Вторник, 21 декабря 2021 16:04

Официално посещение на делегация от Република България в ТДУ «Гр. Цамблак»

     На 16 декември 2021 г. делегация от Българския дипломатически институт към Министерството на външните работи на Република България и от Посолството на Република България в Молдова начело с Извънредния и пълномощния посланик на Република България в Молдова Н.Пр. Евгени Стойчев посети Тараклийският държавен университет «Гр. Цамблак».
     Пред студенти и преподаватели на университета от гл. експерт в МВнР д-р Валентин Катранджиев беше изнесена публична лекция на тема: «Европейският съюз в системата на съвременните международни отношения: възможности и предизвикателства», в която бяха представени политиките и институциите на Европейския съюз, техните дейности, инвестиционни фондове, мястото на ЕС в съвременната ситема на международните отношения и приносът на България в политиките на ЕС към държавите в Черноморския регион, Централна и Източна Европа.
     Преди публичната лекция ректорът на ТДУ доц. д-р Мария Паслар благодари на Република България в лицето на Извънредния и пълномощния посланик Евгени Стойчев за финансирането на проекта в рамките на програмата «Българска помощ за развитие», благодарение на която Тараклийският държавен университет получи безвъзмездна финансова помощ на стойност 21 052 лева (10 763 евро) за създаване на мултимедийна конферентна зала, обзаведена с интерактивно оборудване.
     Проектът ще допринесе за по-качествено предоставяне на образователни услуги чрез въвличане на студенти в образователния процес посредством прилагане на интерактивни технологии в елекронна среда.
     Конферентната зала се използва за провеждане на образователни, научни и културни прояви в офлайн и в онлайн формат.
     Проектите по българска помощ за развитие спомагат да се подобрят условията за обучение, което е безценна подкрепа в съхраняването и развитието на ТДУ «Гр. Цамблак».

фото_7 фото_8