Публикации

 Периодические издания и сборники:

10 godini Десет години - Тараклийски Държавен Университет «Григорий Цамблак».
Съставители М. Паслар, Н. Червенков.
Тараклия, 2014., 320с.
godish 1 Годишник ТДУ «Дунав - Днестър». Обществознание. Езикознание. Педагогика.
Т 1., Кишинев, 2007., 282с.
godish 2 Годишник ТДУ «Дунав - Днестър». Обществознание. Езикознание. Педагогика.
Т 2., Кагул, 2010., 329с.
godish 3 Годишник ТДУ «Дунав - Днестър». Обществознание. Езикознание. Педагогика.
Т 3., Кишинев, 2014., 286с
godish 4 Годишник ТДУ «Дунав - Днестър». Обществознание. Езикознание. Педагогика.
Т 4., Тараклия, 2016., 269с.
godish 5 Годишник ТДУ «Дунав - Днестър». Обществознание. Езикознание. Педагогика.
Т 5., Тараклия, 2017., 282с.
godish 6 Годишник ТДУ «Дунав - Днестър». Обществознание. Езикознание. Педагогика.
Т 6. Тараклия, 2018., 426с.
godish 7 Годишник ТДУ «Дунав - Днестър». Обществознание. Езикознание. Педагогика.
Т 7. Тараклия, 2020., 483с.
Relatii 2007 Молдовско-български връзки: Бележити личности. Образование и наука.
Кагул, 2007., 177с.
Relatii 2011 Молдовско-български връзки: Бележити личности. Образование и наука.
Кагул, 2011., 316с.
Relatii 2016 Молдовско-български връзки: Бележити личности. Образование и наука.
Кишинев, 2016., 546с.
Bolgaria metropol България: метрополия и диаспора.
Сборник по случай 65-годишната на д.и.н. Николай Червенков.
Отговорен редактор К. Калчев.
Кишинев, 2013., 480с.

 

Монографии, словари, справочники и авторские сборники:

Mostove kreposti Йорданова М.В. Мостове и крепости на смисъла. Литературнокритически статии и интерпретации на южнославянския роман от XX век., Кахул, 2012., 113с.
Taraclia i taraclitii Кайряк П.А. Тараклия и тараклийци., Кишинев, 2014., 256с.
Besarab hroniki 1 Куртев Н., Малешкова А. Бесарабски хроники. Т 1., Кишинев., 2013., 370с.
Besarab hroniki 2 Куртев Н., Малешкова А. Бесарабски хроники. Т 2., Кишинев., 2013., 346с.
Poslovitii Куртев Н., Малешкова А. Пословици, поговорки, устойчиви словосочетания., Кишинев, 2015., 236с.
Poslovitii Куртев Н., Малешкова А. Буджакско всекидневие. Разкази., Кишинев, 2018., 288с.
Obagateavane Паслар М. Обогатяване на лексикалния запас на учениците при изучаване на книжовния български език в мултилингвалната среда (Република Молдова)., Тараклия, 2013., 224с.
<Bolgarska fonetika Кондов В. Българска фонетика за българите в Молдова и Украйна., Кагул, 2013., 170с.
<Bolg iazik Кондов В. Българският език в Русия, СССР, Молдова и Украйна. Библиография: 1844-2014., Тараклия, 2016., 246с. (фрагмент)
<Kratk recnik Кондов, В. Кратък речник на кортенския говор в Бесарабия (Република Молдова)., Тараклия., 2017., 400с. (фрагмент)
<Iazik bolgar Кондов, В. Езикът на българите на Пусто пладне: в Русия, СССР, Молдова и Украйна. История и съвременно състояние (Класификация, библиография, карти, снимки, текстове)., Тараклия., 2018., 290с.
<Slovar_spravoc Речник на лингвистичните термини в българсия език с руски и румънски съответствия.
Съставители: Паслар М., Сорочану Е., Шаршов Т., Кишинев., 2014., 328с.
 

Condov V. Bibliografia (1981-2011). Comrat, 2011., 68p.

 

<Bilgari iujna Moldova Тодоров, Н.Н. Българите в Южна Молдова (очерк за етнокултурната им идентичност от преселването до края на двадесетия век)., Тараклия, 2018., 160с. (фрагмент)
Osnovi menedjmenta К.П. Дарманчев. Основы менеджмента., Тараклия., 2015., 187с.
Economika_organiz planirovania Пармакли Д.М., К.П. Дарманчев. Экономика, организация и планирование на предприятии., Тараклия., 2014., 240с.
Osnovi macroeconom Пармакли Д.М. Основы макроэкономики., Тараклия., 2013., 176с.
Osnovi microeconom Пармакли, Д.М. Основы микроэкономики. Тараклия., 2014., 142с.
Bolgar narod pes Великсар, В. Българската народна песен в мултиетническа среда в Тараклийски район (Р. Молдова)., Тараклия., 2017., 222с.(фрагмент)
100 bolgarski pesni Великсар, В. 100 български песни от Тараклийско., Тараклия., 2017., 84с. (фрагмент)
Dezvoltarea Platica, A. Dezvoltarea attitudinilor si relatiilor interpersonale ale preadoleccentului cu dizabilitdte auditiva., Chisinau., 2018., 54p.
 

Derescu, P. Functionalitatea elementelor orale in limbajul literaturii artistice (in proza scurta a scriitorilor din Moldova din dec. 6-8 ale secolului al XX- lea)., Chisinau., 2011., 218p.

 

Taraclia 200 Червенков, Н. И. Думиника. Тараклии-200 лет. Т.1 (1813-1940)., Кишинев., 2013., 608с.
Suvorovo Руссев, Н.Н. Шикирлик – Суворово: два века истории 1815-2015., Кишинев-Суворово-Тараклия., 2017., 618с.