Материалы отфильтрованы по дате: января 2024

Conferința științifică națională ”Abordări psiho-pedagogice, lingvistico - literare, istorice și didactice în științele educației”.

     Pe data de 20.12.2023 Facultatea de științe umaniste și pedagogice din cadrul Universității de Stat „B.P. Hasdeu ” din Cahul a organizat Conferința științifică națională ”Abordări psiho-pedagogice, lingvistico - literare, istorice și didactice în științele educației”. La evenimentul științific din partea Universității de Stat ”Gr.Țamblac” din Taraclia au participat conf.univ.dr. Valentina Nevzorova și studentele programului de studii ”Muzică” Maria Sandu cu discursul ”Influența mișcărilor muzical-ritmice prin folclor asupra dezvoltării muzicale a copiilor de vărstă preșcolară” și Marina Schițanu ”Gândirea muzicală ca fenomen al psihologiei” Conferința a fost organizată în format mixt. Evenimentul științific a fost productiv și captivant, participanții au demostrat un nivel înalt de pregătire și cunoștințe profunde în domeniul pegagogic și psihologic. Mulțumim tuturor pentu organizarea și desfășurarea acestei manifestări științifice.

conf. univ. dr. Valentina Nevzorova

Valentina Nevzorova Maria Sandu Marina Schițanu
Valentina Nevzorova Maria Sandu Marina Schițanu