10 ноября 2016г. кафедрой «Педагогика» был проведён круглый стол на тему «Особенности детских страхов».

В заседании круглого стола принимали участие студенты гр. 305 специальности «Социальная защита» и гр. 203 специальности « Педагогика начального образования».

Организаторы этого мероприятия – ст. преподаватель, д-р. Плэтикэ А.А. и преподаватель Рябой М.В.

Что представляет собою страх, виды детских страхов и их возрастная классификация – эти и другие вопросы рассматривались во время круглого стола. Участниками круглого стола активно обсуждались также рекомендации помощи ребенку в преодолении своих страхов. Дискуссию вызвали предложения по преодолению детских страхов смерти и развода родителей.

«Все перечисленные страхи носят временный, переходящий, возрастной характер. С ними нужно не бороться, а просто принимать их во внимание как своеобразие определенного этапа психического развития» – подътожили присутствующие.

Заседание круглого стола сопровождалось презентацией. Выбранная тема никого из присутствующих не оставила равнодушным.

P61110-131728__w.jpg

 

P61110-131537_w.jpg

P61110-131646_w.jpg

Повсеместно, на всем Европейском пространстве 4 ноября отмечается День Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Решение о его проведении было принято Европейской Комиссией и Советом Европы в 1950 году. Оно было принято с целью продвижения прав человека. Эта дата не прошла незамеченной и в Тараклийском Государственном университете им. Гр. Цамблака. В связи с этим  2 ноября 2016 года  был организован круглый стол на тему: «Европейская конвенция по правам человека».

Ответственным за мероприятие от кафедры «Педагогика» был магистр права, ст. преподаватель  Хорозов С.Г. Активное участие в заседании круглого стола приняли: студенты специальности  «Румынский и английский язык и литература»: Гайдаржи Мария, Коларь Мария, Тодорова Эмилия, Занфирова Юлия, Капровская Алёна, Ныкова Елена, Романов Александр.

  В рамках круглого стола рассматривались различные аспекты  Европейской Конвенции о правах человека:

  • генезис прав человека;
  • всеобщая декларация прав человека;
  • европейская конвенция по правам человека;
  • личные права и свобода человека;
  • политические права человека;
  • социальные права человека;
  • культурные и экономические права человека.

           Большое внимание в работе круглого стола было уделено проблеме защиты прав и свобод человека в рамках судебной системы страны и судебной системы Европейского союза. Активно обсуждалась роль личной инициативы в действенной защите прав и свобод человека.

В целом, мероприятие было достаточно познавательным и интересным. 

1_w.jpg

 

На 29 октомври 2016 година, в Деня на бесарабските българи, делегация от морската столица на България - Варна, посети гр. Тараклия. Представена бе основно от учители, които се запознаха със забележителностите на нашия град и с неговите най-известни личности.

Варненци гостуваха на Тараклийския държавен университет «Григорий ЦАМБЛАК». Ректорът доц. д-р Мария Паслар най-подробноразказа за 12-годишната история на Университета, за постиженията и проблемите му.

В аулата студентите изнесоха концертна програма, която бе посрещната от гостите с аплодисменти и възторжени думи, пленени от всичко, което видяха и чуха.

След концерта учителите от Варна посетиха музея на Университета и историко-етнографският музей на същото висше учебно заведение, '

Гостите останаха доволни от краткото си пребиваване в Тараклия, изказаха пожелания за по-нататъшното сътрудничество и взаимна помощ.

На 1 ноември, във вторник, в Деня на народните будители, се състоя тържество по случай 35-годишния юбилей на уникалния театър на бессарабските българи «Смешен петък».

Обстоен доклад за театралната дейност на «Смешен петък» изнесе доц. д-р Мария Паслар, ректор на Тараклийския държавен университет. Тя разказа за първите театри в България и Бесарабия, за значението на театъра като духовна институция. «Патриархът на българската литература Иван Вазов остро чувствал нуждата от български театър, но едва ли тогава той е могъл да предполага, че след 140 години бесарабските българи ще развиват широко театрална дейност» - каза доц. Паслар. Тя разказа за възраждането на театралното изкуство на бесарабските българи в г. Тараклия, който е център на българската култура в Молдова. Юбилеят на театъра е още един повод да се осъзнае, че благодарение на неговото създаване и съществуване се подхранва възрожденския дух на творчеството и духовната култура, която стимулира националното съзнание. «35 години всеотдайна дейност на предани дейци, за да бъде съхранена българска духовност в Молдова. Вашият упорит труд е еталон за родолюбие. Вашата всеотдайна дейност е пример за подражание. Преклоняваме се пред вашия безкористен труд, отдаден на българския род. Нека творческия път да е осветен с успех, слава и почет!» - бяха думите на нашият ректор, изпратени към актьорите на театъра, между които има доста випускници на Тараклийския държавен университет «Григорий Цамблак».

Доц. Паслар припомни на присътстващите, че на 29 октомври българският народ отбеляза Деня на бесарабските българи. «Нека тези две дати винаги да обединяват и напомнят за славното минало и настоящо на българския народ. Нека още дълги години да будим желанието и жаждата за знание за своя род, език и история, да имаме чувството за гордост, че сме българи», - бяха заключителните думи на ректорът на Тараклийския държавен университет «Григорий Цамблак».

Сегодня, 28 октября, в зале университета собрались студенты и преподаватели, чтобы почтить память Иона и Дойны Алдя-Теодорович, Заслуженных артистов Молдовы, без которых трудно представить современную молдавскую музыку. Мероприятие было инициировано общественной ассоциацией «Честь, Достоинство и Родина».
Перед собравшимися выступили студентка 3 курса, специальность «Бухучёт», Казанжи Мария и д-р  В. Д. Невзорова. Они поведали собравшимся о творческом и жизненном пути супругов. Этот дуэт начал свою творческую деятельность в 1982 году, в числе их первых произведений были песни Иона Алдя-Теодоровича. Композитор написал более 300 песен,  музыку к фильмам
.
 Вместе со своей женой боролся за воссоединение Бессарабии с Румынией. Если сегодня в школах учат румынский язык, а латинский алфавит был вновь введён в Бессарабии, то это во многом их заслуга.15 лет назад, в ночь с 29 на 30 октября 1992 года, машина, на которой артисты возвращались из Бухареста в Кишинёв, врезалась в дерево. Голос супругов, который сумел задеть за живое большое количество румын и бессарабян и выиграть столько политических сражений, вынужден был замолчать… Авария или убийство? Однозначного ответа на этот вопрос нет и по сей день.
В Республике Молдова  смерть супругов Иона и Дойны Алдя-Теодорович была воспринята как национальная трагедия.
Сын артистов — Кристи Алдя-Теодорович — создал фестиваль «Douа inimi gemene», посвящённый памяти двух великих исполнителей.

P61028-113557_.jpg

 

P61028-113807_.jpg

 

 

Для собравшихся в зале прозвучали песни Иона и Дойны Алдя-Теодорович, затем все присутствующие почтили их память минутой молчания.

26 октября в читальном зале библиотеки ТГУ прошел семинар на тему: «Открытый доступ. Ресурсы открытого доступа». Семинар проводился в рамках «Международной недели открытого доступа». Цель семинара – информирование студентов ТГУ о программе открытого доступа, об открытых информационных ресурсах, репозиториях Молдовы, а также о Директории Открытого доступа (DOAJ). 

 

Заведующая библиотекой Огурцова Марина Михайловна рассказала студентам о том, что «Международная неделя открытого доступа», посвященная Движению открытого доступа к научной информации, проводится, как правило, ежегодно в последнюю неделю октября. Эта акция, инициированная Коалицией научных изданий и академических ресурсов (SPARC) и поддерживаемая более чем 2000 сторонниками по всему миру, дает возможность обмениваться опытом, идеями по внедрению открытого доступа и помогает расширять круг участников движения открытого доступа.

Открытый доступ (англ. Open access (OA)) — это бесплатный, быстрый, постоянный, полнотекстовый доступ в режиме реального времени к научным и учебным материалам, реализуемый для любого пользователя в глобальной информационной сети, осуществляемый преимущественно к научно-исследовательским рецензируемым журналам. Марина Михайловна посредством презентации ознакомила студентов с преимуществами, которые предоставляет открытый доступ.

 

P61026-132734_.jpg

 

 

P61026-132807_.jpg

 

 

P61026-133041_.jpg

 

P61026-132855_.jpg

 

 

Страница 28 из 28