Среда, 20 марта 2024 11:15

Национален ден на четенето в Република Молдова

Националният ден на четенето в Република Молдова е учреден през 2022 г. в контекста на Международния ден за съвместно четене, който се провежда в целия свят в началото на февруари. Във връзка с това в нашия университет бяха проведени редица мероприятия. Едно от тях е литературна среща с бесарабския писател Димитър Боримечков. 

В началото на тази среща заместник ректорът по учебната дейност д-р конф. В.И. Кондов представи и даде дума на Д. Боримечков – журналист, публицист, писател, издател. Гостът в своето слово разказа за творчеството на българските поети и писатели от Бесарабия, Таврия и други места, където живеят компактно българи. Г-н Боримечков акцентира вниманието на преподавателите и студентите на университета върху творчеството на писатели и поети от Тараклийски район: А. Малешкова, д-р Куртев, Т. Танасова-Тодорова от село Валя-Пержей, спря се и на творчеството на Г. Барбаров от село Кортен, в заключение водещият прочете няколко свои стихотворения. 

Библиотекарите подготвиха витрина от книги «Бесарабска българска литература».

В. Хуцану, ст. библиотекар

 

  • Национален ден на четенето в Република Молдова
  • Национален ден на четенето в Република Молдова
  • Национален ден на четенето в Република Молдова
  • Национален ден на четенето в Република Молдова