В Тараклийския държавен университет на 28 ноември 2016 година с кръгла маса  на тема «Творчеството на Мишо Хаджийски – сказание за българите преселници» се  откри седмицата, посветена на 100-годишния юбилей на Мишо Хаджийски, в рамките на която са предвидени няколко мероприятия.

Кръглата масса се проведе в библиотеката на университета, където журналист Димитър Боримечков подготвил изложба със снимков материал за Мишо Хаджийски, а също така публицистичните материали за живота на Мишо Хаджийски, публикувани в различни вестници.  

Водещата на кръглата масса доц.Елена Рацеева отбеляза заслугите на Мишо Хаджийски, подчерта колко големи дела успява да  извърши за толкова кратък , но толкова ярък живот. Сподели и това, как след повече от 50 години забрава името му успя да се върне не само в историята на преселниците, но и в големия текст на междувоенната българска литература.

Инициативата и основните усилия по подготовката и провеждането на  кръглата маса  са на студентите от 4 курс БРФ. Студентите от 2 курс бяха активна и благодарна аудитория.  Присътства на мероприятието и преподавател от България Валентина Димитрова, която се изказа относно «йовковската метафоричност» на творбите на Мишо Хаджийски, с което потвърди мисълта на българския писател Александър Миланов за М.Хаджийски, че той «можел да стане таврийският Йовков».

Всички студенти от 4. Курс са подготвили по една творба на Мишо Хаджийски, с която   представяха «фрагменти» от сказанието на българските  преселници.  Разказът «Бежанци» с исторически подробности за преселването на бесарабските българи в Таврия, представен от Анастасия Лупашку, допълни информацията  на Марина Мурзакой за «Баба Пена от Орманджи»  и съобщението на Александър Киосе за отразения в разказа «Кръчмата на Мънзула» традиционен ред на живота на бесарабските българи. Темата за родовите ценности, подробности от всекидневния живот, описанията на календарната обредност и  свадбените обичаи, а също така   за строгите нравствени правила на българската общност се разкриваше в съобщенията за разказите «Никитова женитба»,  «Божи гроб» , «Първоснежието», представени от   Виктория Самарец, Росина Стоянова, Олеся Галацан.  Водещата кръглата маса доц. Елена Рацеева допълни картината с разказите «Керванджията « и «Коледа в Таврия».  Много концептуално прозвуча съобщението на Албина Олойник  за разказа «Старият Цанко» и на Олга Лозова  за разказа «Врагове», разкриващи силните характери и  невероятни постъпки на героите на Мишо Хаджийски в тяхната патриархална обусловеност и ситуативна мотивираност.  С голям интерес бяха възприети и предложените от Иван Пиронков  и Людмила Гузун «свидетелства» на Мишо Хаджийски  за   таласъми и караконжули, за  магьосници, магии,  свидетелства, отразяващи митологичните вярвания в различни  суеверни предания и истории на българите преселници.

Кръглата масса, посветена на юбилея на Мишо Хаджийски, стана хубаво възпоменание за този ярък и талантлив писател, заслужил общественник, загрижен от съдбата на цялата българска общност преселници в Таврия.  

999w.jpg

Ежегодно 1 декабря в соответствии с решением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и решением Генеральной Ассамблеи ООН, принятыми в 1988 г., отмечается Всемирный день борьбы с синдромом приобретённого иммунодефицита (СПИД).

Международным символом борьбы со СПИДом является «красная ленточка» – кусочек шёлковой ленты, сложенной особым образом. Эту эмблему создал в апреле 1991 года американский художник Франк Мур, который умер от СПИДа в 2002 г. в возрасте 48 лет.

Не обошлось без «красной ленточки» и мероприятие в Тараклийском университете. По инициативе Татьны Некит, советника Бюро пробации г. Тараклия, был проведён флешмоб в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом. Также со студентами всех групп были проведены беседы по профилактике СПИДа, о правах и об ответственности больных СПИДом.

IMG_2301w.jpg

IMG_2306w.jpg

IMG_2308w.jpg

IMG_2316w.jpg
 
IMG_2310w.jpg
 
 
 
 

IMG_2321w.jpg

         Академическая общность Тараклийского университета присоединилась к глобальной кампании против гендерного насилия. Символом дня является белая ленточка, приколотая к одежде студентов и преподавателей. Символом против всех форм насилия над женщинами, сохранения материнства является белая ленточка.

         Очень важно, чтобы молодежь, особенно будущие педагоги и социальные работники, были максимально информированы о видах насилия в отношении женщин, о случаях насилия в семье, о предотвращении и борьбе с дискриминацией и  стагнацией  в отношении женщин и мужчин.

IMG_2352_w.jpg

 

IMG_2355_w.jpg

IMG_2363_w.jpg

IMG_2366_w2.jpg

 

 

 

 

 

На 17 ноември 2016 г. академичната общност на Тараклийския държавен университет посрещна  президента на Република България г-н Росен Плевнелиев. В приветствието  си държавният глава припомни делото на бесарабските българи  в периода на Българското възраждане и техния пренос за изграждането на основите на Третата българска държава. Бяха засегнати някои от актуалните теми за сътрудничеството в областта на европейската интеграция, развитието на двустранните отношения в сферата на образованието, науката, културата,  икономиката.

         Президентът Росен  Плевнелиев подчерта, че България е готова да работи съвместно с молдовските власти за  започване на процедура по  трансформиране на Тараклийския университет «Гр. Цамблак» във филиал на български ВУЗ. Новият статут на учебното заведение ще позволи разширяване на  преподаваните  в университета специалности, ще даде възможност за издаване на европейски дипломи и ще повиши привлекателността на университета в  регионален план.

         По време на посещението си в ТДУ, държавният глава Росен Плевнелиев проведе разговор със  студентите от нашето учебно заведение за  възможностите, които разкрива пред младите хора европейската перспектива на Молдова, както  и  за създаването на кариерен център  към Университета по модела на висшите училища в България.

 

P1070140_w.jpg

 

P61116-133025_w.jpg

 

P61116-133029_w.jpg

10 ноября 2016г. кафедрой «Педагогика» был проведён круглый стол на тему «Особенности детских страхов».

В заседании круглого стола принимали участие студенты гр. 305 специальности «Социальная защита» и гр. 203 специальности « Педагогика начального образования».

Организаторы этого мероприятия – ст. преподаватель, д-р. Плэтикэ А.А. и преподаватель Рябой М.В.

Что представляет собою страх, виды детских страхов и их возрастная классификация – эти и другие вопросы рассматривались во время круглого стола. Участниками круглого стола активно обсуждались также рекомендации помощи ребенку в преодолении своих страхов. Дискуссию вызвали предложения по преодолению детских страхов смерти и развода родителей.

«Все перечисленные страхи носят временный, переходящий, возрастной характер. С ними нужно не бороться, а просто принимать их во внимание как своеобразие определенного этапа психического развития» – подътожили присутствующие.

Заседание круглого стола сопровождалось презентацией. Выбранная тема никого из присутствующих не оставила равнодушным.

P61110-131728__w.jpg

 

P61110-131537_w.jpg

P61110-131646_w.jpg

Повсеместно, на всем Европейском пространстве 4 ноября отмечается День Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Решение о его проведении было принято Европейской Комиссией и Советом Европы в 1950 году. Оно было принято с целью продвижения прав человека. Эта дата не прошла незамеченной и в Тараклийском Государственном университете им. Гр. Цамблака. В связи с этим  2 ноября 2016 года  был организован круглый стол на тему: «Европейская конвенция по правам человека».

Ответственным за мероприятие от кафедры «Педагогика» был магистр права, ст. преподаватель  Хорозов С.Г. Активное участие в заседании круглого стола приняли: студенты специальности  «Румынский и английский язык и литература»: Гайдаржи Мария, Коларь Мария, Тодорова Эмилия, Занфирова Юлия, Капровская Алёна, Ныкова Елена, Романов Александр.

  В рамках круглого стола рассматривались различные аспекты  Европейской Конвенции о правах человека:

  • генезис прав человека;
  • всеобщая декларация прав человека;
  • европейская конвенция по правам человека;
  • личные права и свобода человека;
  • политические права человека;
  • социальные права человека;
  • культурные и экономические права человека.

           Большое внимание в работе круглого стола было уделено проблеме защиты прав и свобод человека в рамках судебной системы страны и судебной системы Европейского союза. Активно обсуждалась роль личной инициативы в действенной защите прав и свобод человека.

В целом, мероприятие было достаточно познавательным и интересным. 

1_w.jpg