Слово ректора

Тараклийският държавен университет «Гр.Цамблак» е първият университет сред българските общности извън пределите на Република България и беше открит на 1 октомври 2004 година. Изминалите години са достатъчно време за функциониране на висше учебно заведение със своя академична структура и атмосфера, за да може да се оцени по достоинство неговата роля и мястото сред  българската общност в Молдова.

Нашето учебно заведение служи на държавните и регионалните, на местните обществени  интереси и на интересите на българската общност в Молдова. Научно- образователната дейност на университета  е насочена към поддържане и изучаване на българското културно наследство, историята и езика на българската диаспора в Молдова.

Тараклийският университет е открит благодарение на успешните двустранни отношения в областта на образованието, науката и  културата. Съществуването на университета стана възможно в резултат на толерантната и последователна политика на молдовската държава и молдовското общество в подкрепа на българския етнос.

По предложение на българския президент, университетът прие за свой патрон Григорий Цамблак, средновековен просветител, български и молдовски книжовник, Киевски и Литовски митрополит. Неговото име е символ на духовната връзка между двете държави България и Молдова.

Република България оказва ежегодна финансова помощ в размер на 100 академични стипендии. Съответно финансиране се оказва и от молдовската държава.

Випускниците на университета успешно се трудят в педагогическата, социалната, икономическата и културната сфера на региона и републиката.

В учебното ни заведение се подготвят специалисти по 8 специалности: български и румънски език и литература; български и английски език и литература; история; музика; начална училищна педагогика; предучилищна педагогика и румънски език; счетоводство; румънски и английски език и литература.

Нашето учебно заведение е член на Международния консорциум в сферата на науката и образованието наред Русенския университет «Ангел Кънчев»  и  Великотърновския университет «СВ.Св.Кирил и Методий», Република България.

Създаденият Консорциум дава нови възможности за развитие и утвържване на нашия университет чрез съвместни образователни дейности, за повишаване качеството на обучението.

В учебното заведение осъществяват своята научно-педагогическа дейност преподаватели, командировани от Република България.

Тараклийският университет организира и провежда международни и републикански научни конференции, издава годишник, научни сборници от конференции, монографии, учебници, речници, художествена литература, университетски вестник «ТУК».

В учебното заведение функционират два музея: музей на историята на университета и краеведчески музей с учебни цели.

Функционира Информационен центр за България и Европейски съюз.

В университета се провеждат културни мероприятия, посветени на държавните празници на Република Молдова и Република България.

В университета са създадени необходими условия не само за професионална подготовка, но и за хармоничното развитие на личността. Студентите имат възможност да бъдат  участници в танцовия ансамбъл, в оркестъра за народна музика, във вокалния ансамбъл. Университетът развива и спортна дейност с участие в регионални и градски спортни  състезания, на които наши студенти достойно представят учебното заведение.

Академичната общност на университета съхранява академичните традиции и продължава да развива университета, за да се достигне равнище на престижно и конкурентоспособно висше  училище.

Нашето учебно заведение постоянно се развива , използвайки нови стандарти в обучението, които се прилагат в процесса за  подготовка на  специалисти.

Скъпи студенти и  кандидат-студенти, ние виждаме във вас достойни  продължители за развитието авторитета на нашето уникално учебно заведение, на целеустременост към постигане на професионални умения.

Ректор на ТДУ «Гр.Цамблак»

Доц д-р Мария ПАСЛАР