×

Предупреждение

JUser: :_load: Не удалось загрузить пользователя с ID 122.
Пятница, 13 октября 2023 16:33

Кръгла маса «Живот и творчество на Мишо Хаджийски»

     Кръгла маса «Живот и творчество на Мишо Хаджийски» се състоя в Тараклийски държавен университет на 10 октомври. Основните учпастници са студентите от 4 курсове българо-румънска и българо-английска филология. Модератор – доц.доктор Елена Рацеева.
     След презентация на Олеся Нейколова за жизнената и творческа съдба на този родолюбив и талантлив потомък на българи-преселници, студентите представяха различните творби от сборниците му «Пуста чужда чужбина» и «Българи в Таврия». Ксения Хаджиогло и Олеся Михайлова представиха творбата «Кръчмата на Мънзула» и говориха за интеретнични връзки на българите преселници, които се заселили на кръстопътя межлу Болград и Вайсал, за семейните и сватбените обреди на бесарабските българи, описани в творбата.
     Прекрасният разказ «Есен» представи Людмила Арнаут, като посочи картините на българското есенно всекидневие и меланхоличността на природата. Анна Ковач говори за творбата «Коледа в Таврия», която съдържа етнографски описаният ритуал и живото преживяване на момъка коледаря, че заради жребия краваят от любимата му Анка прие не той, а съперникът му.
     Етнографски описания, разкриващи силата на обичая, подчертаха като очевидната характерност на творчеството на Мишо Хаджийски и другите студенти: описанието на седянка в «Гладна година», сватба в «Никитова женитба», съдът на Длигора в «Керванджията», българското гостоприемство в разказа «Врагове» и последвалата трагедия и други. Трябва да се подчертае подготовката на студентите, тяхната въвлеченност в темата и активността им в обсъждането.
Кръглата маса се закръгли с една дискусия за българската характерност на героите на Мишо Хаджийски. По-подробно се обсъди съдбата и образът на Баба Пена от Орманджи.
     През декември 2023 година обсъждането ще се продължи в по-широк контекст чрез конкурса на студентските съчинения и презентации на тема «Традиционният бит на българските преселници в прозата на бесарабски и таврийски български автори».

Фотоальбом:

фото_1