×

Предупреждение

JUser: :_load: Не удалось загрузить пользователя с ID 122.

Материалы отфильтрованы по дате: сентября 2022

22 септември – Ден на Независимостта на България.

     В град Тараклия, българският център на Република Молдова, на 22 септември тази година беше отбелязан празникът, посветен на Независимостта на България. В Тараклийския държавен университет «Григорий Цамблак» беше проведено мероприятие по случай националния празник на България, организирано от библиотеката.
     Пред студенти първокурсници изнесе слово Димитър Боримечков, журналист, поет, известен будител и волонтьор на университетската библиотека. В своето изказване той подчерта важността на тази дата. От 22 септември 1908 г. България става равноправна европейска държава. Д. Боримечков поздрави студентите с този празник, който става традиционен и любим и на бесарабските българи.
     Встъпително слово каза старшият библиотекар Валентина Хуцану. Библиотекарите в университета подготвиха стенд, посветен на тази историческа дата.

старшият библиотекар на ТГУ «Григорий Цамблак»
Валентина Хуцану

Открыть фотоальбом:

фото_5

Тараклийският държавен университет «Гр.Цамблак» в XXI – ия етнокултурен републикански фестивал с надслов
«Многообразие в единството»

     На 17 септември 2022 г. в град Тараклия, на главния площад, се състоя официално откриване на етническия фестивал. По традиция фестивалът започна с фолклорно дефиле на участниците от различни региони на страната ни и от други държави (България и Румъния) и с церемония за възлагане на цветя към паметника на Щефан чел Маре.

     Министър-председателят на Република Молдова Г-жа Наталия Гаврилица взе участие в Републиканския фестивал, като изрази своята благодарност към участниците на фестивала за запазването на традициите, на миналото и за ценностите, оставени от нашите предци.

     Председателят на район Тараклия Г-н Иван Паслар подчерта, че фестивалът е показател за ролята на националните малцинства в установяването на атмосфера на толерантност, спокойствие, хармонични междуетнически отношения и етническо единство в нашата държава Република Молдова.

     Приветствено слово към участниците във фестиваля отправи Г-жа Милена Димитрова, главен експерт в Комисията за българско гражданство в кабинета на вицепрезидента Илияна Йотова, като пожела просперитет на Тараклийския район и на етническите българи – запазване на българската духовност.

     Официалните гости на фестивала: представители на дипломатическите мисии в Република Молдова; политически и обществени дейци от Република България Република Молдова, Румъния; представители на правителството на Република Молдова, се срещнаха с участниците на фестивала, които представиха ръчно изработени декоративни предмети, танци, песни, традиционна кухня.

     Тараклийският държавен университет «Гр. Цамблак» достойно беше представен на фестивала. Павилионът ни се състоеше от 4 експозиции:

а) научна продукция, издадена от университета и неговите преподаватели;
б) музейни експонати: битови предмети,женски автентични носии, пешкири, пътеки, килими;
в) кукли с различни етнографски костюми, изработени от студентите на учебното ни заведение;
г) информационни банери за дейността на университета.

     Студентите и преподавателите посрещнаха Министър-председателя на Република Молдова Наталия Гаврилица, председателя на район Тараклия Иван Паслар, госпожа Милена Димитрова и други официални гости, като представиха кратка информация за Тараклийския университет.

     По време на фестивала компанията «NGM Company» SRL връчи на шестима наши нуждаещи се студенти сертификати за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на шест хиляди лея за платено обучение в ТДУ.

 

Ректор на ТДУ «Гр. Цамблак»
доц. д-р М. Паслар

Открыть фотоальбом:

фото_1

Финансовая поддержка студентов Тараклийского государственного университета им. Гр. Цамблака

     Тараклийский государственный университет выражает благодарность компании «NGM Company» SRL, которая неоднократно оказывала благотворительную помощь и финансовую поддержку университету.
     В рамках 21-го республиканского этнокультурного фестиваля «Единство через Многообразие», который прошел 17 сентября на главной площади города Тараклия, представители компании «NGM Company» SRL вручили студентам ваучеры на оплату годового контракта на обучение.
     Финансовую поддержку получили шестеро студентов из социально-уязвимых семей, обучающихся на контрактной основе. Это студенты специальности «Педагогика начального образования» Кайряк Марина, Желева Екатерина, Ангельчева Анна , Тихомирова Марьяна; специальности «Дошкольная педагогика и румынский язык и литература» Толстенко Светлана и студент специальности «История» Черкас Юрий.
     Академическая общность выражает благодарность компании «NGM Company» SRL за оказание финансовой помощи студентам и за поддержку нашего учебного заведения.

И. о. проректор по учебной деятельности
Федора Терзи

Открыть фотоальбом:

Вручение ваучеров

     16 сентября 2022 года делегация Тараклийского государственного университета имени Григория Цамблака в составе ректора, унив. конф., д-ра Пасларь М. Л., проректора по научной деятельности, унив. конф., д-ра Кондова В. Ил., проректора по учебной деятельности Терзи Ф. Г. и методиста-координатора Департамента менеджмента и обеспечения качества Гарановской Ин. Ив. по приглашению Комратского государственного университета приняла участие в семинаре на тему: «Обеспечение качества в высшем образовании». В семинаре приняли участие также представители Комратского государственного университета и Кагульского государственного университета имени Б. П. Хашдэу.
     В качестве спикера выступил Президент Совета по качеству высшего образования Турции (YÖKAK), профессор, доктор Мухсин Кар. Г-н М. Кар представил подробную информацию о концепции и структуре системы обеспечения и менеджмента качества Турции, взглядах заинтересованных сторон на качество, обеспечении качества в высшем образовании Турции, целях обеспечения качества, структуре и деятельности Совета по качеству высшего образования Турции. В своем выступлении он также подробно рассказал о практике проведения аккредитации, институциональной и программной, в высших учебных заведениях Турции, ответил на вопросы присутствующих о формах и видах организации всех видов практики студентов, особенно выделив педагогические специальности, о специфике пост-аккредитационных мер, о сроках и формах организации и проведения высшими учебными заведениями Турции процедуры внутренней оценки образовательных программ и др.
     Также в рамках визита был подписан договор о сотрудничестве с Комратским государственным университетом, были обсуждены перспективы двухстороннего сотрудничества вузов, участия в совместных научных, образовательных проектах и программах, реализации академической мобильности студентов и преподавателей и др.


Методист-координатор
Департамента менеджмента
и обеспечения качества
Гарановская И. И.

Открыть фотоальбом:

16.09.2022 Comrat_2

В Тараклийском государственном университете реализуется
Проект «TEKWILL в каждом вузе»

     Тараклийский государственный университет им. Гр. Цамблака присоединился к самому глобальному и информационно-технологическому образовательному проекту в нашей стране «TEKWILL в каждом вузе». Реализация проекта в ТГУ стала возможной благодаря инициативе и финансовым усилиям Национальной ассоциации компаний в области информационных технологий в лице Г-на Вячеслава Кунева и Фонда инноваций и устойчивого развития в лице Г-жи Натальи Судиту.
     Обучение студентов ТГУ и жителей района Тараклия в Центре инноваций TEKWILL позволит расширить знания в области компьютерных технологий и программирования. Для студентов создаются условия для получения дополнительной квалификации и профессиональной самореализации: разрабатывать собственные электронные образовательные программы по учебным дисциплинам, которые будут преподавать после получения университетского образования.
     В мае 2022 года был представлен отчет первых выпускников Центра информационных технологий TEKWILL. Результаты обучения учащихся на курсах Летней школы - TEKWILL были продемонстрированы 14 сентября 2022 г. - это проекты для экологического и сельскохозяйственного сектора, разработка веб-сайта Районного совета Тараклия. Обучающиеся разработали собственные информационные продукты, которые могут быть реализованы в Республике Молдове.
     Образовательные программы TEKWILL окажут значительное влияние на экономическое развитие района Тараклия и Молдовы посредством расширения предпринимательских возможностей, используя современные технологии.
Центр является образовательной платформой подготовки и продвижения специалистов в сфере информационных технологий.
     Ректор ТГУ им. Гр. Цамблака д-р конф. унив. Мария Пасларь обратилась к выпускникам Летней школы TEKWILL с поздравительным словом по итогам успешного завершения обучения и отметила, что информационные технологии меняют нашу жизнь очень быстро, в связи с этим появляется много возможностей для специалистов в этой области. Пожелала участникам курсов огромного успеха, удовлетворения ожиданий от процесса обучения и профессиональной карьеры.
     Выпускников Летней школы TEKWILL поздравила u-жа Лилия Сарсаман, начальник управления образования, культуры и туризма Районного совета Тараклия, отметив, что сделали для себя правильный выбор – овладеть информационными технологиями, а это – залог успеха на рынке труда. Учебные программы Центра TEKWILL открывают новые возможности для всех, кто решил заниматься ИТ.
     Г-н Вячеслав Кунев в своем выступлении говорил о развитии информационных технологий в Молдове, о значении изучения учебных дисциплин ( курсов «Системное мышление», «Технологии будущего»).
     Г-жа Наталья Судиту сделала анонс образовательных программ Центра TEKWILL и выразила чувство гордости за нашу талантливую молодежь.
     В конце торжественного мероприятия обучающимся были вручены сертификаты Центра информационных технологий TEKWILL
     Образовательный центр TEKWILL начинает формировать группы на новый 2022 – 2023 учебный год и приглашает на обучение всех желающих.

Ректор ТГУ им. Гр. Цамблака
доц. д-р М.Пасларь

Открыть фотоальбом:

фото_9

Тараклийският държавен университет «Гр. Цамблак»
даде начало на деветнадесетата си академична година

     На първи септември 2022 година Тараклийският университет откри новата академична година и прие своите студенти за учебната 2022 -2023 година.
     Доцент доктор Мария Паслар, ректор на Тараклийския университет, поздрави първокурсниците и пожела успешна година на академическия състав на университета.
     Тя увери бъдещите специалисти, че са направили правилен избор да се обучават в Тараклийския университет, който функционира сред българските общности извън Република България и има ключова роля за запазването на българската национална идентичност, на българската духовност в Молдова.
     Доц.Мария Паслар отбеляза, че след една трудна година, през която въпреки предизвикателствата, реформата в системата на висшето образование, сливането на университетите Тараклийският университет остана извън полето на образователната реформа, запази самостоятелния си статут.
     В своето приветствено слово ректорът доц. М.Паслар се обърна към първокурсниците: «Уважаеми, първокурсници, вие поемате пътя, който води към педагогическото познание. По него ще се сблъсквате с трудности, но като ги преодолявате, ще постигате удовлетворение. Вие избрахте професия, която ви привлича и ще ви носи радост. Тараклийският университет ще ви даде всички предпоставки този път да бъде успешен и значим!».
     С напътствени думи към първокурсниците се обърна заместник-ректорът по учебна дейност Дора Терзи: «Убедена съм, че вие ще получите много добра подготовка и ще станете чудесни педагози. Желая ви попътен вятър, успешна кариера в бъдеще».
     Студентите се запознаха с ръководството на университета и със своите колеги, придобиха информация за учебния процес.
     Ректорът доц. М. Паслар се обърна към научно-педагогическия персонал, като го призова да бъде все така взискателен, но и търпелив със студентите, да продължава професионално да допринася за реализирането на образователния процес. На всички студенти пожела здраве, устрем и постоянство в обучението, успешна и спокойна академична година.

Ректор на ТДУ «Гр. Цамблак»
д-р конф. М. Паслар

Открыть фотоальбом:

фото_9

 

Ректорското ръководство с приветствени думи
на Районната педагогическа конференция
през август 2022 г.

     На 24 август д-р конф. Мария Паслар, ректор на Тараклийския държавен университет «Гр. Цамблак», изказа приветствени думи, като подчерта значимостта на Районната педагогическа конференция, която определя основните задачи и методическите насоки за успешно реализиране на образователния процес в доуниверситетските учебни заведения в предстоящата академична година. Искрено благодари за поканата, която потвърждава взаимодействието между средното и висшето образование. А това е силен фактор за съвместна ефективна и полноценна подготовка на педагогически кадри.
     Ректорът М.Паслар отбеляза факти за ползотворна съвместна дейност и за добър диалог и сътрудничество между ТДУ и доуниверситетските учебни заведения. Благодари на ръководителите на учебните заведения, на учителите – наставници за тяхното педагогическо майстерство, за техния висок професионализъм.
     Отправи своята благодарност към ръководството на Районното управление на образованието, културата и туризма Г-жа Лилия Сарсаман за развитието и разширяването на двустранното сътрудничество за трудоустройството на випускниците на ТДУ «Гр. Цамблак» и тяхната професионална подготовка. М.Паслар отбеляза, че основната част от випускниците на университета се трудят в качеството на учители в доуниверситетските учебни заведения в Република Молдова. В Тараклийския район в качеството на педагози работят над 120 випускници на университета.
     В приветственото слово беше отбелязано, че ТДУ «Гр. Цамблак» се гордее със своите випускници, които са избрали да обучават младото поколение и да предават духовното богатство на нашия народ на следващите поколения млади българи. На младите педагози пожела кураж, оптимизъм, търпение и успех, любов към педагогическата професия, обич към учениците, стремеж към педагогическото майсторство.

Ректор ТДУ «Гр. Цамблак»
д-р конф. М.Паслар

 

Открыть фотоальбом:

фото_1

 

Национальный исследовательский Томский государственный университет (Россия)

Тараклийский государственный университет имени Григория Цамблака (Молдова)

Международный исторический журнал "Русин" (Молдова)

Общественная ассоциация "Русь" (Молдова)

проводят 27-28 октября 2022 г. в Тараклии (Республика Молдова)

международную научно-практическую конференцию

Межэтнические взаимодействия в этноконтактной зоне (Одиннадцатые чтения памяти И.А. Анцупова)

 

     В программе конференции предполагается обсуждение следующих проблем:

1. Полиэтничность Карпато-Днестровских земель: этническое самосознание, межэтнические отношения, взаимодействие культур, демографические процессы.

2. Межэтническое пограничье: проблема диалога культур; межэтнические взаимодействия в зонах контактов и этническая идентичность.

3. История, этнология, филология болгар и гагаузов на постсоветском пространстве.

 

     Рабочие языки конференции – русский, русинский, украинский, болгарский, английский.

     Желающие принять участие в работе конференции должны зарегистрироваться на сайте конференции (http://conference.tsu.ru/antsupov) и представить тезисы докладов.
Объем тезисов – 3000 – 5000 знаков с пробелами. Срок подачи тезисов – до 15 октября 2022 г.

     Доклады на конференцию будут отбираться организационным комитетом на конкурсной основе 15 октября 2022 г.

     Возможные формы участия в конференции:

• очное с предоставлением тезисов доклада;

• онлайн с предоставлением тезисов доклада (в исключительных случаях, по решению программного комитета)

     По итогам работы конференции организационный комитет может рекомендовать к публикации в журналах-партнерах конференции статьи, выполненные на материале докладов: в журнале "Русин", индексируемом в Scopus, Web of Science Core Collection (близкие к тематике журнала), в журналах Томского государственного университета ("Вестник Томского государственного университета" (Web of Science, перечень ВАК); "Вестник Томского государственного университета. Филология" (Scopus, Web of Science Core Collection, перечень ВАК); "Вестник Томского государственного университета. История"(Web of Science Core Collection, перечень ВАК), годишник ТДУ "Дунав - Днестър". Обществознание. Езикознание. Педагогика, сборнике ТГУ "Молдо-болгарские связи".

     Правила оформления статей см. на сайтах журналов.

     Окончательное решение о публикации статей принимает редколлегия конкретного журнала в зависимости от соответствия тематике и результатов рецензирования.

     Срок подачи статей – до 30 ноября 2022 г.

     С вопросами обращаться: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript., Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript..

     В теме письма просьба указывать «Одиннадцатые чтения памяти И.А. Анцупова».

Благодарим за сотрудничество!

Оргкомитет

Понедельник, 05 сентября 2022 15:12

ДО ДРУЖЕСТВАТА НА БЪЛГАРИ ПО СВЕТА

За 6 септември 0001

За 6 септември 0002

Република България

Вицепрезидент

  
ДО
ДРУЖЕСТВАТА НА БЪЛГАРИ ПО СВЕТА

 

     Уважаеми госпожи и господа,

     Днес в България е свят празничен ден, честваме събитието от 6 септември 1885 година. Отбелязваме Съединението като силен и горд държавнически акт в Третото българско царство. Към Съединението са съпричастни неизброими наши сънародници и герои - бунтовници от Чирпан, Пазарджик, Панагюрище, Голямо Конаре, четници на Продан Тишков - Чардафон и Георги Чолаков, опълченци като Сава Муткуров, Димитър Ризов, революционери като майор Данаил Николаев, майор Райчо Николов и много други. Княз Александър I Батенберг подкрепя присъединяването на османската област Източна Румелия към Княжество България, като веднага назначава администрация от Княжеството в Пловдив на мястото на сваления османски губернатор Гаврил Кръстевич.

     За нас, българите, Съединението от 6 септември 1885 година е ден на осъзнато могъщество, на национална принадлежност, на непотъпкано чувство за държавност. Тази всенародна битка ревизира Берлинския договор, коригира териториалното ощетяване, подтиква Великите сили към установяването на нов ред и проправя път, по който българите ще продължат след двайсетина години с присъединяването на други отнети наши земи на Балканите.
     Историческият акт на разширяване на Княжеството ражда и закалява цяла плеяда бъдещи политици като Захари Стоянов, Драган Цанков, Константин Величков и техният плам ще увенчае бурния политически и стопански растеж в края на XIX век в младото княжество. То е възстановено на европейската карта и като въглени в него са живи хилядолетни държавнически традиции.

     Съединението е порив за справедливост, всенароден избор на вярна посока, цел и перспектива към човешкия прогрес и просперитет на току-що освободеното Отечество. Неслучайно заветът, живото послание, изписано и на фасадата на Народното събрание в София, гласи: „Съединението прави силата“.

     Съединението е неподражаем успех. То е урок по достойнство пред цяла Европа и целия свят. Съединението е и непомръкващ пример за отстоявана отговорност.

     Уверено твърдя, че 6 септември е най-големият урок в българската история по единение в мисли, чувства и дела. Един завет обедини всички българи срещу неправдата. Един народ, пълен със самочувствие, дръзна да се изправи срещу Великите сили и националистическите кроежи, и най-вече срещу това някой друг да решава съдбата му. И успя!

     Славната ни история ми дава право да се обърна днес към всички вас, скъпи сънародници, навсякъде по света. От сърце ви поздравявам за вашия поклон към българското минало и за родолюбивата идея да бъдем заедно, съединени от един достоен празник.

     Бъдете здрави, силни и горди като българи! Зад нас и в кръвта ни е и тази спечелена битка. Осъзнавайки храброто ни наследство, бъдете още по- сплотени и достойни в делата си.

     Честит празник и помнете: Съединението прави силата!

ИЛИЯНА ЙОТОВА

ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ