 

Taraclia 200 Червенков, Н. И. Думиника. Тараклии-200 лет. Т.1 (1813-1940)., Кишинев., 2013., 608с.
Suvorovo Руссев, Н.Н. Шикирлик – Суворово: два века истории 1815-2015., Кишинев-Суворово-Тараклия., 2017., 618с.
balcanscite koreni na bulg narod todorov

Тодоров, Н. Т. Балканските корени на българския народ., Тараклия., 2020., 264с. (фрагмент)

 

balcanscite koreni na bulg narod todorov

Кондов Васил Езикът на кортенци в Бесарабия, Граматика. Библиография. Книга първа, Тараклия., 2021., 229с.

balcanscite koreni na bulg narod todorov Кондов Васил Езикът на кортенци в Бесарабия, Граматика. Библиография. Книга втора, Тараклия., 2021., 306с.
v i kondov biobibliografiya 1981 2021 statii recenzii snimki tarakliya 2021 Кондов Васил Биобиблиография (1981-2021) Статии. Рецензии. Снимки., 2021., 446 с.
Невзорова В. Романтизм в музыке., Тараклия, 2019., 23с. Невзорова В. Романтизм в музыке. Методическая разработка по курсу "История музыки и музыкальная фольклористика", Тараклия, 2019., 44с. 
Музыкальный классицизм Невзорова В. Невзорова В. Музыкальный классицизм. Методическая разработка по истории музыки, Тараклия, 2019., 42с.
Невзорова В. Болгарская национальная специфика хорового творчества Добри Христова., Тараклия., 2021., 300с. Невзорова В. Болгарская национальная специфика хорового творчества Добри Христова. Монография., Тараклия., 2021., 300с.
tarakliya administrativno teritorialen centr na blgarite Тараклия - административно-териториален център на българите в Молдова. Сборник с материали от науната конференция на 20 ноември 2020 г., посветена на годишнините на Тараклия като административно-териториален център, Тараклия, 2022., 416c.
sbornik v chest na 70 ezik i kultura na blgari i gagauzi v besarabiya ЕЗИК И КУЛТУРА НА БЪЛГАРИ И ГАГАУЗИ В БЕСАРАБИЯ: състояние и изследване. Сборник по случай 70-годишнината на Васил Кондов, университетски конференциар, доктор по филогия, и.д. "професор"., Тараклия., 2023., 254 с.
sbornik zadanij dlya individualnoj raboty studenta po psihologii a platika Плэтикэ А., Сборник заданий для индивидуальной работы студента по психологии, Тараклия., 2022., 131с.
impactul atitudinilor preadolescentului cu hipoacuzie asupra rela iilor interpersonale cu semenii platica adina  

PLĂTICĂ A., IMPACTUL ATITUDINILOR PREADOLESCENTULUI CU HIPOACUZIE ASUPRA RELAȚIILOR INTERPERSONALE CU SEMENII. Monografie., Taraclia., 2022., 209p.

psihologiya uchebno metodicheskoe posobie v pomoshch studentam pri podgotovke k licencionnomu ehkzamenu platica adina Плэтикэ А., ПСИХОЛОГИЯ. Учебно-методическое пособие (в помощь студентам при подготовке к лиценционному экзамену)., Тараклия., 2021., 187с.
platica a educatie familiala ghid metodologic taraclia 2023 Plătică A., Educație familială: ghid metodologic., Taraclia., 2023., 192 p. (фрагмент)
platica a semejnoe vospitaniya uchenoe metodicheskoe posobie tarakliya 2023 Плэтикэ А., Семейное воспитания: учебное-методическое пособие., Тараклия., 2023., 206 c. (фрагмент)
NEITRALITET kratkoe posobie Цвятков Н., Ткач А., Банарь С., Нейтралитет. Краткое пособие., Кишинев., 2023., 128 с. (фрагмент)