Среда, 10 апреля 2024 23:40

Среща с професор Николай Овчаров в Тараклийския държавен университет «Гр. Цамблак»

Среща с професор Николай Овчаров

в Тараклийския държавен университет «Гр. Цамблак»

 

На 5 април в Университета се проведе  среща на академичната общност с бележития историк професор Николай  Овчаров, археолог, доктор на историческите науки.

Професор Овчаров представи една  от своите исторически книги «Великите владетели на Второто българско царство» и другата в съавторство с  проф.  Пламен Павлов «Илюстративна история на  средневековна България».

Проф. Овчаров запозна студентите с малко известни факти за Второто българско царство. Научните открития са  станали възможни благодарение на археологическите разкопки и  на проучването на средновековни летописи.

Особени факти ученият разкри за последния  владетел на Второто българско царство цар Иван Шишман, който до последно се е  борил да защити крепостта си.

Професор Овчаров и професор  Пламен Павлов са  посещавали нашето учебно заведение и преди вереме, през 2018 г., с изнасяне на лекция в рамките на проекта за популяризиране на културно-историческото наследство на България в  7 държави, в това число и Молдова.

Заедно с професор Овчаров университета посетиха: Младен Станев, председателят на Асоциацията на българите по света; Христо Христов, кмет на община «Младост», гр. Варна; Иван Иванов, председател на Съвета на настоятелството на Русенския университет.

Високите гости бяха придружени от представители на българските обществени организации в Молдова: Иван Паслар, председател на българската община в район Тараклия; Александър Боримечков – съпредседател на БОРТ; Степан Карамалак – началник-отдел «Външни връзки» в Районния  съвет Тараклия; Димитър Калтакчи,  управител на клон «Асоциация на българите по света» в Република Молдова със седалище в гр.Тараклия; Фьодър Сабий – съветник в Районния съвет; Степан Цолов, председател на район Тараклия (2003-2007) .

Ректорът на ТДУ д-р конф. Мария Паслар представи ръководството на учебното заведение, преподавателите и студентите, като отбеляза и предстоящото преобразуване на ТДУ «Гр. Цамблак» в поделение на Русенския университет «А. Кънчев».

Ректорът благодари на професор Овчаров за съвременния прочит на българската средновековна история, като пожела на автора и  книгата огромен успех.

  • Среща с професор Николай Овчаров
  • Среща с професор Николай Овчаров
  • Среща с професор Николай Овчаров
  • Среща с професор Николай Овчаров