Пятница, 16 сентября 2022 15:23

Тараклийският държавен университет «Гр. Цамблак» даде начало на деветнадесетата си академична година

Тараклийският държавен университет «Гр. Цамблак»
даде начало на деветнадесетата си академична година

     На първи септември 2022 година Тараклийският университет откри новата академична година и прие своите студенти за учебната 2022 -2023 година.
     Доцент доктор Мария Паслар, ректор на Тараклийския университет, поздрави първокурсниците и пожела успешна година на академическия състав на университета.
     Тя увери бъдещите специалисти, че са направили правилен избор да се обучават в Тараклийския университет, който функционира сред българските общности извън Република България и има ключова роля за запазването на българската национална идентичност, на българската духовност в Молдова.
     Доц.Мария Паслар отбеляза, че след една трудна година, през която въпреки предизвикателствата, реформата в системата на висшето образование, сливането на университетите Тараклийският университет остана извън полето на образователната реформа, запази самостоятелния си статут.
     В своето приветствено слово ректорът доц. М.Паслар се обърна към първокурсниците: «Уважаеми, първокурсници, вие поемате пътя, който води към педагогическото познание. По него ще се сблъсквате с трудности, но като ги преодолявате, ще постигате удовлетворение. Вие избрахте професия, която ви привлича и ще ви носи радост. Тараклийският университет ще ви даде всички предпоставки този път да бъде успешен и значим!».
     С напътствени думи към първокурсниците се обърна заместник-ректорът по учебна дейност Дора Терзи: «Убедена съм, че вие ще получите много добра подготовка и ще станете чудесни педагози. Желая ви попътен вятър, успешна кариера в бъдеще».
     Студентите се запознаха с ръководството на университета и със своите колеги, придобиха информация за учебния процес.
     Ректорът доц. М. Паслар се обърна към научно-педагогическия персонал, като го призова да бъде все така взискателен, но и търпелив със студентите, да продължава професионално да допринася за реализирането на образователния процес. На всички студенти пожела здраве, устрем и постоянство в обучението, успешна и спокойна академична година.

Ректор на ТДУ «Гр. Цамблак»
д-р конф. М. Паслар

Открыть фотоальбом:

фото_9