Вторник, 07 ноября 2023 15:20

Анцуповски четения – 12

Анцуповски четения – 12


     На 27 и 28 октомври тази година в нашия университет се състоя 12-то издание на Международната научна конференция, посветена на известния молдовски историк Иван Анцупов, на тема „Междеетнически взаимодействия в етноконтактна зона“.
     Работни езици на конференцията бяха: английски, български, румънски, русински, руски, украински. Синхронен превод не беше предвиден. Бяха изнесени следните пленарни доклади:

1. Илиев И., доцент, доктор по филология, катедра по филология, Пловдивски университет (България). Българският говор в Задунаевка, Украинска Бесарабия.
2. Зиновьев В.П., доктор исторических наук, профессор кафедры российской истории Томского государственного университета (Томск, Россия); ведущий научный сотрудник лаборатории междисциплинарного исследования пространства Тюменского государственного университета; Суляк С.Г., кандидат исторических наук, доцент кафедры истории народов стран СНГ Института истории Санкт–Петербургского государственного университета (Россия), доцент кафедры филологии и истории Тараклийского государственного университета им. Гр. Цамблака (Молдова). Межэтническое разделение труда в Бессарабской губернии по данным переписи 1897 г.

     По-нататък работата на конференцията продължи по секции:
     Секция I
     «Междуетническа гранична зона: проблема на диалога на културите».
     Секция II
     «Бесарабски българи: проблемът за съхраняването на етнокултурната специфика».
     В Секция 1 бяха изнесени 17 доклада и съобщения. В Секция 2 – 29 доклада и съобщения. Всичко, заедно с с пленарните доклади – 48.
     В конференцията участваха учени от следните държави: България, Молдова, Руска федерация, САЩ, Словакия, Украйна.

 

Фотоальбом:

фото_10